Återvinning Borlänge

Välkommen att sälja ditt skrot för återvinning i Borlänge.

Välkommen till vår återvinningsanläggning. Att återvinna ditt skrot på vår återvinningsstation i Borlänge är en bra idé både för plånboken och miljön. Oavsett om du behöver bli av med stålskrot, blyskrot eller kopparskrot kan du vara säker på att vi återvinner det på ett säkert och miljövänligt sätt och samtidigt betalar dig efter det marknadsvärde som råder.

Miljöhänsynen är hjärtat i vår organisation och vi ser det som en självklarhet att betala ut en ersättning till dig då vår förhoppning om ett klimatsmart samhälle förutsätter att vi erhåller förbrukade produkter. Med andra ord är du en viktig del i den kedja som ligger till grund för ett miljövänligt kretslopp vilket syftar till att minska utvinningen av begränsade naturtillgångar. Så tveka inte på att besöka vår återvinningsstation i Borlänge för att tjäna lite extra pengar samtidigt som du bidrar till en bättre miljö

Processen för vår återvinning i Borlänge

När du lämnar ditt avfall hos oss påbörjas ett återvinningsarbete där råvarorna särskiljs och bearbetas med målsättningen att uppnå sin ursprungliga kvalitet. Därefter säljs råvarorna vidare från vår återvinningsstation i Borlänge till organisationer vars produkter till fullo eller till viss del utgörs av det specifika materialet. Vidareförsäljningen är vår huvudsakliga inkomstkälla och gör det möjligt för oss att erbjuda en ekonomisk ersättning till dig baserad på dels volymen, dels det marknadsmässiga värdet på materialet.

Besök vår återvinningsstation i Borlänge

Bor eller arbetar du i Dalarna är alltså vår återvinningsanläggning ett utmärkt alternativ när du vill bli av med ditt skrot och avfall. Återvinning är avgörande för att vi tillsammans ska kunna upprätthålla ett hållbart samhälle och lämna över en så välmående planet som möjligt till nästkommande generationer. Vårt arbete gör det nämligen möjligt att återanvända material vid produktionen av nya produkter istället för att behöva utvinna nya råvaror. Naturens resurser är ändliga och sätts därför under stor press på grund av det konsumtionssamhälle vi lever i idag. Dessutom går det åt betydligt mindre energi under tillverkningsprocessen om företagen använder sig av återvunnet material, vilket är lönsamt ur både miljö- och kostnadsmässiga perspektiv.

Lämna själv eller beställ container för upphämtning

Lantz Järn & Metall har en mängd olika återvinningsanläggningar runt om i Sverige dit du är välkommen för att lämna in ditt skrot och annat avfall. På vår anläggning för återvinning i Borlänge tar vi hand om alltifrån återvinning av bilbatteri till återvinning av annan metall, kabelskrot och elavfall. Vi ser till att det bearbetas korrekt och på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Har ditt företag mycket skrot som ni vill bli av med så kan ni hyra en container att samla avfallet i. Använd vår smidiga transporttjänst om du vill att vi ska hämta upp ditt skrot. Du kan självklart boka transport för ditt skrot oavsett om du hyrt container eller endast behöver hjälp att frakta metallskrotet till oss.

Godkänd anläggning för återvinning av  transformatorer i Borlänge

När en transformator slutar fungera är det av yttersta vikt att illa kvickt åtgärda problemet, men om det inte är möjligt att reparera transformatorn kan det vara nödvändigt att återvinna transformator och ersätta den med en ny. En transformator består av en mängd material som kan återanvändas, varför det är slöseri med resurser att inte tillvarata potentialen i en förbrukad transformator.

Om du överlämnar din trasiga transformator till Lantz Metall kan du vara säker på att alla beståndsdelar som går att återvinna kommer att återvinnas. Vid överlämnandet separerar vi de olika materialen och fastställer den exakta vikten vartefter vi genom att ta hänsyn till det marknadsmässiga priset på den specifika råvaran utför en beräkning som bestämmer omfattningen på den ekonomiska ersättning som vi betalar ut till dig.

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Kontakta oss

Återvinning i Borlänge – öppettider

Du avgör själv vilket alternativ som passar dig bäst, men väljer du att besöka vår anläggning för återvinning i Borlänge gäller följande öppettider:

Lantz Järn & Metall i Dalarna AB
Skäggargatan 8
781 71 Borlänge
Sweden

Måndag – Fredag: 07.00 – 16.00
Lunch: 12:00 – 12:30
Lördag – Söndag: Stängt
Dag före helgdag: 07.00 – 12.00

Sista invägning: 15:45

Bli avlönad för en god gärning på vår återvinningsstation i Borlänge

Vår återvinningsanläggning i Borlänge, liksom våra övriga anläggningar, är utformade på ett miljömedvetet sätt i syfte att arbetsuppgifterna ska kunna utföras med minsta möjliga belastning på miljön. Vi tar miljöfrågorna på allvar och strävar efter att vara drivande i arbetet för en bättre och hållbar framtid. Samtliga verksamhetsled är därför anpassade för att gå i linje med en stram miljöpolicy och genom att återvinna material för att kunna bedriva vidareförsäljning gör vi det möjligt för företag att tillverka nya produkter av nyvunna råvaror. På så vis slipper nya råvaror utvinnas i onödan och förutsättningarna att bevara miljön i nuvarande skick ökar. Så kom förbi vår anläggning för återvinning i Borlänge under våra öppettider för att tjäna en extra slant och göra en god gärning för miljön.

Vårt lag

Emil Funestig

Produktionspersonal
0243 – 20 44 73
emil.funestig@lantzmetall.se

Niclas Almén

Produktionspersonal transformatorer
0243 – 20 44 74
niclas.almen@lantzmetall.se

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.

© 2023 Lantz Metall AB.