Vad är det för skrotpris på koppar 2023? Allt du behöver veta för att sälja koppar

Koppar har använts av både privatpersoner och företag i många århundraden. Materialets korrosionsbeständighet, goda värmeledningsförmåga och smidiga formbarhet gör koppar till en mycket värdefull metall inom många industrier. Då det ofta råder ett högt kopparpris blir ditt skrot snabbt mycket värdefullt ー i alla fall om du har samlat på dig en större mängd kopparskrot. Att sälja skrot till oss är inte bara en bra idé för plånboken, utan också för miljön och för att den planet vi lever på ska hållas frisk så länge som möjligt.

Läs vidare för att lära dig mer om kopparåtervinning och hur du ska gå tillväga för att sälja ditt kopparskrot.

Varför är det viktigt att återvinna koppar?

För att vi ska kunna lämna över en planet i bästa möjliga skick till nästa generation gäller det att alla tar sitt ansvar, privatperson som företag. Återvinning av kopparskrot är en del av detta och förutom att ge extra klirr i kassan har det en positiv inverkan på miljön. Ditt kopparskrot kommer nämligen tas om hand på ett säkert sätt och återanvändas eller återvinnas för att kunna användas i nya produkter. Det gör att tillverkningsföretagen inte behöver utvinna nya material och slösa på naturens ändliga resurser, utan ta tillvara på det som redan finns i det naturliga kretsloppet.

Hur återvinns kopparskrot?

Koppar kan återvinnas till i princip 100 % utan att förlora i kvalitet. Att återvinna koppar sparar upp till 85 % energi jämfört mot att utvinna ny malm från naturen. Det gör koppar till ett miljömedvetet och kostnadseffektivt val för många led i en process som lämnar färre avtryck på planeten. Det som sker när återvinningsanläggningen återvinner metallen är att det sorteras, smälts ner, stöps om och sedan säljs vidare till de företag som använder det i sin tillverkning.

Vilka priser gäller för att sälja kopparskrot?

Oavsett om du är en privatperson eller ett företag så kan det löna sig att sälja kopparskrotet till Lantz Metall. Att ange vad koppar har för värde idag är svårt. Det beror på att det är flera faktorer som påverkar priset och att priset kan skilja sig från dag till dag. Här nedan får du veta vad som påverkar ditt kopparpris.

Vilka faktorer påverkar kilopriset på koppar?

 • Kvaliteten, om kopparn är ren från andra metaller och beläggningar blir priset normalt sett högre.
 • Mängden, om du säljer en större mängd koppar får du oftast ett bättre pris.
 • Världsmarknadspriset, det är utbud och efterfrågan som styr på råvarubörsen och vi följer priserna från London Metal Exchange.

Hur mycket koppar får man sälja då? Som privatperson och företag får du sälja hur mycket som helst. Däremot behöver du som privatperson skatta på den del av vinsten som överstiger 50 000 kronor på ett år. Kontakta Skatteverket för att höra vilka regler som gäller för ditt företag.

Sälja koppar som privatperson eller företag

Oavsett om du är privatperson eller driver företag kan du sälja koppar och annan metallskrot till oss. Lantz Metall har anläggningar på flera olika platser i landet och du kan lämna ditt skrot på vår anläggning eller boka upphämtning av skrotet. Du kan också hyra en container av oss för att sortera ut ditt metallskrot i din egen takt och sedan kontakta oss när du vill att containern hämtas upp.

Har du annat avfall som exempelvis elektronik kan du lämna in det till oss så sänder vi det vidare till vår elektronikåtervinning.

Har du frågor om gällande kopparpris för ditt skrot, tveka inte att kontakta oss.

 

 

Sälja skrot som privatperson ー skatt och andra viktiga frågor

Har du rensat i garaget, bytt ut gamla rör i källaren eller på något annat sätt kommit över en större mängd skrot? Innan du åker iväg till vår återvinningsanläggning kan det vara smart att ta reda på om du kan sälja skrot som privatperson utan att betala skatt och om du får betalt för allt metallskrot du lämnar in.

Hur mycket skrot får man sälja som privatperson?

Det finns inga gränser för hur mycket skrot man får sälja som privatperson i Sverige. Men även om det inte finns några gränser för hur mycket skrot man får sälja, så finns det däremot regler för i vilka fall det går att sälja skrot utan att betala skatt. Det får du veta mer om här nedan.

