Om oss

Om oss

Lantz Metall grundades 1998 av Daniel Lantz och har sedan dess mottagit och återvunnit skrot från såväl privatpersoner som företag. Målsättningen har från dag 1 varit att tillvarata potentialen i förbrukade produkter i syfte att kunna förse industriella verksamheter likt stål- och järnverk med regenererade råvaror som kan användas vid tillverkningen av nya produkter.

Mycket har hänt sedan starten 1998. Ny teknik och innovativa lösningar har lanserats på marknaden, något som gjort det möjligt för företaget att frekvent utveckla sin miljömedvetna hållning. Vi har dragit åt svångremmen ytterligare och säkerställt att samtliga led i verksamheten genomsyras av ambitionen att skapa ett hållbart samhälle ur miljömässig synvinkel.

Vårt strategiska och regelbundna arbete med att utveckla verksamheten har gett resultat. Lantz Metall har genom åren mottagit utmärkelser för sin miljövänliga återvinningsprocess samt certifierats av branschspecifika aktörer som ämnar kontrollera näringslivsverksamheters arbete med miljömässiga frågor. Vi uppfyller, och överträffar i viss mån, de strängaste miljökraven och har på så vis lockat en trogen och återkommande kundkrets som med gott samvete kan överlämna sitt avfall i våra händer och dessutom få betalt för skrotet.

Din medverkan är värdefull

När du vill avlägsna förbrukade produkter är valet givet. Som en av landets tekniskt mest fulländade och miljömedvetna återvinningsfirmor välkomnar vi dig med öppna armar. Ta chansen att bli en del av ett oändligt kretslopp och ge kommande generationer en ärlig chans att växa upp i en hälsosam miljö som omhändertagits av dig och andra likasinnade vilka valt att öppna ögonen och faktiskt agera.

Affärsidé

Lantz Metall strävar efter att vara det självklara valet för företag och privatpersoner som vill avlägsna gammalt skrot. För att locka en bred kundkrets har vi utvecklat ett tilltalande koncept som bygger på en mix av marknadsledande service och miljömedvetna arbetsmetoder. Genom att erbjuda hög service samt miljövänliga återvinningstjänster som uppfyller och överträffar de strängaste miljökraven kan vi garantera dig en helhetslösning som saknar motstycke.

Vi är dessutom av uppfattningen att goda gärningar ska löna sig och ser det därför som en skyldighet att avlöna dig vid överlämnandet av skrotet. Våra arbetsmetoder syftar till att omvandla avlägsnande av avfall från ett nödvändigt ont till en ekonomiskt lönsam och miljömedveten handling för privatpersoner och organisationer.

Vi gör skrotavlämning till något meningsfullt

Förbrukade produkter som sedan länge legat och skräpat utan att fylla någon egentlig funktion förtjänar inte att ta upp värdefullt utrymme i förrådet eller garaget. Men i ett allt mer stressutsatt samhälle där tid upplevs vara en bristvara är det lätt att skjuta upp måsten och tidskrävande göromål. För att göra slag i sak krävs en motivationsfaktor, gärna flera. På Lantz Metall har vi tagit fasta på betydelsen av motiverande mervärden och har därför utvecklat ett koncept där du som kund belönas ekonomiskt för att möjliggöra ett miljömedvetet och hållbart kretslopp genom att förse oss med återvinningsbart avfall.

Kvitton på vår professionalism

Att vi vid ett flertal tillfällen, i form av godkännande och certifikat av olika slag, fått bekräftat att våra arbetsmetoder håller måttet ur ett grönt perspektiv understryker vår ställning som en pålitlig och seriös återvinningsfirma. Om du väljer att överlämna ditt skrot till Lantz Metall kan du vara säker på att ingenting av värde går till spillo. Vi återvinner de material som är möjliga att återvinna, vilka oftast utgör en övervägande del av den förbrukade produkten, och ser till att ditt skrot åter väcks till liv, om än i annan tappning.

Nedan följer några av de certifikat som vi delgivits med anledning av vår miljömedvetna hållning:

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.

© 2023 Lantz Metall AB.