Så följer vi avfallspaketets regler på återvinningscentralen i Nacka

Jordens befolkning ökar och resurserna minskar och vi måste alla ta vårt ansvar gällande återvinning. För att jordens resurser ska räcka till kommande generationer måste vi växla över till en cirkulär ekonomi. Du kan bidra till en bättre miljö, men samtidigt spara pengar genom att sälja ditt skrot och metall till oss på återvinningscentralen i nacka. 

Från avfall till resurs med Europeiska Unionens huvudmål

Varje person i Sverige genererar i genomsnitt fem ton avfall per år. Europeiska Unionens huvudmål som togs fram 2018 innebar att vi ska gå från avfall till resurs. Det beslutades om revideringar i avfallslagstiftningen i form av ett avfallspaket som innebar att vi ska minska avfallsmängder, öka återanvändningen, öka återvinning och förbättra avfallshantering i Sverige. 

I takt med att befolkningen växer och en ekonomisk utveckling, förbrukar jordens resurser i en hastig fart. Att resurserna i samhällets kretslopp då behålls istället för att bli avfall bidrar till en cirkulär ekonomi och mer klimatneutral process. Det som krävs är att mängden avfall minskar och återvinning av avfall ökar. Genom att lämna in ditt avfall till Lantz Järn & Metalls återvinningscentral i Nacka, kan vi behålla deras ekonomiska värde och återanvända material och produkter. 

Ändringarna i avfallspaketet ska genomföras senast 2025. Flera av regler började att gälla den 5 juli 2020 medan vissa bestämmelser, som separat insamling av biologiskt avfall och textilavfall, börjar tillämpas senare.

Lantz Järn & Metalls återvinningsstation i Nacka arbetar för att bidra till en cirkulär ekonomi

På vår återvinningsstation i Nacka tar vi på Lantz Järn & Metall emot elavfall, kabelskrot och batterier och ser till att det hanteras på ett rätt och säkert sätt. Materialet som lämnas in, återvinns och används vid tillverkning av nya produkter och bidar till den cirkulära ekonomin.
Att återvinningscentraler tar sitt ansvar och följer reglerna är ett måste för att förändring ska ske. På återvinningscentralen i Nacka är arbetet med att införa ändringar som följer avfallspaketets mål i full gång. I dagsläget följer vi följande punkter:

 • Vi arbetar för att på bästa sätt sortera avfallsfraktioner för materialåtervinning
 • Minska andelen fossila bränslen och mängden utsläpp
 • Förbättra servicen vid hantering och hämtning samt effektivisera transporter
 • Arbeta mot ständig förbättring av sortering och klassificering
 • Uppfylla miljökraven från Lantz intressenter, bindande krav och miljölagar.
 • Utveckla miljö och kvalitetssystem för att förebygga åtgärder

Återvinningsprocessen är hjärtat i våra återvinningscentraler. Utan den hade det inte varit möjligt för oss att bedriva verksamheten. Vi arbetar för att utbilda och motivera våra medarbetare i miljö, kvalitet- och materialkunskap för att du som kund ska kunna få betalt för din goda gärning. 

Välkommen till vår återvinningsstation i Nacka!

Höststäda garaget och sälj skrot till en återvinningscentral i Borlänge

När sommaren är slut brukar pengarna på kontot också vara det. Förråd och garage tenderar att vara nära bristningsgränsen. Först på hösten inser du hur mycket du samlat på dig efter alla loppis-turer runt i Dalarna eller när du renoverat villan eller sommarstugan. Det är dags för en höststädning! En städning som både kan ge extra klirr i kassan och positiva effekter på miljön om du säljer metall till en återvinningscentral i Borlänge.

Så här säljer du skrot till en återvinningsstation i Borlänge

Att gamla kläder eller möbler går att sälja vidare på sajter som Blocket och Tradera, vet de allra flesta. Få privatpersoner vet dock om att det går att tjäna pengar på att sälja olika typer av skrot till en återvinningscentral i exempelvis Borlänge eller Vansbro. 