Kan man sälja skrot utan att betala skatt?

Vi på Lantz Metall får ofta frågan om man kan sälja skrot utan att betala skatt. Allt beror på hur stora summor det rör sig om och om du är en privatperson eller ett företag. Enligt Skatteverket behöver du betala skatt om du ska sälja skrot som privatperson och tjänat över 50 000 kronor på ett år. Oavsett om du sålt en eller flera personliga tillgångar så är det den sammanlagda vinsten på över 50 000 kronor som du ska skatta på.

Du kan också välja att göra ett schablonavdrag där du drar av 25 procent av försäljningspriset som anskaffningsutgift. På så sätt kan du sälja skrot för totalt 66 666 kronor skattefritt varje år.

Säljer du skrot för mer än så beskattas den del av vinsten som överstiger det skattefria beloppet med 30 procent. Du skattar genom att ta upp din vinst i deklarationen året efter.

Kan man tjäna pengar på all skrot?

Nej, man kan inte tjäna pengar på all skrot, men det finns en hel del i hemmen som kan ge klirr i kassan inför julen. Skrot av koppar (exempelvis rör), mässing (exempelvis ljusstakar), järn (exempelvis verktyg), stål (exempelvis spill från plåt) och bly (exempelvis blyammunition) samt blybatterier (exempelvis bilbatterier) kan du tjäna pengar på. Du kan även tjäna pengar på att sälja kabelskrot eftersom kablarna innehåller värdefulla metaller.

Viss typ av elavfall som bildskärmar, lampor, oljefyllda enheter och brandvarnare kan du inte tjäna pengar på. Däremot får du betalt för elavfall som:

 • datorer
 • servrar
 • hårddiskar
 • switchar
 • högvärdiga kretskort
 • elmätare

Du kan lämna in elavfallet direkt till vår elektronikåtervinningsanläggning i Sollentuna eller köra det till någon av våra andra anläggningar så ser vi till att avfallet hamnar rätt.

Hur går det till att sälja skrot?

Att sälja skrot till oss är enkelt. Antingen kör du skrotet till en av våra återvinningsanläggningar eller så kontaktar du oss så hämtar vi ditt skrot. Vi väger skrotet och du får betalt enligt rådande marknadspriser, mängd och metallens kvalitet. Och kom ihåg, du kan sälja skrot som privatperson fritt utan att betala skatt upp till 50 000 kronor (alternativt 66 666 kronor med schablonavdraget).

Hur fungerar hantering av farligt avfall?

Farligt avfall kräver speciell hantering och sedan november 2020 är företag som hanterar farligt avfall skyldiga att rapportera in sina uppgifter till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. För att säkerställa att rapportering och hantering av farligt avfall sker på ett korrekt, hållbart och lagenligt sätt är det en god idé att samarbeta med ett återvinningsföretag.

Vad klassas som farligt avfall?

Det finns många produkter som klassas som farligt avfall både i hemmet och hos företag. Farligt avfall kan till exempel vara:

 • frätande
 • toxiskt
 • radioaktivt
 • brandfarligt
 • explosivt
 • skadligt för människor och miljö.

Spillolja, lösningsmedel, blybatterier och färgavfall är bara några exempel på produkter som räknas som farligt avfall och kräver hantering därefter.

5 saker att tänka på vid hantering av farligt avfall

Företag som på något sätt hanterar farligt avfall behöver ha koll på vilka krav som ställs. Här nedan går vi igenom vad ni behöver tänka på. Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Rapportering

Som nämnt är det obligatoriskt för företag att rapportera in sin hantering av farligt avfall till Naturvårdverket sedan 1 november 2020. De som är skyldiga att rapportera hanteringen av farligt avfall är företag eller verksamheter som:

 • producerar farligt avfall
 • transporterar farligt avfall
 • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • mäklar eller handlar med farligt avfall
 • behandlar farligt avfall.

Sortering

Hantering av farligt avfall innebär också att sortera det korrekt. Avfallet måste skiljas från övrigt avfall och ni måste hålla koll på vilka mängder ni hanterar. Korrekt sortering möjliggör återvinning och en miljöanpassad behandling.

Förvaring

Vid hantering av farligt avfall krävs det att ni förvarar avfallet korrekt. Det är företagets ansvar att avfallet förvaras i anslutning till släckutrustning samt att ni arbetar förebyggande för att undvika skador av kemikalier eller brand.

