Hyra container

Container 8 m3

Container 10 m3

Container 14 m3

Container 15 m3

Container 22 m3

Container 30 m3

Hyr container till ett fast pris

Här kan du som företag, privatperson, bostadsrättsförening eller samfällighet hyra container till ett fast pris. Vi levererar containers till Storstockholm och till Norrköping.

Har du frågor om containertjänster till större företag? Kontakta oss på container@lantzmetall.se

Viktigt att tänka på:

Du måste undersöka så det är tillåtet att ställa containern på önskad plats.
Om du ska ställa containern på annan plats än på din privata tomt, så ansvarar du som kund för att införskaffa tillstånd för placeringen.

Lantz Metall måste utan problem nå platsen där containerna ska lämnas och hämtas.

I containern får du kasta sånt som klassas som blandskrot. Du får INTE slänga exempelvis farligt avfall, elavfall, hushållssopor och schaktmassor.

För att vi skall kunna hämta containern krävs följande:

Containern ställs ut mellan kl 06.00 och 16.00 på leveransdagen eller enl ök, och hämtas mellan 06.00 och 16.00 beroende på öppningstider och ruttplanering.

Vi kan inte garantera sen hämtning, därför är det smart att fylla containern dagen innan hämtningsdatumet.

Boka container blandskrot

I denna container får du slänga blandat järn & metall skrot, som tex: Ventilationsrör, Cyklar, Stålrör, Fälgar, Stekpannor & Kastruller, Bestick, Balk & Takplåt.

Containern får ej innehålla elektronik då detta klassas som farligt avfall. Materialet levereras till en av våra återvinningsanläggningar, där vi sorterar och vidarebehandlar materialet för återvinning.

Notera att kvaliteten på materialet kan variera, detta betyder att värdet på materialet kan öka om ansvarig observatör anser materialet att vara av högre skrotklass än blandskrot.

Låt Lantz Metall hantera ditt skrot. Vi tillämpar denna tjänst för enskilda individer, organisationer och gemensamma fastigheter.

Notera priser endast gäller om containern innehåller det avfall som överenskommits.

Vad som ingår:

  • Leverans
  • Hyra 14 dagar
  • hämtning
  • utbetalning efter invägning

Ett fast pris tillämpas i upp till 14 dagar. Leverans och uppsamling sker mellan kl. 07-16. Vi kan inte garantera en specifik tid,

Viktigt info:

Leveransvillkor :

Tillstånd för avställning på platsen krävs

Minst 4 meter i takhöjd och 7 meter ledigt utrymme framför containern.

För att vi ska kunna hämta in containern krävs:

Att containern lastas med maximalt 6 ton för 8m3 och 10 ton för 14 m3 – 30m3.

Att containern inte fylls över kanten.

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Kontakta oss

Öppettider

Måndag – Fredag Kl. 07.00 – 16.00

Lördag och Söndag – Stängt

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.

© 2023 Lantz Metall AB.

Hyr container till ett fast pris

Här kan du som företag, privatperson, bostadsrättsförening eller samfällighet hyra container till ett fast pris. Vi levererar containers till Storstockholm och till Norrköping.

Har du frågor om containertjänster till större företag? Kontakta oss på container@lantzmetall.se