Vad påverkar Lantz Järn & Metalls skrotpriser för järn?

Järn är en av världens viktigaste metaller som används för allt från verktyg och bilar till olika plåtkonstruktioner. Det är också en av de metallerna som kan återvinnas i all oändlighet utan att tappa i kvalitet. Detta är för att järnatomer är nästintill oförstörbara och genom att smälta ned järnet kan man återskapa det på nya sätt, i nya former, med nya egenskaper.

Medan skrotpriser för järn inte kan mäta sig med andra mer värdefulla metaller som koppar,  rostfritt eller mässing, så är det en mycket vanligare metall du kan hitta i princip vart du än är. Det betyder att även fast kilopriset för järn är relativt lågt, så kan järnåtervinning ändå vara väldigt fruktsamt i stora mängder. Men innan du väljer att hyra en lastbil eller beställa transport från oss för att transportera allt järnskrot till våra återvinningsanläggningar så kan det vara intressanta och användbart att veta VAD skrotpriserna för järn ligger på, och vad som påverkar det.

I denna artikel tänkte vi besvara frågan om vilka faktorer som egentligen påverkar skrotpriserna för järn.

Faktorer som påverkar järnpriset

Lantz Järn & Metall baserar våra skrotpriser för järn på världsmarknaden enligt såväl London Metal Exchange som de svenska stålverkens inköpskanal (JBF). Utifrån dessa två kanaler har vi tagit fram ett grundpris som gäller under ideala förhållanden. Notera att detta grundpris inte är satt i sten utan förändras i takt med marknadens tillgång och efterfrågan.

Andra faktorer som påverkar skrotpriser för järn inkluderar:

 • Renhet:
  Hur mycket främmande material finns i järnet? Desto högre % järn det är, desto mer är det också värt. 
 • Kvalitet:
  När vi skriver kvalitet syftar vi till järnskrotets rådande tillstånd. Är det till exempel täckt av isolering eller något frätande ämne måste det rengöras. Ju bättre tillstånd ditt järnskrot är i, desto mindre behöver vi bearbeta det, och desto bättre pris för ditt järnskrot får du.
 • Volym:
  Hur mycket järnskrot har du? Desto mer järnskrot du kan sälja, desto bättre priser får du helt enkelt på grund av att du är en eftertraktad samarbetspartner som gynnar både dig och oss. Desto mer järnskrot du har, desto bättre både för din plånbok och vår miljö.
 • Kontinuitet:
  Kontinuitet lyder efter samma princip som volym. Desto mer och hur ofta du säljer till oss, desto bättre priser får du på grund av att du är en eftertraktad samarbetspartner som gynnar både dig och oss.

Sälj ditt järnskrot till Lantz Järn & Metall…

…och få betalt för att göra en insats för miljön. Vi erbjuder återvinning av järn för såväl företag som privatpersoner och tar emot järn av alla kvantiteter.

Du kan antingen besöka någon av våra återvinningsanläggningar direkt, eller så kan du använda dig av vår transporttjänst. Då kör vi ut till dig med egna lastbilar och chaufförer och hämtar upp ditt skrot, antingen direkt eller så lämnar vi en container som vi plockar upp vid ett senare tillfälle när du är redo.

Du kan läsa mer om vår transporttjänst och priser för det här.

4 fördelar med att sälja koppar till Lantz Metall för återvinning

Att sälja koppar är en av de mest lönsamma metallerna man kan sälja i jämförelse med annat återvinningsbart metallskrot. Det är samtidigt också en av de bästa metallerna att återvinna då det har en återvinningsgrad på 100% där dess kvalitet aldrig försämras hur många gånger det än återvinns.

I denna artikel tänkte vi presentera 4 fördelar med att sälja koppar för återvinning hos Lantz Järn och Metall.

1. Gruvavfall och energi

Att bryta ny koppar producerar damm och avfallsgaser som svaveldioxid som bidrar till växthuseffekten. Medan gruvarbetare minimerar dessa föroreningar genom att ta tillvara på svaveldioxiden och använda det för att skapa svavelsyra, så innebär processen att återvinna koppar i princip inga ytterligare utsläpp som förorenar vår miljö.

