Kopparskrot

Återvinning av kopparskrot – ett smidigt sätt att tjäna pengar och bidra till en bättre miljö

Det kan hända att du redan har hört att just kopparskrot är mycket eftertraktat på marknaden idag, men vet du varför? För att koppar används i en mängd av de elektroniska produkter vi använder dagligen, som mobiltelefoner och datorer. Koppar har nämligen en mycket bra ledande förmåga, vilket gör den perfekt att använda i elektronik. Det är alltså mycket troligt att du har några produkter hemma som innehåller kopparskrot, även om du inte letar efter en skrot återvinning för ett företags räkning.

På Lantz olika återvinningscentraler tar vi emot olika typer av metallskrot och betalar dig för det – bland annat koppar. Vid återvinning av kopparskrot separerar vi kopparen från annat material, så att vi kan sälja vidare kopparen till smältverk som då kan återanvända den i nya produkter.

Lantz Metall kan erbjuda flera tjänster inom kopparskrot återvinning

Just koppar har ett relativt högt kilopris, vilket gör att det verkligen kan löna sig att undersöka möjligheterna att sälja kopparskrot, oavsett om man kommer från ett företag eller hör av sig till oss som privatperson. Vi på Lantz kan erbjuda flera tjänster inom återvinning av kopparskrot. Du kan antingen själv komma till oss med din koppar, eller så kommer vi och hämtar upp det hos dig. Vi kan placera en container hos er där ni kan samla upp skrotet, och så kommer vi och hämtar hela containern när ni har kastat i allt ni vill bli av med.

Såklart kan du även höra av dig till oss om du vill sälja metallskrot av annan sort än just koppar. När vi har separerat och sorterat metallerna från övriga rester väger vi dem och meddelar dig därefter ett pris som är baserat på våra fasta kilopriser för olika metaller. Efter att vi betalat dig hanterar vi metallerna efter EU:s och Sveriges lagar och regleringar kring miljöfarliga ämnen och säljer dem vidare, och på så sätt kan vi tillsammans med dig bidra till en bättre miljö.

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.