Det finns olika sätt att sälja skrot. Ett sätt är att samla ihop ditt metallskräp och köra det till vår återvinningsstation i Borlänge där det vägs in och du får ersättning. Ett annat sätt är att kontakta oss för att få hjälp med transport. Vid exempelvis en omfattande renovering blir det snabbt mycket metallskrot och då är det smidigt att låta någon annan köra allt skräp till en återvinningscentral i Borlänge

Några exempel på material och saker som du kan tjäna pengar på

Du har säkert hör det engelska talesättet “one man’s trash is another man’s treasure”. Talesättet stämmer väl in på att sälja skrot till vår återvinningscentral i Borlänge. Ditt skräp kommer till nytta för någon annan och du får betalt för det. Här är exempel på olika typer av skrot som du kan tjäna pengar på:

 • Koppar är en eftertraktad metall eftersom den har en mycket bra ledningsförmåga. Det har lett till att priset på koppar har skjutit i höjden och att metallen har ett relativt högt kilopris. Koppar finns i elektronikprodukter som exempelvis mobiler och datorer, men också i rörledningar och takrännor. Har du gamla trasiga kopparkastruller hemma kan det också vara en god idé att sälja dem till vår återvinningscentral i Borlänge.
 • Mässing är en metall som är relativt enkel att separera från andra material och det gör den väldigt smidig att återvinna. Mässing används ofta till dörrhandtag, ljusstakar, rör och olika slags armaturer.
 • Järnskrot är en av de viktigaste metallerna som finns på vår planet och just metall går i princip att återvinna hur många gånger som helst utan att det förlorar i kvalitet. Uttjänta verktyg, bildelar och plåt är exempel på järnskrot som går att lämna in till återvinning.
 • Blybatterier. Om du behöver skrota en gammal bil eller håller på att renovera din bil inför nästa cruising i Rättvik är det en god idé att titta efter om bilen har blybatteri. Ett bilbatteri av bly kan lämnas in till Lantz Metalls återvinningsstation i Borlänge där du får pengar för ditt gamla bilbatteri. 

Lantz Metall köper ditt skrot

Lantz Metall har funnits sedan slutet av 90-talet och erbjuder smidiga lösningar för att hämta, transportera och återvinna förbrukade produkter. Vi har en återvinningscentral i Borlänge, Vansbro och på andra platser i Sverige. Lantz Metall uppfyller de strängaste miljökraven och priserna vi betalar för ditt skrot är baserade på världsmarknadens priser. 

 

Välkommen till vår återvinningsstation i Borlänge! 

Nybörjarguide för att sälja skrot till en skrothandlare

Nybörjarguide för att sälja skrot till en skrothandlare

Oavsett om det handlar om hundratals vitvaror som blivit stående i ett lager, eller flera ton liggande metallskrot på en bakgård så är många, både företag och privatpersoner, omedvetna om att kan återvinna såväl som få betalt för sitt gamla metallskrot. Att sälja skrot till en skrothandlare som Lantz Järn & Metall är en mycket enklare process än vad du kanske tror. Men har du ingen tidigare erfarenhet kan det kännas lite överväldigande.

Därför har vi satt ihop denna nybörjarguide för att sälja skrot till skrothandlare. Följer du dessa steg säkerställer du en enkel, snabb och i slutändan lönsam process.

1. Ta reda på vad du har som kan återvinnas

Först och främst är det viktigt att veta vad som kan säljas till en skrothandlare, och vad som man måste betala för att få återvunnet. Självfallet rekommenderar vi dig att ta med båda typerna då återvinning av gamla produkter och material är ett måste för att främja världens miljö. 

Fråga: Vad för metallskrot kan jag sälja för återvinning hos en skrothandlare?

Svar: Allting som är tillverkat av någon typ av metall. T.ex. koppar, järn, stål, bly såväl som blybatterier. 