Transport

Hantering av riskavfall inkluderar även transport. Det är ert ansvar att säkerställa att nödvändiga tillstånd finns. Transport av farligt avfall klassas som farligt gods och ska efterfölja specifika regler för transport.

Regler som berör hantering av farligt avfall

Sverige har tidigare år haft bristfällig information och statistik om hantering av farligt avfall. Det nya kravet på rapportering ska öka kännedomen och förbättra statistiken. En tillförlitlig statistik är essentiell för den cirkulära ekonomin samt för att kunna välja rätt åtgärder. Följande regler berör hantering av miljöfarligt avfall i Sverige:

Ta hjälp av en återvinningspartner

Verkar det krångligt att rapportera in alla uppgifter? Vi på Lantz Metall kan hjälpa er med all rapportering av farligt avfall till Naturvårdverkets avfallsregister. För att kunna hjälpa er som leverantör måste vi enligt lag ha ett avtal oss parter emellan. Ni kan enkelt fylla i ett digitalt avtal direkt på vår hemsida. Vår återvinningsstation i Sollentuna är en av våra stationer som sköter hantering av farligt avfall (miljöfarligt avfall). Besök oss idag eller kontakta oss för mer information.

Hur bra är Sverige på metallåtervinning?

Vi har nog alla någon gång hört något i stil med “Sverige är så bra på att återvinna att de till och med importerar avfall från andra länder”, eller liknande. Flera källor (TRTworld, Inhabitat, Huffpost) hävdar att vi återvinner hela 99% av allt vårt avfall.

Medan detta är helt korrekt information från vårt perspektiv, så är detta i slutänden mer av en definitionsfråga. Vi räknar nämligen in “förbränning av avfall för energi” som återvinning – vilket många andra länder inte gör. I Treehuggers artikel “No, Sweden does not recycle 99 percent of its waste.” redogör de för termerna “recycling” kontra “transformation”. Och att det vi främst sysslar med i Sverige är enligt dem just “transformation”, och inte återvinning.

Detta väcker säkert ett par frågor och tveksamheter hos många. Är Sverige verkligen så bra på återvinning som vi tror att vi är? I denna artikel tänkte vi därför gräva lite djupare i metallåtervinning i Sverige och världen för att se ta reda på om vi är så bra som vi hävdar på sweden.se

Men innan vi börjar så behöver vi förklara varför vi valt att just fokusera på metallåtervinning, och inte återvinning i sin helhet.

Varför metallåtervinning är så viktigt

I takt med att jordens befolkning ökar har behovet av metaller blivit större än någonsin. För att jordens ändliga resurser ska räcka till måste vi återvinna våra metaller. En cirkulär ekonomi är ett måste för att vi ska kunna nå våra och världens klimatmål. Eftersom vi använder mer metaller än någonsin är det viktigt att lägga resurser på att öka återvinningen så att vi kan ta vara på den planet vi lever på.

En ökad efterfrågan på metaller leder också till en ökad efterfrågan på gruvor som ger förödande konsekvenser för både människor och djur. Biologisk mångfald och vattentillgångar är bara några exempel på konsekvenserna av att öppna nya gruvor. Genom att återvinna metaller kan behovet av nya gruvor minska, och förhoppningsvis klarar vi oss med de resurser vi redan har.

Metallåtervinning i Sverige idag

Enligt SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, har återvinning av ädelmetaller och skrot innehållande järn, stål och basmetaller ökat kraftigt. Återvinningen av vanliga metaller beskriver de som “ännu blygsam”, men att Sverige ändå tar hand om ungefär hälften av Europas elektronikskrot. Såhär såg metallproduktionen och metallåtervinningen ut för olika metaller i Sverige 2020:

[Tabell “Metallproduktion i Sverige” från SGU]

Statistik från SCB gällande uppkommet och behandlat metallavfall ser ut på följande vis under 2020:

Uppkommet avfall (ton)Behandlat avfall (ton)
Metallavfall, ferromagnetiskt453 9401 637 230
Metallavfall, icke ferromagnetiskt92 800342 000
Blandade metaller675 7901 140 280

Hur ligger Sverige till i det globala metallåtervinningracet?

Om vi ser till det rent procentuellt är vi bäst i världen – men kom ihåg att dessa siffror räknar in både “transformation” och “recycling”.

