Boka container - Blandskrot 22 m3

Boka container blandskrot 22 m3

När du bokar en container för Blandskrot så får du slänga olika typer och former av Järn– och Metallskrot.

Det är väldigt viktigt att materialet inte innehåller elektronik då detta klassas som farligt avfall. Materialet levereras till en av våra återvinningsanläggningar, där vi sorterar och processar skrotet för att kunna återvinna materialet.

Notera att kvaliteten på materialet kan variera, detta betyder att värdet på materialet kan öka om ansvarig observatör anser materialet att vara av högre skrotklass än blandskrot.

Volym22 m3
Maxvikt10 ton
Utvändiga mått (LxBxH)6290 mm x 2600 mm x 1870 mm
LåsbarNej

Gör ditt liv lättare

Låt Lantz Metall hantera ditt skräp istället för att själv behöva besöka återvinningsstationen. Denna service är tillgänglig för enskilda individer, organisationer och gemensamma fastigheter.

Notera priser endast gäller om containern innehåller det avfall som överenskommits.


Ett fast pris tillämpas i upp till 14 dagar. Leverans och uppsamling sker mellan kl. 07-16. Vi kan normalt sett inte garantera en specifik tid, som till exempel tidig leverans eller sen uppsamling. Det är alltså smart att fylla containern före upphämtningsdagen.

Boka container

Viktigt att notera:

För att vi ska kunna leverera containern behövs:

  • Tillstånd att parkera på angiven plats.
  • En väg som kan hantera en tung lastbil och som är minst 3 meter bred.
  • Minst 4,5 meter i takhöjd och 10 meter ledigt utrymme framför containern.

För att vi ska kunna samla in containern krävs:

  • Att containern lastas med maximalt 10 ton.
  • Att containern inte fylls över kanten.

Observera! Om containern ska placeras någon annanstans än på din privata tomt, måste du som kund ansöka om och få godkännande för att placera containern på den platsen.

Sortering

Kom ihåg att du som beställare bär ansvaret för allt material som placeras i containern under hela uthyrningsperioden.

Se till att ingen obehörig har lagt något i containern innan den tas bort. 

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.

© 2023 Lantz Metall AB.