2. Samla ihop ditt metallskrot

Samla ihop allt metallskrot du har. Som privatperson kan det löna sig att även fråga familj och vänner om de har något skrot de vill bli av med. En win-win lösning där de blir av med sitt skrot utan att behöva lyfta ett finger, och du får lite extra klirr i kassan. 

Hos en skrothandlare får du betalt för allt ditt skrot baserat på rådande marknadspriser. Notera att våra priser kan variera från vecka till vecka, dag till dag. För aktuella Lantz Järn & Metall skrothandlare priser, kontakta oss direkt så berättar vi mer.

3. Beställ transport eller kom förbi på egen hand

Saknar du ett lämpligt transportmedel för att transportera allt metallskrot? Eller känner du dig helt enkelt inte bekväm med att köra ett större fordon som ofta krävs för att transportera kanske flera ton metallskrot? Hos Lantz Järn & Metall slipper du det, om så önskas. Vi kan ställa ut containrar som du kan fylla i lugn och ro, eller så plockar vi upp det direkt.

Självfallet kan du alltid komma förbi med det själv om du vill.

Svårare än så är det inte att sälja skrot till en skrothandlare. Men vad händer sedan efter ditt skrot anlänt till vår anläggning?

Vad händer sedan?

Lantz Järn & Metall skrothandlare erbjuder smarta helhetslösningar där du knappt behöver lyfta ett finger för att bli av med ditt metallskrot

När väl din metall anlänt vägs det in och ett värde beräknas på skrotet utifrån typ av metall (koppar är betydligt mer värt än t.ex. järn), hur mycket det vägar såväl som dess kvalitet (renlighet). Våra skrothandlare priser baseras alltid utefter rådande marknadspriser för att du ska få ett rättvist pris.

När värdet för din metall bestämt sätter vi in pengar på det konto du angivit, snabbt och smidigt!

Få betalt för att göra en miljöinsats. Kontakta skrothandlare Lantz Järn & Metall idag.

 

Fördelar med att sälja ditt skrot på vår återvinningscentral i Västerås

Utan metallskrot blir tillverkare tvungna att investera i nya råmaterial som kostar mera, finns i begränsad mängd och är påfrestande för miljön att bryta och processa. Att återvinna sitt metallskrot på vår återvinningscentral i Västerås innebär en rad fördelar, inte bara för miljön, utan även för privatpersoner och företag. 

För att enkelt sammanfatta den främsta fördelen med att sälja metallskrot till vår återvinningscentral i Västerås:

Du får betalt för att göra en miljöinsats. 

Svårare än så är det inte. I denna artikel tänkte vi konkretisera alla fördelar med att sälja ditt metallskrot för återvinning på vår återvinningsstation i Västerås. 

1. Tjäna pengar

För många är pengar den främsta anledningen att sälja deras metallskrot. Nedan är några av faktorerna som påverkar hur mycket du får betalt för ditt metallskrot på vår återvinningsstation i Västerås:

 • Typ av metall
 • Volym
 • Kvalitet
 • Tillgång och efterfrågan (marknadspris)

2. För en bättre miljö

Men vad är syftet med pengar om en värld och ett samhälle inte existerar? Miljöaspekten av att återvinna har kommit att bli ett likvärdigt, om inte viktigare, incitament till att sälja ditt metallskrot. 

Att använda återvunnet metallskrot är i många fall många gånger mer skonsammare mot miljön än att bryta nytt. Det kräver enbart en bråkdel av energin, och många metaller såsom stål och järn går att återanvända gång på gång på gång utan att tappa kvalitet. 

Återvunnen koppar förbrukar till exempel upp till 90% mindre energi än att bryta nytt.

3. Frigöra utrymmen (x2)

Genom att sälja ditt metallskrot till vår återvinningscentral i Västerås frigör du utrymmen på två olika sätt:

 • Först och främst frigör du dina egna utrymmen, till exempel förråd, bakgårdar eller vindar, där gammalt metallskrot bara ligger och tar plats.
 • Men samtidigt, genom att återvinna dem på vår återvinningsstation i Västerås, frigör du också utrymmen på soptippar. Många soptippar världen är i dagsläget överfyllda till bredden av skräp och avfall.

