KONTAKTA OSS

Fyll i kontaktformuläret nedan

  Effektiv återvinning i Sollentuna

  Bor du i Sollentuna, omkringliggande område eller arbetar du i regionen? I så fall har du nära till vår återvinningsstation i Sollentuna där vi på Lantz Järn och Metall hanterar, bearbetar och återvinner förbrukat gods inklusive miljöfarligt avfall. Lämna in ditt skrot för återvinning i Sollentuna och känn tryggheten i att det tas om hand på ett miljövänligt och säkert sätt, samtidigt som du får betalt för det.

  Detta återvinner vi på vår återvinningsstation:

  I anslutning till Lantz Järn & Metall i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av ditt elektronikskrot.

  Beställ transport och containers eller lämna skrotet själv!

  Mindre kvantiteter skrot kan du själv lämna på vår återvinning i Sollentuna. Vi hjälper till med avlastning, invägning och utbetalning för att säkerställa en snabb och smidig process.

  Har du en större mängd skrot kan erbjuder vi hämtning av ditt avfall med egna chaufförer och miljöklassade lastbilar såväl som möjligheten att låna eller hyra containrar och kärl. Med en container kan du och dina medarbetare rensa ut lagren när ni har möjlighet och sedan kontakta oss för att få den upphämtad. Vi tar ingen hyra för containers om arbetet tar färre än 14 dagar att utföra.

  Skapa en bättre miljö med vår återvinningsstation i Sollentuna

  Vår anläggning för återvinning i Sollentuna har åtta år på nacken och är inredd samt anpassad för att på ett så miljövänligt och effektivt sätt som möjligt kunna hantera stora som små mängder av återvinningsbart avfall. Vi sätter alltid miljön i första rummet och har därför lagt stort fokus på att utveckla arbetsmetoder som möjliggör en återvinningsprocess med minimal miljöpåverkan. Dessutom bidrar vår återvinning i Sollentuna till ett naturligt kretslopp genom minskad energiåtgång och utvinning av nya råvaror. Materialet som återvinns kan nämligen återanvändas vid tillverkningen av nya produkter, vilket samtidigt kräver betydligt mindre energi än att utvinna nytt material ur naturen. Stålskrot och järnskrot kan återvinnas i princip hur många gånger som helst utan att tappa i kvalitet, något som gör ditt använda material till en viktig och lönsam tillgång.

  Läs mer om återvinning i Sollentuna

  Återvinning i Sollentuna – öppettider

  Återvinning för privatpersoner

  När du väljer att överlämna ditt skrot till oss får du inte bara betalt för besväret, du bidrar också till en bättre miljö. Vi hanterar, separerar material och väger upp de råvaror som utvinns från skrotet och fastställer volymen och gör en uträkning baserat på det rådande marknadspriset.

  Läs mer om vår återvinning för privatpersoner.

  Återvinning för företag

  Med Lantz Järn & Metall får du inte bara betalt för skrotet, du får högkvalitativ service i alla led där vi kan hjälpa genom hela processen. Att återvinna resulterar dock inte bara i en ekonomisk vinst med oss, det har också blivit en högst relevant aktivitet för att kunna vara konkurrenskraftig inom sin bransch. Kunder ställer allt högre krav på företag gällande hållbarhet, alltså kan ditt beslut att återvinna vara avgörande för att bygga ett bra rykte.

  Läs mer om vår återvinning för företag.

  LÄS MINDRE

  SOLLENTUNA ANLÄGGNING LANTZMETALL

  VÅRA TJÄNSTER

  Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
  och återvinning av förbrukade produkter.

  Öppettider för vår återvinning i Sollentuna

  Utöver att du gör en god sak för miljön när du besöker vår återvinningsstation i Sollentuna har du möjlighet att få betalt för ditt avfall. Med hänsyn till marknadsvärde, kvalitet och mängd erbjuder vi dig ett förmånligt pris som du sedan kan godkänna för att få betalt direkt. För mer information om våra återvinningstjänster och rådande priser för metallskrot, kontakta oss direkt.

  Välkommen till vår anläggning för återvinning i Sollentuna under följande öppettider:
  Måndag – Fredag: 07.00 – 16.00
  Lördag – Söndag: Stängt

  Miljövänliga arbetsmetoder och effektiv utrustning

  Att ha miljövänliga arbetsmetoder är dock inte tillräckligt. Vi har sett till att arbetsmiljön och tillhörande lokaler drivs av miljövänliga system som håller nere energiförbrukningen och minskar användningen av miljövådliga ämnen. Exempelvis har vi minimerat dieselförbrukningen genom att i så hög utsträckning som möjligt använda miljövänlig el. Vi har tillika investerat i maskiner och utrustning som gör det möjligt för oss att på ett effektivt sätt separera olika material i syfte att minska spill som annars skulle haft en negativ inverkan på miljön.

  Läs mer

  Den här typen av verksamhet regleras av aktörer med ansvar att säkerställa att gällande regler och lagar beträffande miljömässiga aspekter följs. För att ges tillstånd att bedriva den här formen av verksamhet fordras med andra ord att kraven efterlevs. Vi på Lantz Metall har vägt in alla relevanta miljöaspekter och på så vis skapat en anläggning som med gott samvete kan nyttjas av dig som kund.

  Genom att överlämna avfallet till oss sponsrar du ett klimatsmart samhälle samtidigt som du får ekonomisk ersättning för materialet.

  Läs mindre

  FRÅGOR OCH SVAR

  Då kan du vara säker på att materialet tas hand om av kvalificerad personal och förädlas enligt praxis.

  Skrotet sorteras och prepareras så det sedan kan skickas till diverse smältverk.

  Ring eller Maila lantz Järn & Metall för dagsfärska priser.

  VÅRT LAG

  Möt gruppmedlemmarna i Sollentuna stad

  ÖPPETTIDER (HUVUDKONTORET)

  Måndag – Fredag | 07:00 – 16:00
  Lördag – Söndag | STÄNGT

  x OK
  Hoppa till verktygsfältet