Återvinning i Osby

Stålbolaget AB är en privatägd och rikstäckande återvinningscentral i Osby som finns i södra Sverige. På vår 50 000 m2 stora återvinningsanläggning i Osby hanterar vi årligen tusentals ton järn och metallskrot som levereras via både bil och järnväg. Detta återvinner vit:

Bland våra leverantörer finner vi bland annat både stora och små industrier, och kraftbolag som har valt rikstäckande helhetslösningar.

Stålbolagets redovisningssystem via webben omfattar alla leveranser som kommer in till återvinning Osby såsom fallplats, tonnage, intäkter, kostnader och leverantörers anpassade statistik för deras återvinning i Osby. Våra kunder och leverantörer finns i hela Europa.

Vår affärside på återvinning Osby:

Vår återvinningscentral i Osby styr flödet av återvinningsbara produkter på ett miljövänligt och rationellt sätt till bästa anläggning för upparbetning, för att sedan erbjuda smältverken råvaror av högsta kvalitet.

Med korta snabba beslutsvägar har vi sedan starten 1990 alltid uppfattats av våra kunder och leverantörer som en smidig och effektiv samarbetspartner för återvinning i Osby där vi ständigt strävar efter att förbättra våra tjänster ytterligare.

Stålbolagets återvinningscentral i Osby är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001, TransQ samt Achilles.

Beställ transport och containers eller lämna skrotet själv!

Har du stora mängder skrot men inte möjlighet att frakta det själv? Vi kan ordna med både utsättning av containrar och kärl och transport av ditt skrot till vår återvinningscentral. Vi tar ingen hyra för containers om arbetet tar färre än 14 dagar att utföra

Mindre kvantiteter skrot kan du själv lämna på vår återvinningsstation där vi hjälper till med avlastning, invägning och utbetalning för att säkerställa en snabb och smidig process.

Återvinningscentral i Osby med fokus på att skapa en bättre miljö

Vår återvinningscentral i Osby är inredd samt anpassad för att på ett miljövänligt och effektivt sätt kunna hantera stora mängder återvinningsbart avfall. Vi sätter alltid miljön i första rummet och har därför lagt stort fokus på att utveckla arbetsmetoder som möjliggör en återvinningsprocess med minimal miljöpåverkan.

Ditt inlämnade material möjliggör att vi på nytt kan framställa högkvalitativa råvaror vi kan återanvända, istället för att gång på gång behöva producera och använda nytt material som orsakar onödig påfrestning på naturens ändliga resurser.

 

Återvinning för företag

Med oss får du inte bara betalt för skrotet, du får högkvalitativ service i alla led där vi kan hjälpa dig genom hela processen. Att återvinna resulterar dock inte bara i en ekonomisk vinst, det har också blivit en högst relevant aktivitet för företag att kunna vara konkurrenskraftig inom sin bransch. Kunder ställer allt högre krav på företag gällande hållbarhet, alltså kan ditt beslut att återvinna vara avgörande för att bygga ett bra rykte.

Återvinning Osby - Lantz Järn & Metall

Återvinning i Osby – öppettider och priser

Att lämna in ditt avfall för återvinning i Osby gör inte bara att du är med och bidrar till ett naturligt kretslopp, du får också betalt för det samt att du får hjälp att transportera bort det och på så sätt spara tid som du istället kan lägga på din kärnverksamhet. Kontaktuppgifter och öppettider för återvinning i Osby hittar du längre ned på sidan.

För mer information om vår återvinning i Osby och metallpriser, kontakta Stålbolaget direkt.

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Kontakta oss

.

Öppettider

Du är välkommen att besöka vår anläggning för återvinning i Osby under följande öppettider:

Måndag – fredag Kl. 06:00 – 17:00

Lördag-söndag: Stängt

Miljövänliga arbetsmetoder och effektiv utrustning på vår återvinningscentral i Osby

Att ha miljövänliga arbetsmetoder är dock inte tillräckligt. Vi har sett till att arbetsmiljön och tillhörande lokaler drivs av miljövänliga system som håller nere energiförbrukningen och minskar användningen av miljövådliga ämnen. Exempelvis har vi minimerat dieselförbrukningen genom att i så hög utsträckning som möjligt använda miljövänlig el. Vi har tillika investerat i maskiner och utrustning som gör det möjligt för oss att på ett effektivt sätt separera olika material i syfte att minska spill som annars skulle haft en negativ inverkan på miljön.

Den här typen av verksamhet regleras av aktörer med ansvar att säkerställa att gällande regler och lagar beträffande miljömässiga aspekter följs. För att ges tillstånd att bedriva den här formen av verksamhet fordras med andra ord att kraven efterlevs. Vi på Lantz Metall har vägt in alla relevanta miljöaspekter och på så vis skapat en anläggning som med gott samvete kan nyttjas av dig som kund.

Genom att överlämna avfallet till oss sponsrar du ett klimatsmart samhälle samtidigt som du får ekonomisk ersättning för materialet.

Vårt lag

Pernilla Bolin

Administration
0479 – 152 40
ekonomi@stalbolaget.se

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.

© 2023 Lantz Metall AB.