Genom att sälja ditt metallskrot till oss riskerar inte heller kemikalier och andra farliga material och substanser att sippra ut från soptippen ut i naturen. 

4. Främja ekonomin

Du främjar också ekonomin när du väljer att sälja ditt metallskrot på vår återvinningsstation i Västerås. Du bidrar till ett naturligt kretslopp som inte bara skapar otaliga jobbmöjligheter, utan även utnyttjar kraften av återvinning fullt ut där tillverkningsföretag kan köpa in material till ett billigare pris, och på så vis dra sitt strå till stacken för miljön.

5. Bibehålla låga metallpriser

Nya råmaterial kostar mera än återvunna. Har tillverkningsföretag inte tillgång till återvunnet material blir inköpspriset dyrare. Det leder till dyrare tillverkningskostnader, och i slutändan ett dyrare slutpris för produkten. 

Sälj ditt metallskrot till vår återvinningscentral i Västerås så säkerställer du att tillverkningsföretagen alltid har tillgång till återvunna material. 

Du får alltså pengar för ditt metallskrot när du säljer det på vår återvinningsstation i Västerås samtidigt som det hjälper till att hålla priserna för produkter du potentiellt ska köpa i framtiden.

 

Så vad väntar du på? Beställ transport eller besök vår återvinningsstation i Västerås idag. Sälj ditt metallskrot till oss, gör en insats för miljön och tjäna samtidigt en hacka!

 

Kan man tjäna pengar på att sälja och köpa metallskrot?

Att återanvända olika typer av avfall, speciellt metallskrot, har i dagens samhälle blivit rätt så lönsamt.

Marknaden för att sälja och köpa metallskrot har vuxit allt större under årens lopp. Dels av ren nödvändighet på grund av den pågående miljöfrågan, dels av den ökade lönsamheten till följd av ett ökat fokus på återvinning. 

Vad är metallskrot?

Metallskrot är termen som används för att beskriva järn och andra metaller som kan återanvändas och behandlas utan att förlora sina egenskaper eller tappa i kvalitet. På grund av dessa fördelar kan företag såväl som privatpersoner tjäna pengar på att sälja och köpa metallskrot. Genom att sälja det till privatägda återvinningscentraler snarare än att kasta det på närmaste soptipp eller lämna in på en kommunal återvinningscentral kan få betalt för ditt metallskrot samtidigt som du gör en insats för miljön. 

Sälja och köpa metallskrot som företag

Det finns en mängd möjligheter att återanvända avfall, speciellt vid återvinning av metallskrot. Att sälja och köpa metallskrot har både en stor ekonomisk och miljömässig potential – vi undviker att bryta nya råmaterial för att tillverka nya produkter och förhindrar samtidigt att soptippar överbelastas. 

Den miljömässiga aspekten har även ett ekonomiskt incitament för många företag. I och med att världen blir allt mer medveten om klimatförändringarna som pågår och vill stödja arbetet mot en bättre miljö så letar allt fler kunder efter företag som drar sitt strå till stacken. Om inte ert företag aktivt försöker bli mer miljömedvetna, så är det dags att börja.

Ett sätt för företag som önskar uppfylla gällande miljömässiga krav är att säkerställa att deras avfall omhändertas på rätt sätt för att minimera kostnader och maximera säkerhet. Att investera i att sälja och köpa metallskrot hjälper ditt företag att uppfylla dessa krav.

Bra att veta om metaller som privatperson

Den mest utmanande delen av återvinning av metallskrot är att känna igen vad för material man håller i handen och hur mycket det är värt. 

Koppar – $$$$

Koppar har en rödaktig färg om det är av god kvalitet. Om det är aningen slitet kan det ha en aningen mörkbrun färg med grön rost.

