LANTZ JÄRN & METALL AB

Sälj ert metallskrot hos oss på Lantz.
Gör något gott för miljön samtidigt som du får betalt!

LANTZ JÄRN & METALL AB

Sälj ert metallskrot hos oss på Lantz. Gör något gott för miljön samtidigt som du får betalt!

Prisbelönt
återvinning

Vår prisbelönta återvinnings-process säkerställer att ditt skrot används effektivt och ansvarsfullt.

Finansiellt
lönsamhet

Hos oss omvandlas ditt skrot till värdefulla råvaror, samtidigt som du får betalt.

Miljövänligt engagemang

Vårt stränga miljöengagemang överträffar branschens högsta krav - vi skyddar vår planet.

Vi gör skrotavlämning till något meningsfullt

Förbrukade produkter som sedan länge legat och skräpat utan att fylla någon egentlig funktion förtjänar inte att ta upp värdefullt utrymme i förrådet eller garaget. Men i ett allt mer stressutsatt samhälle där tid upplevs vara en bristvara är det lätt att skjuta upp måsten och tidskrävande göromål.

För att göra slag i sak krävs en motivationsfaktor, gärna flera. På Lantz Metall har vi tagit fasta på betydelsen av motiverande mervärden och har därför utvecklat ett koncept där du som kund belönas ekonomiskt för att möjliggöra ett miljömedvetet och hållbart kretslopp genom att förse oss med återvinningsbart avfall.

Tjäna pengar på din skrotåtervinning

Lantz Metall är ett återvinningsföretag som grundades 1998 av Daniel Lantz och har sedan dess mottagit och återvunnit skrot från såväl privatpersoner som företag. Vår målsättningen som ett återvinningsföretag har redan från dag 1 varit att ta tillvara på potentialen i förbrukade produkter i syfte att kunna förse industriella verksamheter likt stål- och järnverk med regenererade råvaror som kan användas vid tillverkningen av nya produkter.

Vårt strategiska och regelbundna arbete med att utvecklas som återvinningsföretag och vår dagliga verksamhet har gett resultat. Lantz Metall har genom åren mottagit flera utmärkelser för sin miljövänliga återvinningsprocess samt certifierats av branschspecifika aktörer som ämnar kontrollera näringslivsverksamheters arbete med miljömässiga frågor.

Vi uppfyller, och överträffar i viss mån, de strängaste miljökraven och har på så vis lockat en trogen och återkommande kundkrets som med gott samvete kan överlämna sitt avfall i våra händer och dessutom få betalt för skrotet och vara stolta över sin insats för miljön. Läs mer om oss. 

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi så fort som möjligt.