Vi uppmanar alla medarbetare att rapportera alla eventuella händelser som de tror strider mot gällande lag, EU-rätt, interna riktlinjer eller policys.

Visselblåsning hos Lantz Metall

Hos Lantz Järn & Metall AB, är vår filosofi enkel: Vi ger allt i alla situationer och hjälps alltid åt! Vi är som en stor familj och det är därför ytterst viktigt för oss att alltid agera på ett lagligt och etiskt sätt. Vi uppmanar varmt alla inom Lantz-koncernen att ta steget att rapportera om de stöter på något som de anser strider mot lag, Eu-rätt, vår egen ”etiska kod” eller andra interna riktlinjer.

Vilka är berörda?

Vår visselblåsarpolicy är inte bara för våra egna anställda. Den inkluderar alla som kommer i kontakt med Lantz Järn & Metall AB; underleverantörer, inhyrd personal mm. Kort sagt; om du är en del av vår verksamhet, är du skyddad!

Hur kan du rapportera?

Om du upptäcker en överträdelse eller något missförhållande, kan du rapportera detta internt, externt eller till och med direkt till en offentlig myndighet. Vi garanterar att du alltid är skyddad från repressalier.

Anonymitet och personlig integritet

Hos oss får du välja hur anonym du vill vara när du rapporterar. Du kan välja att lämna rapporten helt anonymt eller, om du föredrar, lämna dina kontaktuppgifter för en mer personlig uppföljning.

Denna sida uppdaterades senast: 2023-12-12

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.