Dessutom använder kopparåtervinning enbart ~10% av den energi som krävs för att bryta ny koppar.

2. Avgasutsläpp

Återvinningen av koppar kräver mindre energi än att utvinna ny koppar från malm. Det betyder att återvinning av koppar resulterar i mindre utsläpp i atmosfären samt tillåter oss att bevara värdefulla resurser som kol och olja. Genom att sälja koppar till en återvinningsstation som Lantz Järn och Metall kan du dra ditt strå till stacken och se till att vår natur bevaras för framtida generationer att njuta av.

3. Bevarande av koppar

Enbart omkring 12% av all koppar vi hittat i världen har brutits, och eftersom koppar är en icke-förnybar resurs så bidrar återvinning till bevaringen av kopparn. Som nämnt så är koppar 100% återvinningsbart där återvunnen koppar bibehåller upp till 90% av sitt ursprungspris.

Att bryta ny koppar kan också skada platsen och miljön runt gruvan. Eftersom återvinningen av koppar minskar behovet av att bryta nytt, så minskar det också påverkan på vår miljö.

4. Oro kring soptippar

Utan återvinning och möjlighet att sälja koppar till återvinningsföretag som Lantz Järn och Metall skulle kopparskrot i slutändan hamn på soptippen, som i dagens läge är fyllda till bredden med avfall. Behovet av utrymme på soptippar är enormt, vilket gör dumpning av avfall på dem väldigt dyrt. Dessutom skulle begravda metaller som koppar bidra till miljöförstöring i form av till exempel förorenade vattendrag. Genom att sälja kopparskrot för återvinning förhindrar du att det hamnar på soptippen där det potentiellt kan orsaka stora miljöskador.

Sälj ditt kopparskrot till Lantz Järn och Metall idag

Hos Lantz Järn och Metall kan du sälja kopparskrot av alla typer. Vi köper allt från kopparrör och kopparkabel till elektrolyter av koppar. Så kom in med din koppar till en av våra återvinningscentraler eller boka vår transportlösning för att sälja kopparskrot redan idag så ordnar vi resten.

Hur mycket kan jag sälja min koppar för?

Lantz Järn och Metall baserar sitt köppris på rådande priser på världsmarknaden där pris för att sälja koppar kan variera från dag till dag. Kontakta oss direkt så ger vi dig det rådande priset för att sälja koppar.

Hur fungerar återvinning av bilbatterier/blyackumulator?

Blybaserade bilbatterier hjälper till att starta din bil varje dag, men vad händer med dem när de inte längre fungerar? Dessa batterier, som också kan lagra energi för fristående solcellssystem, kan återvinnas för att skapa nya batterier. Blybaserade bilbatteriers avfall kan återvinnas väldigt effektivt där många länder runt om i världen har en återvinningsgrad på över 90%, och Sverige är inte ett undantag. Detta betyder dock inte att du bara kan slänga ditt bilbatteri i den vanliga sophinken. Bilbatterier innehåller nämligen giftiga ämnen såsom bly som är farligt för natur, djur såväl som människa om det inte tas hand om på rätt sätt.

Återvinning av bilbatterier sker på smältverk som ser till att bilbatteriavfallet återvinns och hanteras korrekt för att materialet ska kunna återanvändas. Återvinning av blybaserade bilbatterier kräver en noggrann process och är nödvändig för att se till så att allt bilbatteriavfall kan användas för att producera nya bilbatterier.

Återvinningsprocessen för bilbatterier av bly

Återvinning av bilbatterier börjar hos smältverk där batteriet först krossas. De sönderslagna bitarna läggs sedan ned i ett kar där bly och annat tungt material sjunker till botten medan plasten och lättare material stannar vid ytan. De olika delarna separeras och påbörjar sedan sin resa inom sitt specifika återvinnings-”omlopp”.