Koppar är ett relativt vanligt material i de flesta hem, till exempel rörledningar eller takrännor. Elledningar innehåller också vanligtvis koppar. Koppar är en av de mest värdefulla metallerna att återvinna. 

Aluminium – $

Aluminium är ofta färgad. Ofärgad har den en vitaktig, silvrig färg. Det böjs enkelt om det är tunt.

Aluminiumburkar samlas ofta in och säljs i bulk. Men användningen av aluminium är inte begränsad till burkar. Du kan hitta aluminium på en mängd platser runt om huset inklusive takrännor, dörrar, fönsterkarmar, dörrar och liknande. Även fast det inte är värt jättemycket så kan aluminium återvinnas och återanvändas inom ett par månader. 

Återvunnen aluminium sparar ungefär 80% av energin som används för att tillverka det nytt. Återvinning av metallskrot som aluminium är med andra ord väldigt viktigt.

Mässing – $$

Mässing har en gulaktig färg med inslag av rött.

Du hittar ofta mässing i hårdvara som nycklar, dörrhandtag och belysningsarmaturer. Mässing är uppbyggt av koppar och zink och används ofta för rörmokeritillbehör. Det är ett relativt dyrt material, inte lika dyrt som koppar men inte lika billigt som aluminium, men som det finns stora möjligheter att tjäna pengar tack vare hur kompakt och tungt det är.

Stål – $

Stål rostar enkelt och är magnetiskt.

Stål är en av världens vanligaste metaller. Du hittar det i princip överallt, från bilar och stolar, till hyllor och verktyg och mycket annat. Om du inte har hundratals, tusentals kilos liggande finns det väldigt lite att tjäna när du säljer metallskrot som stål. Det är huruvida väldigt viktigt att det återvinns, och eftersom det är ett såpass vanligt material är det lätt att samla på sig stora mängder.

Stål är ett av de mest återvunna materialen. Det kan smältas ned och återanvänds om och om igen. 

Sälj och köp metallskrot hos Lantz Järn & Metall

Vi säljer och köper metallskrot av alla sorter. Vi ser till att ditt avfall tas hand om på rätt sätt för att vår återvinning av metallskrot ska gynna både dig såväl som vår miljö. Kontakta oss för mer information om våra tjänster.

 

Besök en av våra många anläggningar runt om i Sverige direkt eller beställ transport för ditt metallskrot redan idag. Läs om vad för metallskrot vi återvinner.

 

Varför du ska ta med bilen till skroten

 Har du ett gammalt fordon som inte längre används, som står och rostar och som bara kostar dig en massa pengar? Då är det dags att ta med bilen till skroten. Men var inte ledsen för det. När du lämnar in din uttjänta kärra för skrotning uppstår nämligen en rad olika fördelar, både för dig och för vår miljö.

När det är dags att skrota bilen 

Men innan vi går in på fördelarna tänkte vi först gå igenom när det faktiskt är dags för dig att ta med bilen till skroten:

 • Om bilen är osäker att köra
  De flesta fordon ger ibland ifrån sig rasslande och gnisslande ljud, särskilt om bilen är av äldre modell. Men i vissa fall kommer man till en punkt då bilen faktiskt inte längre är säker att köra. När du tar med bilen till skroten gör du därför både dig själv och andra trafikanter en tjänst eftersom risken för olyckor ute på vägarna då minskar. 
 • Om bilen inte används
  Om du bor i en storstad eller i ett område med bra transportförbindelser kan det vara meningslöst att ens ha en bil. Om den dessutom är gammal, rostig och tar upp onödigt mycket plats i garaget kan en tripp till skoten vara det enda rätta.
 • Om bilen medför höga kostnader
  Om fordonets kör- och reparationskostnader är högre än bilens faktiska värde är det helt enkelt dags att lämna den på skroten.

