Återvinning

Återvinningsprocessen – navet i företaget

Återvinning och återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten, då denna verksamhetsgren ligger till grund för vidareförsäljning och därmed utgör en förutsättning för att du som kund vid avlämnandet av gods ska kunna få betalt för din goda gärning.

Järn eller metallskrot? Det har ingen betydelse!

Lantz Metall förfogar över den kompetens och utrustning som krävs för att upprätta och upprätthålla en effektiv och miljövänlig återvinning. Oavsett vilka volymer det rör sig om är vi kapabla att hantera ditt godsavfall.

Vi fixar rubbet!

Lastmaskiner och materialhanterare användas vid sortering och lastning vartefter förnyelsearbetet tar vid, d.v.s. det arbete där avfallet omvandlas till råvara som senare kan användas för att producera nya produkter. Därefter bestäms vikten med hjälp av digitala vågar varpå du får en summa utbetald beräknad på rådande kilopris. Innan materialet vidarelevereras till ett smältverk används hydrauliska saxar eller så kallade ”papegojsaxar” för att dela upp godset i säkra volymnivåer. I vissa fall är det tillika nödvändigt att applicera gasskärning i syfte att separera extra grovt järn- och metallskrot.

Vi använder oss av så kallad maskinell separering, vilket är en metod som gör det möjligt att skilja olika material åt.

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.