Om vi ser till den totala mängden är Sverige bara en droppe i havet då det återvinns omkring 400 miljoner ton metall i världen varje år.

Men det är som man säger: många bäckar små gör en stor å. Alla måste vi dra vårt strå till stacken för att få världen att gå runt.

Skrotbilar, hur går man tillväga?

Har du en bil som bara står och kanske börjar rosta, det kostar både pengar och kan vara farligt för miljön. Visste du att du kan också få betalt för din skrot? Läs vidare för att lära dig mer.

När klassas bilar som skrotbilar egentligen? 

När reparationskostnader av en bil överskrider själva värdet för bilen kan den komma att klassas som skrotbil. Detta innebär också att även nya moderna bilar kan kallas för skrotbilar. Självklart kan ordet skrotbilar definieras på olika sätt beroende på vem man frågar, det finns ju dom som klarar av att reparera sin bil själv, och för dessa personer blir det kanske inga större kostnader. Men de flesta personer i Sverige tycker att det är dags att skrota bilen när den blir för dyr att laga.

 

Hos Lantz Metalls återvinningsanläggning i Vansbro vill vi att du ska känna dig bekväm med oss, därför är det viktigt för oss att jobba med trygghet under hela processen. Kom in till oss och möt vår kunniga personal, har du frågor och funderingar så hjälper vi dig. Det du behöver tänka på är att ha med dig registreringsbeviset (del 2) och legitimation, det är viktigt att vi har rätt legitimation för den som står på bilen. Vi kommer gå igenom bilen för att se vilka delar som går att återanvända och vilka delar som behöver skrotas. Det skall vara enkelt och smidigt att skrota din bil hos oss.

Hur vet jag att avregistrering går rätt till?

Återigen så är det viktigt för oss att du som kund känner dig trygg med oss. När du överlämnar din bil till oss eller om vi hämtar den kommer du att få en bekräftelse i form av ett mottagningsbevis. Mottagningsbeviset innebär att vi tar över äganderätten och att det är vi som ansvarar för fordonet så att den skrotas på rätt sätt. När bilen avregistreras tas den bort från vägtrafikregistret permanent. Vill man följa statusen på bilen kan man alltid gå in på transportstyrelsens app och följa sitt fordon.

Hur tänker vi kring ett hållbarhetstänk?

Alla skrotbilar som kommer in till oss demonteras ner utifrån ett miljöperspektiv; såklart är även säkerhet viktig för oss. Alla farliga vätskor som kan finnas i en bil samlas upp i slutna kärl som vi senare skickar vidare för miljöbehandling. Vi vill återanvända så mycket som möjligt, och därför försöker vi sälja all metall som är i bra skick vidare till en tredje part. De metalldelar som inte är i bra skick smälts ner och återanvänds så sätt. Det är viktigt för oss att allt går rätt till, både för oss som jobbar där och för miljön.

 

Vi på Lantz Metalls återvinningsanläggning i Vansbro tar hand om alla skrotbilar som lämnas in. Hos oss kan du vara trygg med att den kommer hanteras på rätt sätt.

Jordens dag 2022 ー så här investerar vi i planeten

Jordens dag 2022 infaller 22 april och firas över hela världen. Dagen instiftades 1970 av den amerikanske senatorn Gaylord Nelson för att öka medvetenheten om klimatförändringar och global uppvärmning bland befolkningen. Dagen infaller samma datum varje år, men temat skiftar. I år är temat Investera i vår planet. För att inspirera dig vill vi berätta mer om hur vi på Lantz Metall arbetar med hållbarhet och dela med oss av våra bästa tips för att investera i planeten. 

Investera i vår gemensamma planet

Definitionen av en investering är en satsning av tid, pengar eller energi för att öka tillgångar, intäkter eller främja utveckling. Så hur kan vi investera i vår planet inte bara under jordens dag 2022 utan under alla andra dagar? För oss handlar hela vår verksamhet om att ta hand om planeten genom att vi återvinner ditt skrot och återför järn och metaller tillbaka till kretsloppet. På så sätt minskar både energianvändningen och skadliga ämnen som uppkommer vid gruvbrytning dessutom sparar vi på jordens resurser. 

