Vad vi återvinner

Återvinning av järn- och metallskrot

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part. På så vis främjar vi ett naturligt kretslopp som medför en rad fördelar för naturen och avhjälper dagens ständigt eskalerande miljöhot.

Järn är en otroligt värdefull och användbar komponent i den svenska industrin, inte minst om råvaran separeras från övriga metaller. Våra fördelaktiga arbetsmetoder syftar till att frigöra järnet från övrigt skrot och kan i nästa led förse industriella verksamheter och smältverk med den eftertraktade råvaran.

KONTAKTA OSS

Fyll i kontaktformuläret nedan

  Återvinningsfördelar för företag, privatpersoner och miljö

  I stället för att ansvarslöst slösa bort våra begränsade naturresurser strävar vi efter att skapa ett sunt kretslopp med utgångspunkt i en regelbunden återvinningsprocess. Denna kedja medför enbart fördelar för samtliga parter. Privatpersoner och företag får ekonomisk ersättning för delgivandet av materialet, miljön ges möjlighet att återhämta sig och organisationen som i slutändan köper det återvunna materialet får chans att framställa nya och användbara produkter utan onödigt stor miljöpåverkan.

  Läs mer

  Lantz Metall utför varje steg i arbetsprocessen med noggrannhet och precision och fördelar det återvunna materialet i olika kategorier med hänsyn till kvalitetsmässiga aspekter.

  Tänk på miljöns och ditt eget bästa

  Genom att överlåta skrotet i våra händer kan du titulera dig som en miljökämpe och samtidigt få betalt för det

  Läs mindre

  FRÅGOR OCH SVAR

  Restavfall ska endast bestå av det avfall som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom förbränning. Därmed ska du inte slänga farligt avfall, läkemedel, elavfall, batterier eller förpackningar och papper i restavfallet.

  Hos Lanz Järn & Metall kan du återvinna allt från järn-, metall och mässingskrot till elavfall och bly. Vi specialiserar oss på skrot och erbjuder ekonomisk ersättning för det skrot du lämnar hos oss.

  Det är viktigt att återvinna batterier för att säkerställa att de farliga ämnen som batterier innehåller inte skadar djur och natur. När man återvinner batterier tar man tillvara på de material som kan återanvändas och tar hand om det avfall som inte får hamna ute i naturen.

  Bly är giftigt och klassas därför som farligt avfall. Bly är skadligt för människor såväl som andra organismer och ska inte hamna ute i naturen.

  Lantz Järn & Metall återvinner blybatterier som många bilbatterier består av. Vi ser till att det återvinns på rätt sätt och återanvänds för att tillverka nya råvaror som används i framställningen av nya produkter. Resten av batterierna återvinner vi som energi, eller tar hand om på ett säkert sätt.

  Stål går att återvinna och kan återanvändas ett oändligt antal gånger. Kontakta oss på Lantz Järn & Metall eller besök våra återvinningsstationer för att återvinna stål med ekonomisk erstänning.

  ÖVRIGA TJÄNSTER

  Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
  och återvinning av förbrukade produkter.

  VI HÄMTAR DITT SKROT!

  Förutom möjlighet till egen avlämning på våra skrotgårdar, kan vi erbjuda hämtning av avfall (järn- och metallskrot) med egna chaufförer och egna miljöklassade lastbilar.

  LÄMNA DITT SKROT HOS LANTZ

  Mindre kvantiteter av metallskrot kan du själv lämna hos Lantz. Vi tar emot er och gör att det går snabbt och smidigt. Vi hjälper er med avlastning, invägning och utbetalning!

  ÖPPETTIDER (HUVUDKONTORET)

  Måndag – Fredag | 07:00 – 16:00
  Lördag – Söndag | STÄNGT

  x OK
  Hoppa till verktygsfältet