Plast

Plastbitarna sköljs, torkas och skickas vidare för plaståtervinning där allting smälts ned till en nästan rinnande vätska. Den smälta plasten går igenom en maskin som formar plasten till små plastkulor. De är sedan dessa plastkulor som används som råmaterial som smälts ned på nytt för att skapa nya batteriboxar och andra plastprodukter.

Bly

Blygaller, blyoxid och andra blydelar rengörs och värms upp i en smältugn. Det smälta blyet hälls sedan upp i tackformar. Efter ett par minuter flyter alla orenheter upp till ytan i tackformarna. Dessa orenheter skrapas bort och tackorna lämnas för att svalna. När tackorna är svala avlägsnas dem från tackformarna och skickas vidare till bilbatteriproducenter där de återigen smälts ned för att användas för produktion av nya bilbatterier.

Svavelsyra

Gammal batterisyra kan hanteras på ett av två olika sätt:

 1.      Svavelsyran neutraliseras med en industriell sammansättning, väldigt likt vanligt bakpulver. Neutraliseringen förvandlar syran till vatten. Vattnet behandlas, rengörs och testas sedan i ett reningsverk för att se till så att det är helt rent.
 2.     Svavelsyran behandlas och konverteras till natriumsulfat, ett luktlöst vitt puder som används i tvättmedels-, glas- och textilproduktion.

Återvinn dina bilbatterier hos Lantz Järn & Metall

Återvinning av blybaserade bilbatterier är en så kallad: ”sluten återvinningsprocess”. Det betyder att majoriteten av allt batteriavfall kan återanvändas för att skapa nya batterier. Det är uppskattat att ungefär 98% av ett blybatteri återvinns och används på nytt.

Så besök en av våra återvinningsstationer idag, få betalt för ditt bilbatteriavfall samtidigt som du gör en insats för miljön redan idag. Kontakta oss direkt för bilbatteriåtervinnings pris och annan information.

Vi vill vara transparenta med att Lantz Järn & Metalls roll i återvinningsprocessen av bilbatterier är som insamlare/mottagare. Vi tar alltså emot bil-/blybatterier och transporterar dem vidare till slutanvändare, alltså smältverk, som genomför återvinningen av blyet och allt övrigt avfall. Vi har alltså ingen egen återvinningsprocess för bilbatterier på våra egna återvinningsstationer.

Lantz Järn & Metall AB är endast en insamlare, mottagare och anlitar transportör av bly/bilbatterier vilket sedan går till en slutanvändare (smältverk) där de genomför återvinningsprocessen av bly.

Vad är en miljöstation?

Miljöstation är en synonym till återvinningsstation/-central och kan syfta till tre typer av miljöstationer här i Sverige:

 • ”Mini” miljöstationer är mindre återvinningsstationer som ofta finns bredvid parkeringsplatser vid köpcentrum/mataffärer, vid bensinmackar eller på annan plats i en stad/ort där du kan återvinna vanliga hushållsartiklar som färgat och ofärgat glas, papper, kartong, textilier, plast och aluminium/metall.
 • Återvinningscentraler/-anläggningar vars funktion är att ta hand om artiklar och farligt eller giftigt avfall de mindre miljöstationerna inte kan hantera. De kan sortera det flesta typer av farligt avfall som exempelvis färg, lack, lim och kemikalier, elavfall, bilar och större volymer av olika metaller.
 • Miljöstationer på soptippar som tar emot giftiga material, elektronik, kemikalier, färg, batterier och annat farligt avfall som kräver speciell behandling och återvinning.

Mindre miljöstationer sköts främst av kommunen, medan återvinningscentraler kan vara både kommunala och privatägda. Den stora skillnaden brukar dock vara att privatägda miljöstationer ofta kan erbjuda någon typ av ersättning när du lämnar in vissa typer av skrot och avfall, vilket inte är fallet för kommunala miljöstationer.

Har du en massa skrot på bakgården du vill bli av med? Vänd dig i så fall till Lantz Järn & Metall och få samtidigt betalt för det.

