Järnskrot

Återvinning av järn- och metallskrot

Visste du att det finns mängder med hushållsprodukter där det kan finnas järnskrot att återvinna och som man kan sälja till ett återvinningsföretag? Som privatperson känner man ofta till att det finns en återvinningscentral där man kan lämna in sitt skrot, men det är färre som känner till att det just finns möjlighet till att sälja järnskrot och det på ett smidigt sätt. Järn är dessutom en av de viktigaste metallerna vi har på vår jord, och används i allt från verktyg till bilar och plåt. Därför är det viktigt att järnet återanvänds till nya produkter, istället för att ligga och skräpa i förråd och liknande.

På Lantz tar vi emot järnskrot från både privatpersoner och företag, vilket i praktiken innebär allt från uttjänta verktyg till sanerade bilar och industriskräp. På så sätt kan både privatpersoner och företag vinna på att återvinna sitt skrot. Det blir nästan som att panta flaskor och burkar – du ”får tillbaka” en del av de pengar du en gång betalade för produkten, eftersom du återvinner den.

Lantz Metall kan erbjuda flera tjänster inom kopparskrot återvinning

Lantz jobbar med skrot återvinning av en mängd metaller, däribland järn, våra tjänster inom återvinning av järnskrot är väldigt flexibla. Grunden är att när du vill sälja järnskrot, så tar vi emot det och betalar dig för det. Men vi jobbar även med att hämta upp skrot från dig eller ditt företag. Det kan innebära allt ifrån upphämtning av verktyg och redskap när ni rensar ut fiskestugan vid sjön, till att vi placerar containrar på er arbetsplats där ni helt enkelt kan slänga järnskrotet och så hämtar vi upp containern när den är full. När skrotet har ankommit till oss så väger vi det och betalar sedan ut en summa till dig som motsvarar kilopriset för järnet.

Vi ser det som viktigt att värna om miljön och vår planets kretslopp, och vill därför göra det så enkelt som möjligt för dig att organisera återvinning av ditt järnskrot.

Besök oss för sälja järnskrot till ett bra pris

Lämna ditt avfall och skrot för återvinning till några av våra anläggningar runt om i landet och gör en god sak för både plånbok och miljö. Förutom att du är med och bidrar till ett naturligt kretslopp och en hållbarare framtid kommer du alltså kunna sälja ditt järnskrot till ett förmånligt pris hos oss. Vi kontrollerar dina använda produkter och ger dig ett prisförslag efter hur stor mängd järn du kommer med och hur marknaden ser ut för tillfället. Hos oss på Lantz är både du som privatperson och företagare välkommen att sälja järnskrot till ett bra pris – vi ser fram emot att hjälpa dig!

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.