Vad vi återvinner

Återvinning av järn- och metallskrot

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part. På så vis främjar vi ett naturligt kretslopp som medför en rad fördelar för naturen och avhjälper dagens ständigt eskalerande miljöhot.

Järn är en otroligt värdefull och användbar komponent i den svenska industrin, inte minst om råvaran separeras från övriga metaller. Våra fördelaktiga arbetsmetoder syftar till att frigöra järnet från övrigt skrot och kan i nästa led förse industriella verksamheter och smältverk med den eftertraktade råvaran.

Återvinningsfördelar för företag, privatpersoner och miljö

I stället för att ansvarslöst slösa bort våra begränsade naturresurser strävar vi efter att skapa ett sunt kretslopp med utgångspunkt i en regelbunden återvinningsprocess. Denna kedja medför enbart fördelar för samtliga parter. Privatpersoner och företag får ekonomisk ersättning för delgivandet av materialet, miljön ges möjlighet att återhämta sig och organisationen som i slutändan köper det återvunna materialet får chans att framställa nya och användbara produkter utan onödigt stor miljöpåverkan.

Lantz Metall utför varje steg i arbetsprocessen med noggrannhet och precision och fördelar det återvunna materialet i olika kategorier med hänsyn till kvalitetsmässiga aspekter.
Tänk på miljöns och ditt eget bästa

Genom att överlåta skrotet i våra händer kan du titulera dig som en miljökämpe och samtidigt få betalt för det

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.