Så här gör vi för att investera i vår gemensamma planet:

 • Arbetar för att på bästa sätt sortera avfallsfraktioner för återvinning. 
 • Använder förnyelsebar el i stället för fossila bränslen vid alla tillfällen då det är möjligt. Exempelvis är vår materialhanterare på anläggningen i Sollentuna eldriven istället för dieseldriven som annars är vanligt. 
 • Värmer upp våra lokaler med bergvärme där det är möjligt.
 • Investerar i ett program för att kunna kontrollera kemikaliehanteringen för att följa miljölagstiftningen.
 • Anlitar en miljökonsult för att sänka våra utsläpp till vatten.
 • Utbildar personal i materialkunskap samt miljö- och kvalitetsmedvetenhet.
 • Effektiviserar transporter till mottagare.
 • Är certifierade enligt ISO standarden 14001:2015 för miljö och kvalitet.

Det här kan du göra för att värna vårt klot

Vill du eller ditt företag vara med och göra något gott för klimatet inför jordens dag 2022 (och samtidigt tjäna lite pengar)? Ett första steg är att gå igenom hemmet, förrådet, garaget, sommarstugan, arbetsplatsen eller lagret för att se om det finns något skrot. Lämna skroten hos oss eller boka transport så kommer vi och hämtar det. 

När vi sorterat skroten ser vi till att den återvinns på ett klimatsmart sätt genom att vi förädlar skroten till en råvara som säljs till ett smältverk. Råvaran kan sedan användas för att tillverka nya produkter. Du får betalt för skroten enligt dagspris från London Metal Exchange som är råvarubörsen för metaller. 

Så här mycket mineral använder du i snitt under ditt liv:

Järn: 15 ton

Koppar: 0,6 ton

Bly: 0,4 ton

Guld: 11 gram

Källa: Sveriges geologiska undersökning, sgu.  

Andra sätt att investera i jordklotet

Förutom att återvinna metall finns andra sätt att göra något gott för klimatet inför jordens dag 2022. Det här kan du göra:

 • Plocka skräp från stranden, parken eller skogen. 
 • Välj återanvändningsbara påsar istället för plastpåsar.
 • Laga nya maträtter av dina rester.
 • Välj e-fakturor istället för pappersfakturor.
 • Äta mindre kött.
 • Handla lokalproducerad mat.
 • Handla kläder second hand eller byta plagg med vänner.
 • Cykla till jobbet.
 • Städa miljövänligt genom att välja svanenmärkta produkter. 
 • Tillbringa kortare tid i duschen.

Fler tips inför jordens dag 2022 hittar du på earthday.org

Fem anledningar att lämna in skrot till vår miljöstation i Norrköping

Oavsett om du bor eller driver företag i Norrköping är vi säkra på att du har en hel del skrot liggandes i förråd och garage. Varför inte göra en god sak för miljön och tjäna pengar på kuppen? Här berättar vi mer om vad vi kan återvinna, hur det återvinns och varför du bör lämna in skrot till vår miljöstation i Norrköping

Vad kan du lämna in hos oss?

Miljöstation, återvinningscentral eller skrothandlare ー kärt barn har många namn. Till Lantz Metalls miljöstation i Norrköping är både privatpersoner och företag välkomna för att lämna in skrot. 

Det här tar vi emot på vår miljöstation i Norrköping:

Det här tar vi inte emot på vår miljöstation i Norrköping:

 • gamla kylskåp
 • trädgårdsavfall
 • byggspill
 • hushållssopor
 • fyrverkeripjäser.

Hur återvinner vi ditt skrot?

När du lämnar in skrot till oss särskiljer vi de olika materialen för att enklare kunna återvinna majoriteten av råvarorna som produkterna är tillverkade av. Därefter bearbetar vi råvarorna och säljer dem sedan vidare till smältverk. Smältverket smälter ner skrotet och säljer sedan slutprodukten vidare till företag som kan skapa nya produkter. 

Fem anledningar till varför du ska lämna ditt skrot hos oss

Det finns många anledningar att lämna in skrot till vår miljöstation i Norrköping ー oavsett om du är privatperson eller företagare. Här är fem argument för att lämna in skrot till oss.

