Hanteringslösningar

Tjäna pengar på ditt skrot

Lantz Metall riktar sig till såväl privatpersoner som företag och organisationer. Om ditt företag bedriver industriell verksamhet är du sannolikt väl insatt i avfallshantering. Avfallshantering är inte sällan ett tidskrävande och kostsamt steg i produktionsledet, men likväl en nödvändighet för att kunna bedriva verksamheten. Överlämna i stället avfallet till Lantz Metall och få betalt för gärningen. Vi hanterar alla möjliga sorters järn– och metallprodukter, återvinner dem och kompenserar den tidigare ägaren av avfallet i rena pengar.

Vi hämtar upp skrotet när det passar dig

Är det svårt att hitta en lämplig tidpunkt för avlämnandet? Ingen fara, vi kommer och hämtar upp skrotet när det passar dig, oavsett om du föredrar att upphämtningen sker i övermorgon eller om två veckor. Du debiteras då ett pris baserat på hur tidskrävande arbetet är.

Med vår hjälp kan ditt företag kort och gott avsätta mindre tid för hantering av avfall och mer tid på att utveckla kärnverksamheten och optimera inkomstflödet samtidigt som ytterligare en inkomstkälla tillkommer i form av en ersättning för skrotet.

Låt miljöomtanken genomsyra organisationen

Som om det inte vore nog kan ditt företag genom att samarbeta med oss profilera sig som miljömedvetet då navet i Lantz Metalls värdegrund är miljöfokus. Vi låter inget gå till spillo utan arbetar dagligen för att ge liv åt återvinningsbart skrot.

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.