Fördelar med Lantz Järn & Metalls avfallsanläggning

Lantz Järn & Metalls uppgift har redan från dag 1 varit att ta tillvara på potentialen i förbrukade produkter för att kunna förse industriella verksamheter, till exempel stål- och järnverk, med regenererade råvaror som kan användas vid tillverkning av nya produkter. Vi kallar oss själva inte en “miljöstation”, utan är mer korrekt en avfallsanläggning. En avfallsanläggning som Lantz Järn & Metall överlappar på många sätt och vis med en miljöstation, men där det finns några viktiga skillnader. 

Den första är att vi kan ta mycket emot större mängder avfall och skrot än vad en miljöstation. Det andra är att vi betalar för det.

Vi har flera avfallsanläggningar runt om i hela Sverige där du kan lämna av ditt metallskrot och avfall både som privatperson och företag och få betalt för besväret. Vi har avfallsanläggningar i Nacka, Borlänge, Sollentuna, Norrköping, Årsta, Vansbro, Osby, Västerås, Visby och Tierp.

Smarta helhetslösningar

Att planera, hantera tunga volymer, farligt avfall och att lasta och packa avskräcker många att faktiskt återvinna. Antingen för att det inte finns tid, eller helt enkelt att de saknar resurserna eller kunskapen att göra det.

Den främsta fördelen med Lantz Järn & Metall är våra smarta helhetslösningar. Vi har allt under ett och samma tak där vi erbjuder transport med miljöklassade lastbilar och professionella chaufförer där vi kör ut till dig, hämtar upp skrotet och transporterar det till våra avfallsanläggningar för återvinning oavsett vilka kvantiteter det handlar om, så du slipper.

Självklart kan du alltid lämna av ditt skrot själv.

Få betalt för skrot och avfall

När du väljer att återvinna ditt skrot hos en av Lantz Järn & Metalls avfallsanläggningar kan du vara säker på att du får betalt för besväret. Vi hanterar ditt skrot, separerar materialen och väger upp de råvaror som går att återvinna, för att sedan fastställa volymen och gör en uträkning om priset baserat på rådande kilopris för materialen på marknaden.

Våra avfallsanläggningar är i slutändan en ”Win-Win-Win”-situation:

 • Du får betalt för ditt skrot
 • Vår natur och miljö främjas
 • Industrin får tillgång till miljövänliga och billiga råvaror

Sälj ditt skrot och gör en miljöinsats med Lantz Järn & Metall

Förhoppningsvis har du nu en tydligare bild om vad en miljöstation är och vilka fördelar det innebär när du väljer att återvinna hos Lantz Järn & Metall.

Kontakta oss direkt för mer information eller läs mer om vad för typer av skrot och annat avfall vi återvinner här.

5 fördelar med metallåtervinning

Fördelarna med metallåtervinning är oändliga sett ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Detta är främst för att metall kan användas, återanvändas och återvinnas om och om igen. Återanvändning av metall sker inom industrin såväl som det privata hemmet och influerar till och med några av världens mest kända artister.

Varje år återvinns över 400 miljoner ton metall runt om i världen i form av allt från Coca-Cola burkar till långtradare. Medan metallåtervinning av en tom konserv eller burk kanske kan verka irrelevant och inte gör någon skillnad – så kan vi lova att det gör det. ”Många bäckar små…”. Om vi alla drar vårt strå till stacken kan vi göra skillnad. Fortsätta läsa för att lära dig om de 5 främsta fördelarna med metallåtervinning.

1. Metallåtervinning gynnar vår miljö

Metallåtervinning i form av att återanvände metallen för att skapa nya produkter, eller helt enkelt återanvända olika typer av metallprodukter gynnar både miljön och ekonomin. När metall återvinns innebär det att vi frigöra mycket yta på våra soptippar och ser till att det används till annat avfall som mat eller icke-återvinningsbara produkter. Genom att frigöra yta på våra soptippar innebär mindre föroreningar i naturen.

Metallåtervinning innebär en rad olika fördelar, men den odiskutabelt största är att den minskar utsläppet av växthusgaser. Det släpps ut betydligt mer växthusgaser när nya metallprodukter skapas från nytt råmaterial i jämförelse med återvunnen metall. Växthusgaser är inte enbart skyldig till de höga nivåerna av luftföroreningar i våra städer, utan påskyndar även processen för klimatförändringar. Med tanke på att 2016 är registrerat som det varmaste året genom tiderna så är detta ett allvarligt problem vi måste ta seriöst

Men hur mycket bättre är återvunnen metall egentligen för miljön?

