Containers och kärl

Låna eller hyra container

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag. Genom att hyra en container och ha en skrotcontainer stående i närheten kan du och dina anställda rensa ur lagren när ni har möjlighet och sedan kontakta oss för att få den upphämtad.

Vi tar inte ut någon hyra för container om arbetet tar färre än 14 dagar att utföra. Behöver du en skrotcontainer för avfall under en längre period kan du hyra container till förmånligt pris från oss.

Det här kan företaget lämna i vår container för avfall

Lantz Metall finns över stora delar av landet och återvinner avfall som olika typer av skrot. Det du lämnar i vår skrotcontainer för avfall körs sedan till våra anläggningar.

Det här kan vi återvinna:

Återvinning Vansbro, Dalarna - Lantz Järn & Metall AB

Vi transporterar bort ditt avfall och betalar dig för det

Vi hämtar upp ditt återvinningsbara avfall och transporterar det till våra lokaler för hantering och bearbetning av materialet. Du behöver i själva verket inte lyfta ett finger, bortsett från när du lyfter luren och anlitar oss. Du kommer i samband med detta samtal att få svara på frågor avseende vilken typ av gods det rör sig om samt vilka volymer transporten avser och utifrån denna information får du reda på hur mycket ditt skrot är värt. Samtidigt ges du insikt i hur många timmar arbetet förväntas ta och således vilken kostnad som tillkommer. Därefter planeras ett lämpligt datum och en passande tidpunkt in med hänsyn till din situation och dina önskemål.

Oroar du dig för att vi inte skulle ha möjlighet att hantera allt för små eller stora volymer? I så fall kan du andas ut. Vi tar oss an alla sorters uppdrag, oavsett om det gäller fjorton backar konservburkar eller en skåpbil. 

Hyra container – pris

Att hyra en container har olika pris beroende på hur länge ni behöver ha containern samt mängden avfall din container ska fyllas med. Vi har flera storlekar på containers tillgängliga, och ibland kan fler än en skrotcontainer behövas vid en större mängd avfall. Om det inte tar längre tid än 14 dagar att utföra arbetet är det dock helt gratis att hyra en skrotcontainer från oss. Tror ni att det kommer ta längre tid än två veckor? Kontakta oss. så tar vi fram en lämplig lösning och ett pris för vad det kommer att kosta.

Hur stor container behövs för ditt avfall?

För att kunna avgöra hur stor container ni behöver, eller om ni behöver flera stycken, krävs det att vi vet vilken volym samt vilket material det handlar om.

Leveransmetoder

När vår medarbetare delges uppgifterna angående leveransen inleds ett planeringsarbete som slutligen resulterar i valet av en lämplig transportmetod.

Företaget innehar en mängd olika typer av lastutrymmen. Vid förflyttning av mindre volymer brukar vi använda oss av våra egentillverkade lådor, men vårt utbud är enormt och sträcker sig från tomma till liftdumpers med en förvaringsvolym på mellan 8-14 kbm samt lastväxlarflak med potential att rymma uppemot 36 kbm.

Ingenting är för stort eller för litet för miljömedvetna Lantz Metall!

Denna tjänst finns på följande anläggningar:

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.