Elekronikåtervinning i Sollentuna

Elektronikåtervinning (Sollentuna)

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall. Elavfallet levereras till denna anläggning för återvinning (förbehandling).

Elektronikåtervinning innebär att elavfallet, vilket klassas som farligt avfall, genomgår en process som styrs av myndighetskrav. I förbehandlingsprocessen sorteras och delas elavfallet upp i olika materialslag. När förbehandlingen är klar levereras de färdiga materialslagen till svenska smältverk och andra behandlingsanläggningar.

Oavsett vid vilken av våra anläggningar runt om i landet som elavfallet lämnas in är det till vår anläggning i Sollentuna som materialet slutligen hamnar. I de fall som ditt företag inte har möjlighet att lämna in elavfallet kommer vi gärna och hämtar det med våra lastbilar.

Vi har kunskapen och den tekniska erfarenheten som krävs för att på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt återvinna elavfall. Verksamheten bedrivs enligt ISO 14001, ISO 9001 och Cenelec EN 50625.

Elektronikåtervinning – fördelar

För oss på Lantz är det viktigt att uttjänta produkter och material återvinns i mesta möjliga mån. I takt med att elektronikförbrukningen ökar så växer också elektronikbranschens behov av komponenter och material, och återvinning av elektronik är då en viktig pusselbit. Att lämna in miljöskadligt elavfall är naturligtvis också avgörande ur miljö- och hållbarhetsaspekt.

Eftersom elektronikåtervinning görs utifrån EU:s krav så måste komponenter och material först separeras och vägas. Därefter får du besked om kilopris. Oavsett om du är företagskund med stora mängder elektronikavfall eller en privatperson som hunnit samla på dig mycket elektronik under åren så kan det finnas en hel del pengar att tjäna och därmed gör du både plånbok och miljö en tjänst

Fler tjänster för elektronikåtervinning

I samband med förbehandlingen av elektronik ser vi naturligtvis också till att avlägsna och hantera hälsofarliga ämnen och material. Allt i enlighet med EU:s och Naturvårdsverkets direktiv.

Efter att skrotets separerats, sorterats och bearbetats så kan vanligen en stor del av materialet återvinnas eller aktivt förädlas, vilket sparar in viktiga resurser i förbrukning av råvaror och under tillverkningen av ny elektronik.

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Kontakta oss

Öppettider

Måndag – Fredag Kl. 07.00 – 16.00

Fredagen 3/11 stänger vi 14:00 

Lördag och Söndag – Stängt

Vårt lag

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.

© 2023 Lantz Metall AB.