Återvinning bilbatteri (bly)

Lantz Järn & Metall erbjuder återvinning av bilbatterier på våra återvinningsanläggningar runt om i Sverige där vi betalar dig för dina gamla blybatterier, samtidigt som du gör en insats för miljön.

Du kan antingen besöka en av våra återvinningsanläggningar direkt för återvinning av dina batterier eller boka transport där vi kör ut till dig, hämtar upp skrotet och fastställer priset på tjänsten genom att uppskatta tiden det kommer ta att utföra arbetet. Du kan också kontakta oss direkt via telefon eller e-post vid eventuella frågor om vår bilbatteri-återvinning och vilket pris vi betalar för ditt bilbatteri.

Vi återvinner ditt bilbatteri

Är du bilägare eller förfogar du över andra motordrivna fordon? Om så är fallet är du troligtvis familjär med uttrycket blybatteri. Slitage försämrar prestandan av batterier eller kan göra att batteriet slutar fungera helt. När de grundläggande egenskaperna börjar ge vika till följd av slitage eller av andra orsaker är det viktigt att ta signalerna på allvar och byta ut det gamla blybatteriet mot ett nytt.

Många vet inte var de ska göra med sitt gamla blybatteri och väljer därför den enkla och traditionella metoden, dvs. att lämna in batteriet till kommunens återvinningscentral. Men faktum är att det är ett förlegat alternativ. Genom att vända dig till Lantz Metall blir skrotningen och återvinningen av bilbatterier betydligt roligare eftersom du i samband med avlämnandet får ekonomisk ersättning för din goda gärning. Samtidigt kan du vara trygg i att din återvinning av batterier faktiskt bidrar till en bättre miljö.

Visst låter det bra? Att vi har möjlighet att betala dig för ditt skrot beror på att vi efter att godset återvunnits säljer vidare den regenererade råvaran, i detta fall bly, till industrier, stålverk eller järnhandlare vilka i sin tur använder materialet vid tillverkningen av nya produkter.

Fördelar med återvinning av bilbatterier

Lantz Järn & Metalls återvinning av batterier innebär fördelar på tre fronter:

  • Ekonomisk ersättning för privatpersoner och företag för deras batterier samtidigt som de kan vara stolta över att de drar sitt strå till stacken gällande miljöfrågan.
  • Möjligheten för organisationen som köper det återvunna materialet att framställa nya produkter till ett lägre pris, och utan att behöva påfresta miljön i onödan.
  • Vi slipper bryta nya råvaror och ger därmed vår miljö en möjlighet att återhämta sig.

Vår återvinning av batterier

Blybatterier är stora och tunga och sitter i bland annat bilar, båtar och mopeder. Materialet som går att återvinna består av ~85% bly, resterande 15% är batterisyra. Lantz återvinning av batterier ser till att båda återvinns på rätt sätt och återanvänds för att tillverka nya råvaror som används i framställningen av nya produkter. Resten av batterierna återvinner vi som energi, eller tar hand om på ett säkert sätt.

Så återvinns bilbatterier

Blybatteriers avfall har en återvinningsgrad på över 90 procent och för att säkerställa att så stor del av batteriavfallet kan användas till att producera nya bilbatterier krävs en noggrann återvinningsprocess. I det första steget krossas batteriet och de trasiga delarna separeras. Plastbitarna skickas till plaståtervinning, blydelarna rengörs och smälts ner för att sedan bli tackor. Tackorna skickas till bilbatteriproducenter för att användas i nya bilbatterier. Gammal batterisyra kan behandlas för att omvandlas till natriumsulfat som bland annat används i tvättmedelsproduktion.

Bilbatteri-återvinning till bra pris

Vi erbjuder transport av bilbatteri för återvinning till ett bra pris om du inte har möjlighet att ta dig till oss. Om du däremot lämnar av materialet själv vid en av våra återvinningscentraler kostar det ingenting för dig att återvinna, tvärtom󠁟 du får betalt av oss för din goda gärning.

Därför är det viktigt att återvinna bilbatterier

Visste du att bilbatterier räknas som farligt avfall och måste därför hanteras på ett säkert sätt? Bilbatterier innehåller bly, en tungmetall som är giftig redan vid mycket låga doser. Tungmetallen kan skada nervsystemet hos både människor djur vilket kan ge fördröjd utveckling, lägre IQ och beteendestörningar. Bly skadar även de röda blodkropparna vilket kan leda till blodbrist. Foster och små barn är extra känsliga för bly.

Värna om miljön tillsammans med Lantz Järn & Metall

Det spelar ingen roll hur många gamla bilbatterier du behöver återvinna, vartenda litet batteri är en miljöinsats och bidrar till det naturliga kretsloppet som vi på Lantz Järn & Metall underhåller. Besök en av våra återvinningsanläggningar redan idag med dina gamla bil-/blybatterier eller boka transport så hjälper vi dig. För mer information om vad vi återvinner eller våra priser för att återvinna bilbatterier ber vi dig kontakta oss direkt.

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.