Varför man ska skrota sin gamla bil 

Att lämna in sin gamla bil för skrotning medför både fördelar för miljön och din plånbok. Här är några skäl till varför du ska ta skrota bilen:

 • Minskade luftföroreningar
  Bilar som inte fungerar som de ska kan släppa ut skadliga avgaser, vilket i sin tur kan förorsaka luftföroreningar. När bilen gjort sitt rekommenderar vi därför att du lämnar in den för skrotning. På så sätt kan vi skydda naturen från onödiga påfrestningar. 
 • Möjlighet att återanvända gamla bildelar
  När du tar med bilen till en skrothandlare kan hela och fungerande bildelar tas om hand om och återanvändas. Om du själv vet vilka delar som är hela kan du självklart sälja dem vidare på egen hand. 
 • Säkerställer att farliga ämnen och vätskor tas om hand om korrekt
  Bilar innehåller en mäng olika vätskor såsom drivmedel, oljor och spolar- och kylarvätskor. Om dessa ämnen inte tas om hand om på rätt sätt kan de ha skadlig effekt på miljön. När du tar med bilen till en seriös skrothandlare ser du till att vätskorna hanteras korrekt.

Skrota din bil hos oss på Lantz Järn & Metall 

På vår återvinningsanläggning kan du på ett smidigt sätt lämna in ditt fordon för en miljöriktig återvinning. Vi bearbetar samtliga skrotdelar i syfte att återanvända materialet i tillverkningen av nya produkter. Att demontera fordon som inte längre körs är därför otroligt viktigt för ett cirkulärt kretslopp och för att vi på bästa sätt ska kunna ta hand om vår planet. 

 

Har du några funderingar kring skrotning av bilen? Kontakta oss direkt så besvarar vi samtliga av dina frågor. 

10 saker du kan göra på Jordens dag

Jordens dag firas den 22 april varje år med syfte att öka medvetenheten bland jordens befolkning om klimatförändringar och global uppvärmning. Dagen ägnar att agera för att skydda miljön och bevara jordens resurser. Jordens dag instiftades år 1970 av den amerikanske senatorn Gaylord Nelson, vilket gör att Jordens dag 2021 firar 51-årsjubileum. Varje år får dagen ett specifikt tema eller fokusområde, och i år är temat Restore our Earth (Återställ vår jord).

Självklart ska vi vara med och rädda jorden på Jordens dag, men vem har sagt att vi inte kan ta hand om jorden även de resterande 364 dagarna också? Vi har tagit fram en lista på 10 simpla saker du kan göra på Jordens dag och resten av årets dagar för att värna om vår jords resurser. 

 • Minska, återanvänd och återvinn. Minska vad du slänger och försök återanvända så mycket du bara kan. Släng inte plats och metall direkt i papperskorgen utan sortera ditt skräp. Följ dessa tre för att spara naturresurser och deponeringsutrymme. 

Om du har produkter innehållande järn eller metall eller elektronik som du vill bli av med, vänligen kontakta Lantz så hjälper vi dig. Vi ha lång erfarenhet av att återvinna skrot från privatpersoner såväl som företag. 

 • Volontärarbete. Var med som volontär i projekt för att städa upp i din stad. Du kan också delta i att till exempel skydda närliggande vattendrag.
 • Utbilda dig. När du fortsätter din egen utbildning kan du hjälpa andra att förstå vikten och värdet av våra naturresurser.
 • Spola mindre vatten. Ju mindre vatten du använder, desto mindre ytavrinningen blir det och desto mindre avloppsvatten som så småningom hamnar i havet.
 • Välj hållbart. Köp hållbara livsmedel; närodlat och ekologiskt. 
 • Handla klokt. Köp mindre plast och ta med en återanvändbar påse.
 • Använd glödlampor som håller länge. Energieffektiva glödlampor minskar utsläppen av växthusgaser. Kom ihåg att stänga av strömbrytaren när du lämnar rummet!
 • Plantera ett träd. Träd ger både mat och syre. De sparar energi, städar luften och hjälper till att bekämpa klimatförändringar.
 • Välj giftfria kemikalier i hemmet och på kontoret. Detta för att inte skicka kemikalier till våra vattenvägar som sedan går ut i haven och förorenar dem.
 • Cykla mer. Kör mindre.

