Transformatorer

Tjäna pengar på att lämna in gamla transformatorer

Om du är verksam eller på annat sätt engagerad i ett tillverkande företag är du sannolikt medveten om vikten av väl fungerande transformatorer. Transformatorer återfinns i maskiner och tekniska apparater som används vid framställandet av produkter, och är därmed en vital del av produktionen. Om en transformator slutar fungera riskerar företaget att drabbas av produktionsavbrott, vilket kan leda till såväl minskad lönsamhet som missnöjda kunder.

När en transformator slutar fungera är det av yttersta vikt att illa kvickt åtgärda problemet, men om det inte är möjligt att reparera transformatorn kan det vara nödvändigt att ersätta den befintliga med en ny. En transformator består av en mängd material som kan återanvändas, varför det är slöseri med resurser att inte tillvarata potentialen i en förbrukad transformator.

Om du överlämnar din trasiga transformator till Lantz Metall kan du vara säker på att alla beståndsdelar som går att återvinna kommer att återvinnas. Vid överlämnandet separerar vi de olika materialen och fastställer den exakta vikten vartefter vi genom att ta hänsyn till det marknadsmässiga priset på den specifika råvaran utför en beräkning som bestämmer omfattningen på den ekonomiska ersättning som vi betalar ut till dig.

Slå två flugor i en smäll

Om du ämnar göra skrotningen till ett sant nöje bör du vända dig till Lantz Metall. Det finns inte längre någon anledning av se avlägsnande av förbrukat gods som ett nödvändigt ont. Genom att överlämna återvinningsbara produkter i våra händer gör du miljön en tjänst samtidigt som du drygar ut företagets finansiella utdelning.

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.