Enligt ”Institute of Scrap Recycling Industries” kan metallåtervinning hjälpa till att skära ner på stora mängder föroreningar omkring 300–500 miljoner ton. Northeast Recycling Council säger samtidigt att återvunnet stål innebär 86% lägre luftföroreningar, 76% lägre vattenföroreningar och 40% mindre vattenanvändning för hela processen. Att använda återvunnen metall istället för nya råvaror innebär även 97% mindre gruvavfall.

2. Metallåtervinning sparar energi

Metallåtervinning sparar på energi som annars skulle använts i processen för att producera metallen. Olika metaller kräver olika mängder energi och resurser för att bli producerade. Tänk på detta: att återvinna stål använder 60% mindre energi än att använda sig av nybrutna råmaterial. Medan metallåtervinning av aluminium sparar hela 95%. Det betyder att om du återvinner en Coca-Cola burk så kan du hjälpa till att spara tillräckligt mycket energi för att lysa en 60-wattglödlampa i mer än 4 timmar.

3. Metallåtervinning skapar fler jobb

En fördel med metallåtervinning som går många över huvudet är att det helt enkelt skapar fler jobb. Det är en gigantisk industri över hela världen och genom att företag erbjuder tjänster för metallåtervinning skapas 36 gånger fler jobb än om allt skrot istället skulle skickats till en förbränningsanläggning eller helt enkelt dumpas på tippen.

4. Metallåtervinning kan tjäna dig pengar

Om inte det miljömässiga argumentet räcker för att få dig att återvinna din metall, så kanske ett mer ekonomiskt argument gör det. Du kan nämligen sälja ditt skrot och metall till skrotar och återvinningsstationer som Lantz Järn och Metall, tillgängligt för både företag och privatperson.

Hur mycket kan du tjäna undrar du? Priset för olika metaller varierar och bestäms främst utifrån världsmarknaden och kan skifta från dag till dag, vecka till vecka. Medan den potentiell vinsten varierar har icke-järnhaltiga metaller som koppar, aluminium eller nickel ett högre värde än järnhaltiga metaller som järn eller stål.

5. Metallåtervinning frigör plats

Metall och skrot tar upp stora ytor i garage, bakgårdar, förvaringsplatser och liknande. Det är inte bara tråkigt att tittat på, utan tar också upp plats som kan användas på bättre sätt. Att återvinna din metall är en miljömässig plikt som lönar sig (bokstavligt talat).

Återvinn din metall hos Lantz Järn och Metall

Lantz Järn och Metall är ett återvinningsföretag som erbjuder tjänster för metallåtervinning för både privatpersoner och företag.

Vi erbjuder metallåtervinning i Stockholm, Gotland, Osby, Vansbro och på många andra platser runt om i Sverige. Kontakta oss för mer information om våra återvinningstjänster eller för att beställa transport redan idag.

Sälja skrotbil: En guide till hur du skrotar bilen

Att sälja din skrotbil för bildemontering kan vara ditt bästa alternativ när kostnaden att behålla den körbar överstiger hur mycket nytta du faktiskt får utav den. För när din gamla trogna rishög gjort sitt är det dags för en resa upp till bilhimmelen – bilskroten.

Men hur går du tillväga när du ska sälja din skrotbil, och är det något speciellt du behöver tänka på innan du skrotar den? Processen är simpel tillsammans med Lantz Järn & Metall, men det finns ett par riktlinjer du bör förhålla dig till som underlättar processen både för dig och oss.

Hur säljer jag min skrotbil?

Innan du säljer din skrotbil är det viktigt att du ser till att allt pappersarbete är i ordning. Även om din bil är ämnad att krossas för att bli skrot eller isärtagen för sina delar behöver vi se ett registreringsbevis på att du faktiskt äger bilen i fråga.

