Återvinning i Norrköping

Återvinning i Norrköping hos Lantz Järn &  Metall

Om du bor eller arbetar i Norrköping behöver du inte längre fundera på vart du ska vända dig om du behöver bli av med förbrukade produkter, skrot och annat avfall. Det finns nämligen ett alternativ som är överlägset alla andra oavsett vilka personliga preferenser som väger tyngst; Lantz Järn och Metalls återvinning i Norrköping.

På vår återvinningsstation i Norrköping gör du nämligen en god sak både för plånboken och miljön. Ditt avfall kommer sorteras och bearbetas för att återvinnas korrekt och effektivt för att på så vis kunna återanvändas vid tillverkningen av nya produkter. Det innebär att vi inte utsätter vår jord för onödiga påfrestningar genom att bryta nya råmaterial.

Detta återvinner vi på vår återvinningsstation

Det material du lämnar in för återvinning i Norrköping betalar vi sedan för efter kvalitet, mängd och rådande pris på världsmarknaden enligt London Metal Exchange. Du kan dessutom själv välja om du vill besöka vår anläggning eller om du vill ha hjälp av våra effektiva transporttjänster och istället lägga tiden på något annat.

Smidigare än så kan det knappast bli!

Återvinning i Norrköping – vilka tjänster erbjuder vi?

På vår anläggning för återvinning i Norrköping erbjuds tjänster för både privatpersoner och företagare. Här, eller på någon av våra andra anläggningar runt om i Sverige, kan du lämna in ditt avfall eller dina använda produkter för säker återvinning och samtidigt få betalt. Eller varför inte använda vår transporttjänst och låta oss hämta upp ditt skrot? Vi ser fram emot att hjälpa dig!

För privatpersoner

Har du en massa skrot liggandes i ditt förråd eller bakgård? Rensa ut dem på det du inte har användning för och lämna in dem till vår anläggning i Norrköping för för återvinning . Vi tar emot alla typer av skrot i alla kvantiteter oavsett om det bara är en stekpanna eller en hel traktor. Har ni mycket skrot kan vi ställa ut containrar som vi även sedan hämtar och fastställer priser på tjänsten.

För företag

Genom att lämna in ert skrot för återvinning kan ni visa upp att ert företag tar ansvar för er miljöpåverkan, och samtidigt få betalt för det. Hållbarhetsfrågan har kommit att bli en av de viktigaste frågorna i världen och företag och organisationer världen över arbetar aktivt för att dra sitt strå till stacken för miljön – bli ett av dem idag.

För mer information om vår återvinning och priser för metallskrot, kontakta oss direkt. Kontaktuppgifter och öppettider hittar du längre ned på sidan.

Gynna miljön med vår återvinning i Norrköping

Genom Lantz Järn och Metalls fragmenteringsanläggning får du alltså betalt för det överlämnade avfallet, men den ekonomiska vinningen är bara en av fördelarna. När du avlämnar godset hos Lantz Metalls återvinningscentral i Norrköping kan du vara säker på att materialet tas tillvara på bästa möjliga sätt. Vi lämnar ingenting åt slumpen och låter ingenting gå till spillo.

Vår fragmenteringsavdelning på vår återvinningsstation i Norrköping har den utrustning som krävs för att särskilja de olika materialen åt, vilket gör att vi har möjlighet att återvinna majoriteten av råvarorna som produkten är tillverkad av. Oavsett om det handlar om blyskrot, elavfall eller mässingsskrot kommer det att kunna klassas och bearbetas för att på bästa sätt kunna återanvändas vid nytillverkning.

Återvinningsprocessen i vår återvinningscentral i Norrköping

När du överlämnar ditt avfall till vår miljöcertifierade återvinningscentral i Norrköping påbörjas ett återvinningsarbete där råvarorna särskiljs och bearbetas med målsättningen att uppnå sin ursprungliga kvalitet. Därefter säljs råvarorna vidare till organisationer vars produkter till fullo eller till viss del utgörs av det specifika materialet. Vidareförsäljningen är vår huvudsakliga inkomstkälla och gör det möjligt för oss att erbjuda en ekonomisk ersättning till dig baserad på dels volymen, dels det marknadsmässiga värdet på materialet.

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Kontakta oss

Öppettider för vår återvinning i Norrköping

Måndag – Torsdag Kl. 07.00 – 16.00

Fredag Kl. 07.00 – 13.00

Fredag 3/11 stänger vi 14:00

Lördag och Söndag – Stängt

Vi tar hänsyn till kommande generationer

Våra arbetsmetoder är effektiva och miljövänliga. De lokaler i vilka återvinningsarbetet äger rum samt tillhörande teknisk utrustning drivs självklart av miljövänliga alternativ i syfte att skapa ett flöde som inte skadar miljön. När materialen har bearbetats och den nyvunna råvaran har framställts säljs denna vidare till en tredje part. På så skapar vi ett naturligt kretslopp och undviker att slösa med naturtillgångarna. I stället för att utvinna nya råvaror kan gamla råvaror från förbrukade produkter smältas och användas i produktionen av nya produkter.

Det går inte att utnyttja våra begränsade naturtillgångar på ett bättre sätt. Genom att vända dig till oss bidrar du till en bättre värld för våra efterlevande och drygar samtidigt ut månadsinkomsten.

Fördelarna med vår återvinningsstation i Norrköping

Hos Lantz Metalls fragmenteringsanläggning i Norrköping får du betalt för det överlämnade avfallet. Men den ekonomiska vinningen är bara en av fördelarna. När du avlämnar godset hos Lantz Metall kan du vara säker på att materialet tas tillvara på bästa sätt. Vi lämnar ingenting åt slumpen och låter ingenting gå till spillo. Vår fragmenteringsavdelning har den utrustning som krävs för att särskilja de olika materialen åt, vilket gör att vi har möjlighet att återvinna majoriteten av råvarorna som produkten är tillverkad av.

Vårt lag

Per Hedberg

Marknad/Försäljning
011- 300 40 44
per.hedberg@lantzmetall.se

Niklas Jonsson

Marknad/Försäljning
070 – 265 60 94
niklas.jonsson@lantzmetall.se

Gunnar Bergner

Marknad/Konsument
073 – 824 08 00
gunnar.bergner@lantzmetall.se

Jonnee Lindqvist

Produktionsansvarig Non-Ferros
011 – 300 40 41
jonnee.lindqvist@lantzmetall.se

Tobias Johansson

Produktionsansvarig Fragmentering
070 – 886 43 76
tobias.johansson@lantzmetall.se

Markus Dany

Metallspecialist
070 307 47 74 markus.dany@lantzmetall.se

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.

© 2023 Lantz Metall AB.