Återvinning i Sollentuna

Effektiv återvinning i Sollentuna

Bor du i Sollentuna, omkringliggande område eller arbetar du i regionen? I så fall har du nära till vår återvinningsstation i Sollentuna där vi på Lantz Järn och Metall hanterar, bearbetar och återvinner förbrukat gods inklusive miljöfarligt avfall. Lämna in ditt skrot för återvinning i Sollentuna och känn tryggheten i att det tas om hand på ett miljövänligt och säkert sätt, samtidigt som du får betalt för det.

Detta återvinner vi på vår återvinningsstation

I anslutning till Lantz Järn & Metall i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av ditt elektronikskrot.

Beställ transport och containers eller lämna skrotet själv!

Mindre kvantiteter skrot kan du själv lämna på vår återvinning i Sollentuna. Vi hjälper till med avlastning, invägning och utbetalning för att säkerställa en snabb och smidig process.

Har du en större mängd skrot kan erbjuder vi hämtning av ditt avfall med egna chaufförer och miljöklassade lastbilar såväl som möjligheten att låna eller hyra containrar och kärl. Med en container kan du och dina medarbetare rensa ut lagren när ni har möjlighet och sedan kontakta oss för att få den upphämtad. Vi tar ingen hyra för containers om arbetet tar färre än 14 dagar att utföra.

Skapa en bättre miljö med vår återvinningsstation i Sollentuna

Vår anläggning för återvinning i Sollentuna har åtta år på nacken och är inredd samt anpassad för att på ett så miljövänligt och effektivt sätt som möjligt kunna hantera stora som små mängder av återvinningsbart avfall. Vi sätter alltid miljön i första rummet och har därför lagt stort fokus på att utveckla arbetsmetoder som möjliggör en återvinningsprocess med minimal miljöpåverkan.

Dessutom bidrar vår återvinning i Sollentuna till ett naturligt kretslopp genom minskad energiåtgång och utvinning av nya råvaror. Materialet som återvinns kan nämligen återanvändas vid tillverkningen av nya produkter, vilket samtidigt kräver betydligt mindre energi än att utvinna nytt material ur naturen. Stålskrot och järnskrot kan återvinnas i princip hur många gånger som helst utan att tappa i kvalitet, något som gör ditt använda material till en viktig och lönsam tillgång.

Återvinning för privatpersoner

När du väljer att överlämna ditt skrot till oss får du inte bara betalt för besväret, du bidrar också till en bättre miljö. Vi hanterar, separerar material och väger upp de råvaror som utvinns från skrotet och fastställer volymen och gör en uträkning baserat på det rådande marknadspriset.

Läs mer om vår återvinning för privatpersoner.

Återvinning för företag

Med Lantz Järn & Metall får du inte bara betalt för skrotet, du får högkvalitativ service i alla led där vi kan hjälpa genom hela processen. Att återvinna resulterar dock inte bara i en ekonomisk vinst med oss, det har också blivit en högst relevant aktivitet för att kunna vara konkurrenskraftig inom sin bransch. Kunder ställer allt högre krav på företag gällande hållbarhet, alltså kan ditt beslut att återvinna vara avgörande för att bygga ett bra rykte.

Läs mer om vår återvinning för företag.

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Kontakta oss

Öppettider för vår återvinning i Sollentuna

Utöver att du gör en god sak för miljön när du besöker vår återvinningsstation i Sollentuna har du möjlighet att få betalt för ditt avfall. Med hänsyn till marknadsvärde, kvalitet och mängd erbjuder vi dig ett förmånligt pris som du sedan kan godkänna för att få betalt direkt. För mer information om våra återvinningstjänster och rådande priser för metallskrot, kontakta oss direkt.

Välkommen till vår anläggning för återvinning i Sollentuna under följande öppettider:
Måndag – Fredag: 07.00 – 16.00
Lördag – Söndag: Stängt

Fredagen den 5/1 stänger vi 14:00 

Miljövänliga arbetsmetoder och effektiv utrustning

Att ha miljövänliga arbetsmetoder är dock inte tillräckligt. Vi har sett till att arbetsmiljön och tillhörande lokaler drivs av miljövänliga system som håller nere energiförbrukningen och minskar användningen av miljövådliga ämnen. Exempelvis har vi minimerat dieselförbrukningen genom att i så hög utsträckning som möjligt använda miljövänlig el. Vi har tillika investerat i maskiner och utrustning som gör det möjligt för oss att på ett effektivt sätt separera olika material i syfte att minska spill som annars skulle haft en negativ inverkan på miljön.

Den här typen av verksamhet regleras av aktörer med ansvar att säkerställa att gällande regler och lagar beträffande miljömässiga aspekter följs. För att ges tillstånd att bedriva den här formen av verksamhet fordras med andra ord att kraven efterlevs. Vi på Lantz Metall har vägt in alla relevanta miljöaspekter och på så vis skapat en anläggning som med gott samvete kan nyttjas av dig som kund.

Genom att överlämna avfallet till oss sponsrar du ett klimatsmart samhälle samtidigt som du får ekonomisk ersättning för materialet.

Vårt lag

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.

© 2023 Lantz Metall AB.