Vi tar hand om dina oanvända produkter

Återvinning av jorddagen innebär att vi tillsammans kan se till att bevara jordens resurser och återanvända och återvinna så mycket vi bara kan. 

Har du järn- eller metallprodukter eller elektronik hemma som du önskar bli av med? Då hjälper vi på Lantz gärna dig att återvinna det. Vi har lång erfarenhet av att återvinna avfall från både privatpersoner och företag. Hos oss kan du antingen lämna in det direkt på någon av våra återvinningscentraler eller så kommer vi och hämtar ditt skrot. Läs mer om våra tjänster på vår hemsida! 

Småstadsliv Youtube Video

4 anledningar att skrota din bil – Bilskrot

När dina löpande kostnader eller reparationskostnader är högre än vad bilen faktiskt är värd är det oftast en god idé att ta den till en bilskrot för att minimera förlusterna. Lantz Järn & Metall erbjuder bildemontering och att skrota bildelar på vår anläggning i Vansbro som tar hänsyn till miljön i varje steg av processen. Vi ser till att alla delar tas om hand om och återvinns på rätt sätt. Så varför ska du besöka vår bilskrot med din skrotfärdiga bil? Här är fyra anledningar varför du bör skrota bilen.

Skrota bilen om den har höga löpande kostnader

Om din bil konstant går sönder, inte blir godkänd under sin bilbesiktning och kostar dig en halv förmögenhet att reparera och ersätta bildelar – då kommer du ofta billigare undan genom att skrota bilen helt och hållet.

Skrota bilen om den är inte är säker att köra

Att ens bil skramlar och gnäller emellanåt är de flesta förare väl varse om, speciellt när det kommer till äldre bilmodeller – men ofta kan dessa läten förvärras över tid och till slut når ett stadium där bilen inte längre är säker att köra. Utsätt inte dig själv och andra i din närhet för denna risk: om din bil inte är säker att köra så är det dags att ta den till en bilskrot.

Skrota bilen om den blivit avskriven

Föreställ dig följande situation: din bil har skadats i en nyligen inträffad olyckshändelse. Reparationskostnaderna är högre än vad bilen faktiskt är värd. Är det verkligen värt att ens försöka få bilen reparerad?

Har bilen ett nostalgiskt eller emotionellt värde för dig, självklart. Men i andra fall där bilen bara är ett transportmedel så är det på hög tid att besöka en bilskrot. På så vis kan du spara lite pengar som kommer bättre till nytta för ditt nästa bilköp.

Skrota bilen om den inte används

Denna anledning är speciellt relevant om du bor i en stad eller inom ett område där det finns goda möjligheter till att använda kollektivtrafik. I dessa situationer finns det oftast inte någon mening med att ens äga en personbil. 

Service, underhåll och fordonsskatten på bilen försvinner inte bara för att du inte använder den. Ta den till en bilskrot istället och du kommer spara tusentals kronor per år. Om du av någon anledning skulle vilja åka en tur med familjen så är kostnaden att hyra en bil ofta många gånger lägre än att ha en bil ståendes i garaget eller på uppfarten som du bara använder ett fåtal gånger per år.

Är det en nyare bil ska du självklart försöka sälja den. Men är bilen gammal och beloppet du kan sälja den för är försumbart är det oftast en enklare och snabbare process att skrota den.

Skrota bilen hos Lantz Järn & Metalls bilskrot i Vansbro

Lantz Järn & Metall hjälper dig med bildemontering på vår auktoriserade bilskrot i Vansbro och ser till att samtliga skrot bildelar och material tas om hand på rätt sätt. Bor eller arbetar du i eller i närheten av Vansbro är detta alltså en perfekt plats för att lämna in din gamla bil.