 • Förhindra att miljöskadliga ämnen hamnar i naturen. Elektronikavfall och blyavfall är exempel på skrot som innehåller en hel del ämnen och kemikalier som är farliga för miljön. Genom att återvinna dem på vår miljöstation förhindrar du allvarliga luft- och vattenföroreningar.
 • Spara energi. Att återvinna skrot är betydligt mer energieffektivt än att utvinna nya metaller. Vid återvinning av till exempel koppar sparas upp till 85 % energi jämfört med att utvinna ny kopparmalm.
 • Skapa mer utrymme. Avfall och skrot tar upp onödig plats i förråd, garage och andra förvaringsutrymmen. Genom att återvinna skrot frigör du utrymme och ger dig dessutom en bättre överblick av vad du har hemma eller på arbetsplatsen.
 • Minska risken för brott. Informationsstöld är ett brott som har blivit allt vanligare. Om du lämnar in din telefon eller dator hos en seriös återvinningscentral minskar risken för att en obehörig får tag i känsliga uppgifter.
 • Du tjänar pengar. Det du ser som skrot ser vi som värdefullt. Metaller som till exempel koppar har ett högt skrotvärde (som förväntas stiga framöver) och genom att sälja kopparskrot och annan metallskrot kan du tjäna pengar. Ersättningen du får är baserad på priserna från råvarubörsen för metaller, hur stor volym du säljer och metallens kvalitet. Hör av dig till oss om du vill veta hur mycket du får för ditt skrot idag.

Skrotvärde koppar ー därför tjänar du på att sälja kopparskrot

Koppar är värdens tredje mest använda metall. Visste du att du i genomsnitt använder 600 kilo koppar under ditt liv? Så med största sannolikhet har du någon typ av kopparskrot hemma. Att det är ett högt skrotvärde på koppar vet de allra flesta. Men varför är det färre som har koll på. Varför koppar är så värdefullt och vad man får för kopparskrot ska vi reda ut här. 

Varför är koppar så värdefullt?

Att koppar har en bra ledande förmåga, är smidig att forma och har en hög motståndskraft mot korrosion är anledningen till varför metallen är så användbar. Metallen har använts av både privatpersoner och företag i många århundraden. Falu koppargruva är Sveriges mest kända koppargruva och under 1600- och 1700-talet stod gruvan för cirka 70 % av västvärldens kopparproduktion. Numera är kopparbrytningen nedlagd i gruvan och i dag står Sverige för 10 % av kopparproduktionen i Europa (statistik från 2013). 

Trots den höga efterfrågan på koppar är det inte lönsamt att öppna nya gruvor i Sverige på grund av byråkrati och miljölagstiftning. Att metallen är så eftertraktad är förstås anledningen till varför det är så högt skrotvärde på koppar

Vad får man för kopparskrot?

Priset på koppar har gått upp sedan 2005. Förra året översteg kopparpriset sitt rekord på 9000 dollar per ton. Orsaken till det höga priset beror på den höga efterfrågan, framför allt i Kina som förbrukar hälften av världens koppar. Priset på koppar väntas stiga ännu mer eftersom metallen behövs i framställningen av till exempel elbilar. En elbil kräver fyra gånger mer koppar än en bil med diesel- eller bensinmotor.

Att priset på nybruten koppar är högt påverkar förstås också skrotvärdet på koppar. Vad får man för kopparskrot är en fråga med ett svar som ändras dag för dag. Priset på kopparskrot beror på vad det är för marknadspris som gäller i dagsläget, hur mycket koppar du säljer och på metallens kvalitet. Kontakta oss om du vill veta vad det är för skrotvärde på koppar just idag. 

Var finns koppar?

Koppar finns i många av de produkter som används varje dag. Du hittar koppar i till exempel mobiltelefoner, datorer, värmeelement och bilar. Koppar finns också i äldre rör, gamla kablar och i många blåsinstrument. Bor du i en äldre byggnad är det inte osannolikt att ditt tak är gjort av kopparplåt.

Varför är det smart att återvinna koppar?

Förutom att det är ett högt skrotvärde på koppar gör du också miljön en tjänst genom att sälja kopparskrot. När koppar bryts uppstår damm och avfallsgaser som bidrar till växthuseffekten. Genom att återvinna koppar sparas upp till 85 % energi jämfört med att utvinna ny kopparmalm från naturen. Koppar kan dessutom återvinnas till i princip 100 % utan att förlora i kvalitet. 

Återvinner du kopparskrot hos ett seriöst återvinningsföretag tas metallen om hand på ett miljövänligt sätt och säljs sedan vidare till smältverk som smälter ner kopparn och bistår industrin med återvunnen metall. 

Till vem kan man sälja koppar?

