Blyskrot återvinning

Vänd dig till Lantz Järn & Metall för återvinning av blyskrot

Oavsett om du kommer från ett företag eller hör av dig till oss som privatperson, oavsett om du har stora eller små mängder blyskrot att göra av dig med, så kan vi på Lantz Järn & Metall hjälpa dig. Många andra företag i samma bransch vänder sig uteslutande till företag, vilket kan göra det svårt för privatpersoner att återvinna sina blyprodukter på ett miljömässigt och hållbart sätt. Därför satsar vi på att återvinna inte bara blyskrot, utan även en mängd olika material, både från företag och privatpersoner.

Du kan antingen själva komma och återvinna ditt skrot på någon av våra 5 st anläggningar i Sverige, eller så kommer vi och hämtar upp skrotet hos dig. Detta innebär att vi på avtalad tid kommer med lämplig transport och avlägsnar skrotet – skönt för dig som inte har möjlighet att åka och lämna ditt blyskrot själv.

Skrot återvinning – allt från ammunition till bilbatterier

Bly är en sådan metall som verkligen dyker upp både hos vanligt folk och hos företag. Hemma hos jägaren som inte längre jagar så mycket ligger det kanske blyammunition som inte längre används och hos företaget som bytt ut sina verktyg finns det ofta bly att återvinna. Både du som privatperson eller ett företag förbrukar bilbatterier vilket består av bly. Många vet dock inte att man kan få pengar för återvinning av blyskrot, speciellt inte privatpersoner, eftersom många återvinningsföretag som sagt endast handlar med andra företag.

Hos oss kan dock även privatpersoner, föreningar och andra lämna sitt skrot. Bly är för övrigt en tungmetall som är skadlig för människor och djur, vilket också innebär att det är viktigt att den återvinns på rätt sätt inför framtiden. Att sälja blyskrot till oss har därmed dubbla fördelar – dels den ekonomiska eftersom du får betalt enligt ett fast kilopris, och dels den miljömässiga, där du kan känna ett gott samvete i att du har bidragit till en renare natur och en hållbarare framtid.

Besök Lantz Järn & Metall för bra pris på blyskrot

Det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att vi ska kunna lämna över en planet i så bra skick som möjligt till efterkommande generationer. Att lämna in ditt avfall och skrot för återvinning är en viktig del i detta och vi som återvinningsföretag vill såklart göra det lönsamt för alla att delta. Därför erbjuder vi både privatpersoner och företagare ett bra pris på blyskrot, samtidigt som du kan känna dig trygg med att det tas om hand på rätt sätt. Välkommen till någon av våra anläggningar för att ta del av vårt lönsamma pris på blyskrot och spara tid på en enkel försäljningsprocess.

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.