Kontakta Lantz Järn & Metall för mer information.

 

Aluminium priser – Vi köper ditt skrot

Aluminium är en av de mest användbara metallerna inom både det kommersiella och vid privat bruk. Av denna anledning är det också en av de mest återvunna metallerna i hela världen. Lantz Järn & Metall erbjuder marknadskraftiga och rättvisa aluminium priser på alla våra återvinningscentraler i Sverige. Vi köper alla typer av aluminiumskrot oavsett kvalitet och kvantitet där vi garantera att det återvinns korrekt.

Vad för typer av aluminium köper Lantz Järn & Metall?

Vi köper bland annat följande typer av aluminium, men är inte begränsade till:

 • Aluminiumtråd
 • Fordonsdelar
 • Aluminiumhjul
 • Takpaneler, fönsterkarmar, fönsterluckor, plätering
 • Trädgårdsmöbler, sportutrustning
 • Aluminiumburkar såsom konserver eller läskburk
 • Köksutrustning av aluminium

Hur får jag som mest betalt för mitt aluminium?

Med dessa tips kan du säkerställa att du får bästa möjliga aluminiumpris:

 • Ta bort alla typer av tillhörande delar av andra metaller eller icke-metaller. Detta inkluderar skruvar, muttrar, plasthöljen och allt annat som inte är av aluminium.
 • Separera målade, lätta aluminiummaterial från rena, tunga aluminiumprodukter. Du får ett högre aluminium skrotpris per kilo för komponenter av tungt aluminium i jämförelse med lätt aluminium.
 • Separera produkter av smidesjärn från smutsiga material av aluminium som transistorer, cylinderhuvuden och andra motordelar. Som tidigare nämnt så är aluminiumpriser baserat på dess kvalitetsgrad.
 • Om dina motordelar eller annan produkt av aluminium innehåller någon typ av vätska, se till att avlägsna den innan du säljer den för återvinning.

Om du inte har kunskapen, tiden eller intresset av detta kan du lämna in ditt aluminium som det är till oss på Lantz Järn & Metall så hjälper vi till att separera och återvinna det rätt sätt.

Varför är det viktigt att återvinna aluminium?

Aluminium kan återvinnas oändligt. Det kan smältas ned och formas om utan att tappa i kvalitet, och processen går att repetera om och om igen. Att återvinna aluminium spara omkring 95% av energin som går åt att tillverka metall från råmaterial.

Förutom stora energibesparingar så sparar återvinning av aluminium omkring 95% av utsläppet av växthusgaser i jämförelse med att tillverka det av nytt råmaterial. Att återvinna 1 ton aluminium sparar omkring 9 ton CO2-utsläpp. När man tänker på att 1 ton CO2 är ekvivalent till att en bil kört ungefär 4500 kilometer så blir det förhoppningsvis tydligare för hur viktigt det är med att återvinna aluminium.

En majoritet av alla läsk- och ölburkar är tillverkade av aluminium i Sverige, men det finns mycket mer till aluminiumförpackning än bara burkar. Räkna med alla sprayburkar, förpackningar och kapsyler på marknaden och du kommer snabbt inse hur många ton aluminium som kan återvinnas. 

Sälj ditt aluminium för återvinning hos Lantz Järn & Metall

Vi köper aluminium av alla mängder och kvalitet och ger dig ett fördelaktig och rättvist aluminiumpris. Notera att våra aluminiumpriser kan variera från dag till dag, vecka till vecka, månad till månad då det baseras på det rådande priset på världsmarknaden enligt London Metal Exchange. Om du vill har ett aktuellt aluminiumpris råder vi dig att kontakta oss direkt så berättar vi mer.

Besök en av våra återvinningscentraler idag eller beställ transport. Sälj ditt aluminium idag och få betalt för att göra en miljöinsats.

ÖPPETTIDER (HUVUDKONTORET)

Måndag – Fredag | 07:00 – 16:00
Lördag – Söndag | STÄNGT

blank

x OK