Du kan sälja kopparskrot till oss. Vi tar hand om kopparn och ser till att den återvinns på rätt sätt. Du får betalt för ditt skrot enligt råvarubörsen för metalls priser. 

 

22 anledningar att välja Lantz Metalls återvinningscentral i Visby

Många börjar det nya året med löften om att sluta röka, börja träna eller försöka äta mer hälsosamt. Visst känns det bra att starta 2022 med att rensa bort dåliga gamla vanor, men nyårslöften kan vara svåra att hålla hela året. Vi på Lantz Metall tycker istället att du ska fokusera på yttre förändring: börja det nya året med att rensa bort gammalt skrot. Då får du mer plats, gör miljön en tjänst och kan dessutom tjäna pengar på ditt skrot. Hos Lantz Metalls återvinningscentral i Visby kan både privatpersoner och företag återvinna skrot. 

Gör rum för 2022

Har du någon gång funderat över hur mycket skrot du har samlat på dig? När saker går sönder är det lätt att köpa nytt och låta skroten bli liggande. Så varför inte lova dig själv att 2022 blir året då du gör en rejäl upprensning i förråden, på gården eller på arbetsplatsen! Då får du dessutom ett välbehövligt tillskott i hushållskassan. Här nedan ger vi dig 22 anledningar att låta vår återvinningscentral i Visby ta hand om ditt skrot. 

22 bra anledningar att välja oss

 1. Vi återvinner ditt metallskrot.
 2. Vi återvinner ditt järnskrot.
 3. Vi återvinner ditt kabelskrot.
 4. Vi tar hand om dina gamla blybatterier.
 5. Vi tar hand om dina tomma gasoltuber.
 6. Du får betalt för skroten och pengarna betalas ut via banköverföring.
 7. Du kan köpa nya gasolflaskor hos oss. 
 8. Du gör miljön en tjänst genom att återvinna hos oss.
 9. Du gör det möjligt för företag att köpa högkvalitativa material till förmånliga priser.
 10. Du gör det möjligt för företag att framställa produkter som inte belastar miljön i onödan.
 11. Vi erbjuder ett brett sortiment av handelsstål.
 12. Vi kan kapa och klippa stålet till önskad storlek.
 13. Vi kan köra ut handelsstålet till dig.
 14. Vi erbjuder ett stort utbud av gas som används inom industrin och livsmedelsbranschen.
 15. Vi kan ställa ut flak där du kan lämna ditt skrot.
 16. Vi kan transportera bort skroten åt dig.
 17. Vår återvinningsstation i Visby är praktiskt belägen vid Österby.
 18. Vi har mottagit priser för vår miljövänliga återvinningsprocess.
 19. Vi säkerställer att avfallet tas om hand av kvalificerad personal. 
 20. Vi har mottagit priser för vår miljövänliga återvinningsprocess.
 21. Vi har öppet vardagar från 7-16.
 22. Vi vänder oss både till privatpersoner och företag

Det här kan du lämna på vår återvinningscentral i Visby

Lantz Metall är en återvinningscentral i Visby med fokus på järn-, metall- och kabelskrot. Till oss kan du vända dig för att bli av med gammalt skrot som du inte längre har användning för. Har du ingen möjlighet att besöka oss i Österby ー kontakta oss för upphämtning och transport. 

Exempel på vad du kan lämna hos oss:

 • Uttjänta farmartankar
 • Fälgar
 • Plåttunnor
 • Harvar
 • Bilbatterier
 • Kylskåp
 • Tomma gasoltuber
 • Gamla kablar 

Det här återvinner vi inte:

 • Trä
 • Wellpapp
 • Plast
 • Sopor

Har du frågor eller vill att vi ska hämta ditt skrot? Kontakta Lantz Metalls återvinningscentral i Visby.

Så tjänar du pengar på metallskrot på vår återvinningscentral i Årsta

Har du en hög metallskrot liggandes i Stockholm men vet inte vad du ska göra med den? Kom förbi vår återvinningscentral i Årsta. Vi hanterar metallskrot från såväl privatpersoner som företag och betalar för allt material du överlämnar. Rör det sig om stora volymer kan vi komma ut till dig, lasta och paketera godset samt transportera det till vår återvinningsstation i Årsta

Nedan hittar du bra vetande för att sälja metallskrot till vår återvinningscentral i Årsta.

