Elekronikåtervinning i Sollentuna

Lantz Elektronikåtervinning (Sollentuna)

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster inom återvinning av elavfall. Elavfallet levereras till anläggningen för att manuellt förbehandlas.

Oavsett vid vilken av våra anläggningar runt om i landet som elavfallet lämnas in är det till vår anläggning i Sollentuna som materialet slutligen levereras. I de fall som ditt företag inte har möjlighet att lämna in elavfallet kommer vi gärna och hämtar det med våra lastbilar.

Vi har kunskapen och den tekniska erfarenheten som krävs för att på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt återvinna elavfall. Verksamheten bedrivs enligt ISO 14001, ISO 9001 och Cenelec EN 50625.

Elektronikåtervinning – därför är det viktigt

Elavfall innehåller både värdefulla metaller och farliga ämnen. Därför är det viktigt för oss på Lantz Elektronikåtervinning att uttjänta elektronikprodukter samlas in för återvinning.

I takt med att elektronikförbrukningen ökar i samhället blir det allt viktigare med en väl fungerande insamling. Både för att skydda vår miljö men även för att öka mängden återvunnet material som används vid tillverkning av nya produkter och på så vis minska behovet av primära råvaror.

2023 lämnade svenskarna in 142 757 ton elavfall via Elkretsens insamlingssystem. Denna siffra motsvarar nästan 14 kilo per person vilket gör oss till ett av världens bästa länder.

Våra övriga tjänster

  • Destruktion

Vi utför destruktion av olika lagringsmedia som tex hårddiskar. Serienumret avläses från hårddiskarna och ett destruktionsintyg utfärdas till er. Vid behov hjälper vi även till med att demontera ut hårddiskarna ur datorer/servrar.

  • Förpackat elavfall

Vi packar upp ditt förpackade elektronikmaterial. Det kan exempelvis vara returer av elektronikprodukter inom dagligvaruhandeln eller från olika butikskedjor. Även uttjänta lagerförda elektronikprodukter packar vi upp och återvinner.

  • Sortering över band

Har du ett material som behöver handsorteras kan vi hjälpa till med det över vårt sorteringsband.

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Kontakta oss

Öppettider

Måndag – Fredag Kl. 07.00 – 16.00

Fredagen 3/11 stänger vi 14:00 

Lördag och Söndag – Stängt

Vårt lag

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.

© 2023 Lantz Metall AB.