Farligt avfall

Nya krav på att rapportera farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Företag som lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall är sedan tidigare skyldiga att kunna tillhandahålla vissa uppgifter om sitt farliga avfall vid begäran.

 TECKNA OMBUDSAVTAL HÄR

Den 1 augusti 2020 skärptes dessa krav på att anteckna och från och med 1 november måste alla dessa företag också rapportera in sina uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Dotterbolag som omfattas av ombudsavtal tecknat med Lantz Järn & Metall AB (556497-5224)

Visby Återvinning AB (556428-0880), Lantz Järn & Metall i Dalarna AB (556647-0497), Lantz Järn & Metall Fragmentering AB (556753-8623), Lantz Elektronikåtervinning AB (559012-7170), All Metall Recycling Sweden AB (559358-8394), Lantz Järn & Metall i Sala AB (559423-3271)

Undrar du något över de nya kraven?

Kontakta oss på Lantz Järn & Metall så hjälper vi dig.
Vi står till er tjänst genom att hjälpa er med att sköta rapporteringen till Naturvårdsverkets avfallsregister till en kostnad av 250kr / rapporterings-tillfälle.

För att detta ska vara möjligt för oss att kunna hjälpa dig som leverantör behöver vi enligt lag ha ett avtal oss parter emellan. Ni kan på ett enkelt sätt fylla i ett digitalt avtal på vår hemsida. Välj vilken anläggning/ort ni levererar ert avfall till så kommer ni automatiskt till rätt bolag inom Lantz koncernen. TECKNA OMBUDSAVTAL HÄR!

Du kan också besöka Naturvårdsverkets FAQ om det nya avfallsregistret för farligt avfall.

Lär dig rapportera till avfallsregistret

Många företag känner inte till sina skyldigheter, eller ens vet om att de finns. På denna sida tänkte vi därför förklara vad dessa skyldigheter innebär, varför rapporteringen är nödvändig, vilka som är skyldiga att rapportera och vad de nya kraven innebär.

Vad innebär de nya 2020 kraven?

Den stora förändringen är att företag som hanterar farligt avfall numera behöver skicka kontinuerliga rapporter till Naturvårdsverkets avfallsregister. Tidigare har uppgifterna enbart behövt vara antecknade hos varje verksamhet och behövde först redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet.

Varför behöver jag rapportera om mitt farliga avfall?

Sverige behöver bättre kontroll över sitt farliga avfall. Den senaste statistiken pekar på att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men statistiken är inte tillförlitlig, uppdateras enbart vartannat år och tillsynsmyndigheter saknar i dagsläget verktygen för att kunna spåra flödet av Sveriges farliga avfall.

De nya kraven på rapportering av farligt avfall strävar efter att åtgärda denna brist på pålitlig information och statistik.

Vem är skyldig att rapportera?

Alla verksamheter och organisationer som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall

Vad för uppgifter behöver rapporteras?

Anteckningar för avfallsregistret behöver innehålla uppgifter som anges i 6 kap 1 – 5 §§ avfallsförordningen (2020:614), samt i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5). Vilka uppgifter som ska anges beror på vilken roll din verksamhet har i avfallskedjan.

Läs om vilka uppgifter du ska lämna in till Naturvårdsverket avfallsregister.

När ska man rapportera?

Rapportering till avfallsregistret ska föras in senast två arbetsdagar efter den tidpunkt då en anteckning gjorts. Rapportering av behandlingsresultat är ett undantag och ska istället sammanställas och genomföras kvartalsvis.

Varför kraven uppdateras

Säker avfallshantering

De nya förslagen på regeländringar följer EU:s så kallade avfallspaket som innefattar ändringar av ett flertal direktiv på avfallsområdet. De nya kraven säkerställer att allt farligt avfall i Sverige hanteras på ett säkert och lämpligt sätt utefter de regler som gemensamt beslutats på EU-nivå. Alla EU-länder behöver etablera ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall för att förbättra möjligheten till spårbarhet och kontroll.

Grundlägger cirkulär ekonomi

EU:s avfallspaket strävar också efter att främja en cirkulär ekonomi – att öka återanvändningen av avfall och minska mängden av det. För att detta ska kunna genomföras blir det viktigare att tillförlitlig avfallsstatistik tas fram och att man kan se statistisk säkerställda förändringar. Tillförlitlig statistik är också en förutsättning för att kunna välja rätt åtgärder för att främja en cirkulär ekonomi.

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.