Vad för typ av metallskrot kan jag sälja?

Det finns två grundläggande typer av metallskrot, med järn (ferrous) och utan järn (non-ferrous). 

Metallskrot med järn

Metallskrot med järn inkluderar järn, järnföreningar, rostfritt stål och liknande metaller. Majoritet av allt metallskrot tillhör denna kategori. Vitvaror och liknande objekt utgör större delen av det metallskrot med järn du kan sälja, t.ex. ugnar, tvättmaskiner, torktumlare, etc.

Bilar, traktorer och liknande är också vanliga objekt som ingår i kategorin metallskrot med järn.

Metallskrot utan järn

Metallskrot utan järn inkluderar koppar, aluminium, nickel, tenn, titan, mässing och liknande metaller. Koppartråd och stora volymer aluminium är två vanliga typer av metallskrot utan järn som du kan sälja på vår återvinningscentral i Årsta. Metallskrot utan järn är generellt mer värdefullt än metallskrot med järn. 

Vilket metallskrot är mest värdefullt?

Stål

Stål, i synnerhet rostfritt stål, är en metall som ofta är värd resan till en vår återvinningsstation i Årsta. Det är också en mycket vanlig metall som du kan sälja i form av allt från gamla klädhängare till stegar och rör. Håll utkik efter den mer värdefulla typen stål som innehåller andra metaller som krom. Det hittas vanligtvis i kök eftersom de flesta metaller som används för att tillverka köksutrustning är just av stål. Vissa bildelar kan också vara en stor källa för rostfritt stål.

Aluminium

Aluminium finns i allt från burkar och markiser till regnrännor och gamla cykelramar. En annan bra källa till denna dyra metall, som du kan sälja till vår återvinningscentral i Årsta, är metallmöbler som vanligtvis är gjorda av aluminium. Du behöver inte leta längre än ditt eget hus eller företagets bakgård för att hitta betydande mängder aluminium att återvinna.

Mässing

Mässing är en av de mindre populära metallerna, men som ändå är väldigt lätt att hitta i ett hushåll eller något dammigt förrådsutrymme. Lamparmaturer, kranar eller dörrhandtag är produkter som vanligtvis innehåller mässing. Mässing används också ofta i olika VVS-komponenter, t.ex. rör. Faktum är att de flesta gamla föremål som glittrar är med största sannolikhet gjorda av mässing.

Titan

En annan metall som står högt på listan över skrotpriser är titan. Det är en lätt, stark typ av metall som du kan hitta i allt från elektronik till sportutrustning. Det är en relativt ovanlig metall som på grund av det kan säljas för ett högt pris. 

Koppar

Koppar är alltid värt mycket på metallmarknaden på grund av dess breda användningsområde, vilket också är varför det är en av de mest stulna metalltyperna.

Bly

Bly är en sådan metall som dyker upp både hos privatpersoner och företag. Hemma hos jägaren som inte längre jagar så mycket ligger det kanske blyammunition som inte längre används och hos företaget som bytt ut sina verktyg finns det ofta bly att återvinna. Och både privatpersoner och företag förbrukar ofta bilbatterier som består av bly. Bly är för övrigt också en tungmetall skadlig för djur och människor, vilket innebär att det måste återvinnas på rätt sätt för framtiden. Genom att sälja ditt blyskrot till vår återvinningscentral i Årsta får du alltså inte bara pengar för besväret, du bidrar också till en renare natur och hållbarare framtid. 

Besök vår återvinningsstation i Årsta

Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar, privatpersoner såväl företag, för att efterlämna en planet i så bra skick som möjligt för nästa generation. Att sälja ditt metallskrot för återvinning till vår återvinningsstation i Årsta är inte bara ett sätt att tjäna lite extra pengar, du drar även ditt strå till stacken för vår miljö. 

Vi baserar priserna för metallskrot enligt det rådande priset på världsmarknaden enligt London Metal Exchange. Andra faktorer som påverkar priset är dels hur stora volymer du säljer såväl som kvaliteten på ditt metallskrot. Kontakta oss för mer information och för att beställa transport idag, eller kom förbi vår återvinningscentral i Årsta med ditt metallskrot på egen hand redan idag.

ÖPPETTIDER (HUVUDKONTORET)

Måndag – Fredag | 07:00 – 16:00
Lördag – Söndag | STÄNGT

x OK
Hoppa till verktygsfältet