2023-01-01

Vad är det för skrotpris på koppar 2023? Allt du behöver veta för att sälja koppar

Koppar har använts av både privatpersoner och företag i många århundraden. Materialets korrosionsbeständighet, goda värmeledningsförmåga och smidiga formbarhet gör koppar till en mycket värdefull metall inom många industrier. Då det ofta råder ett högt kopparpris blir ditt skrot snabbt mycket värdefullt ー i alla fall om du har samlat på dig en större mängd kopparskrot. Att sälja skrot till oss är inte bara en bra idé för plånboken, utan också för miljön och för att den planet vi lever på ska hållas frisk så länge som möjligt.

Läs vidare för att lära dig mer om kopparåtervinning och hur du ska gå tillväga för att sälja ditt kopparskrot.

Varför är det viktigt att återvinna koppar?

För att vi ska kunna lämna över en planet i bästa möjliga skick till nästa generation gäller det att alla tar sitt ansvar, privatperson som företag. Återvinning av kopparskrot är en del av detta och förutom att ge extra klirr i kassan har det en positiv inverkan på miljön. Ditt kopparskrot kommer nämligen tas om hand på ett säkert sätt och återanvändas eller återvinnas för att kunna användas i nya produkter. Det gör att tillverkningsföretagen inte behöver utvinna nya material och slösa på naturens ändliga resurser, utan ta tillvara på det som redan finns i det naturliga kretsloppet.

Hur återvinns kopparskrot?

Koppar kan återvinnas till i princip 100 % utan att förlora i kvalitet. Att återvinna koppar sparar upp till 85 % energi jämfört mot att utvinna ny malm från naturen. Det gör koppar till ett miljömedvetet och kostnadseffektivt val för många led i en process som lämnar färre avtryck på planeten. Det som sker när återvinningsanläggningen återvinner metallen är att det sorteras, smälts ner, stöps om och sedan säljs vidare till de företag som använder det i sin tillverkning.

Vilka priser gäller för att sälja kopparskrot?

Oavsett om du är en privatperson eller ett företag så kan det löna sig att sälja kopparskrotet till Lantz Metall. Att ange vad koppar har för värde idag är svårt. Det beror på att det är flera faktorer som påverkar priset och att priset kan skilja sig från dag till dag. Här nedan får du veta vad som påverkar ditt kopparpris.

Vilka faktorer påverkar kilopriset på koppar?

  • Kvaliteten, om kopparn är ren från andra metaller och beläggningar blir priset normalt sett högre.
  • Mängden, om du säljer en större mängd koppar får du oftast ett bättre pris.
  • Världsmarknadspriset, det är utbud och efterfrågan som styr på råvarubörsen och vi följer priserna från London Metal Exchange.

Hur mycket koppar får man sälja då? Som privatperson och företag får du sälja hur mycket som helst. Däremot behöver du som privatperson skatta på den del av vinsten som överstiger 50 000 kronor på ett år. Kontakta Skatteverket för att höra vilka regler som gäller för ditt företag.

Sälja koppar som privatperson eller företag

Oavsett om du är privatperson eller driver företag kan du sälja koppar och annan metallskrot till oss. Lantz Metall har anläggningar på flera olika platser i landet och du kan lämna ditt skrot på vår anläggning eller boka upphämtning av skrotet. Du kan också hyra en container av oss för att sortera ut ditt metallskrot i din egen takt och sedan kontakta oss när du vill att containern hämtas upp.

Har du annat avfall som exempelvis elektronik kan du lämna in det till oss så sänder vi det vidare till vår elektronikåtervinning.

Har du frågor om gällande kopparpris för ditt skrot, tveka inte att kontakta oss.