Stålskrot och rostfrittskrot

Rostfri skrot återvinning – allt från spill från plåt till kastruller kan bli pengar

De allra flesta företag är väl insatta i att man kan tjäna pengar på återvinning av rostfritt skrot och annan typ av återvinning av andra metallprodukter. Framförallt är det företag som arbetat inom branscher där det genereras en stor mängd metallskrot och stålskrot som är insatta i hur det fungerar.

Men privatpersoner har generellt sett inte alls lika bra koll på det faktum att de kan sälja stålskrot och metallskrot och på så vis generera pengar för dem. Det är nämligen så att du kan sälja ditt metallskrot till oss på Lantz.

Genom att sälja stålskrot och metallskrot till ett återvinningsföretag kan man göra en god gärning för naturen och samtidigt tjäna pengar på det. Lantz Järn & Metall tar till exempel emot rostfritt skrot och vi har även olika tjänster för stålskrot återvinning som gör det mycket fördelaktigt för både företag och privatpersoner att lämna sitt skrot till oss.

Metallskrot är ett av de allra bästa materialen att återvinna eftersom det i princip kan återanvändas oändligt många gånger. De flesta andra material har ett visst antal cykler som det tål att återvinnas, men så är alltså inte fallet med metaller. Att återvinna metaller ger stora miljövinster samtidigt som det ger vinster för er plånbok.

Återvinning av stålskrot gjort på ett enkelt sätt

När du hör av dig till oss eftersom du vill sälja metall eller stålskrot eller någon annan typ av avfall, så kollar vi först om du själv kan transportera skrotet till någon av våra återvinningscentraler. Kan du inte det, så kan vi komma och hämta skrotet, eftersom vi har många olika alternativ för skrot återvinning, där vi hämtar upp allt från minsta skrot bit till stora volymer. Önskar du kan vi komma ut med mindre kärl eller ordna en stor container att slänga skrotet i, vilket brukar vara uppskattat speciellt hos föreningar och liknande som vill bli av med sitt skrot men där det inte finns möjlighet att åka själva med det till vår återvinningscentral.

När skrotet sedan anlänt till oss på Lantz Järn & Metall för återvinning separerar och sorterar vi eventuella restprodukter från metallerna och de värdefulla komponenterna enligt gällande EU-, och Sverigelagstiftning. För oss är det oerhört viktigt att alla metaller sorteras på rätt sätt. Dels för att följa gällande lagar och regler, men också för att de smältverk som köper material oss ska få en så ren produkt som möjligt. När vi har fått fram de olika värdefulla ämnena väger vi dem och räknar ut den summa som du får utbetald, allt enligt våra fastställda kilopriser. Vi säljer sedan de förädlade metallerna vidare antingen till en metallförädlingsfirma eller till ett smält/järnverk. Återvinning av rostfritt skrot eller stålskrot innebär alltså att vi återanvänder metaller istället för att utvinna ny råvara ur jorden, något vi och naturen tjänar på. Så hjälp oss att skapa ett kretslopp där vi återvinner så stor del som möjligt. Kontakta oss för mer information om våra tjänster för återvinning av rostfritt skrot!

Rostfritt skrot och annat stål

Eftersom stål och rostfritt skrot kan återvinnas i stort sett hur många gånger som helst (atomerna i järn är eviga och kan användas ett obegränsat antal gånger i olika sammansättningar) är det ett enormt slöseri att inte återvinna materialet. Visste du att när man återvinner istället för att utvinna ny malm förbrukas knappt en tredjedel av energin i ståltillverkningen. Det vill säga att koldioxidutsläppen minskar med nära 60 procent.

Det skulle gå att skapa en helt cirkulär återvinning av rostfritt skrot och andra metaller där allt material som används och återvinns och får nytt liv i nya produkter. Det vill säga att en stålspik från ett bygga återvinns och blir järnvägsräls i sitt nya liv. På Lantz Järn & Metall återvinner vi allt från mässingsskrot och kopparskrot till järnskrot.

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.