Äger du ett registreringsbevis behöver vi se detta innan vi kan köpa din skrotbil. Utan ett registreringsbevis har vi inget sätt att veta om du faktiskt äger bilen. Med ungefär 4,7 miljoner personbilar ute på Sveriges vägar är det svårt att veta vem som äger vad utan någon typ av dokumentation

Plocka ut dina personliga ägodelar

Innan du säljer din skrotbil för demontering bör du alltid gå genom bilen noggrant och plocka ur alla dina ägodelar. Kvarglömda saker går inte att få tillbaka efter bilen skrotats, så försök att inte lämna kvar något du kommer sakna när det är borta.

Montera bort specialanpassade bildelar

Har du specialanpassat din bil med nya delar bör du plocka bort dem innan du säljer din skrotbil för demontering. Om du enbart säljer din bil som skrot gör ett par delar från eftermarknaden ingen stor skillnad för vår verksamhet.

Använd bränslet innan du säljer din skrotbil

Innan vi skrotar din bil behöver vi avlägsna alla vätskor som bensin eller diesel i bilen då gammalt bränsle är en fara vid bildemontering.

Om din bil fortfarande är funktionell kan du helt enkelt använda bilen tills bränslet tar slut. Om du planerar att sälja din skrotbil och den är oanvändbar kan du försöka suga upp det gamla bränslet genom en hävert/sifon.

Avsluta din försäkring

En skrotbil du inte längre använder är inte något du vill ha kvar på din försäkring. Om din bil fortfarande är funktionell och fortfarande står på din försäkring så vill du se till att avsluta den innan den säljs.

Medan många försäkringsbolag har överseende med att du glömt avsluta din försäkring innan du skrotat bilen, så är det alltid en bra idé att avsluta den i god tid.

Få betalt för din skrotbil hos Lantz Järn & Metall

Vad får man för en skrotbil då?

Hos Lantz Järn & Metall får du betalt för din skrotbil baserat på världsmarknaden för de olika råvarorna bilen består av. Kontakta oss direkt eller besök en av våra återvinningsanläggningar så hjälper vi dig bli av med ditt gamla fordon, samtidigt som du får betalt för din skrotbil.

6 fakta om återvinning som är bra att veta

Även fast många tycker det är tråkigt och ibland lite tjatigt med allt prat om återvinning, trots att det otvivelaktigt är nödvändigt för att vår miljö ska förbättras, så finns det mycket intressanta fakta om återvinning som är både roligt och användbart att veta om. Nedan följer 6 intressanta fakta om återvinning du kanske inte visste om sedan tidigare.

1. Att återvinna tidningar kan rädda upp till 250 000 000 träd per år

Undrar du någonsin varför pappersåtervinning är så viktigt? Det finns många fördelar med att återvinna papper, främst på grund av att vi sparar på jordens naturliga resurser (träd), sparar på energi och reducerar mängden växthusgasutsläpp. En annan intressant fakta om pappersåtervinning är att till skillnad från andra typer av återvinning så finns det begränsningar med pappersåtervinning. Eftersom varje gång papper återvinns så blir pappersfibrerna kortare och svagare, papper kan i genomsnitt återvinnas upp till 7 gånger innan det inte går att återvinna längre.

2. Aluminiumburkar kan vara i 500 år

En intressant fakta om aluminiumåtervinning är att aluminiumburkar som kastats kan vara kvar där 500 år i framtiden. Det bästa med aluminiumåtervinning är att det kan återvinnas gång på gång då aluminiumet inte tappar i kvalitet från att smältas ned och omformas. Varför skulle du kasta aluminium om det kan återvinnas i oändligheten? En användbar återvinning fakta är att återvunnen aluminium inte bara sparar på energi, det reducerar även mängden växthusgasutsläpp. Aluminiumburkarna du återvinner idag kan bli en ny burk, fylld och köpas i din närmsta butik inom 6 veckor.

3. Plastpåsar och annat plastavfall dödar omkring 1 miljon havsdjur varje år

Det är inte enbart viktigt att reducera hur mycket av våra naturliga resurser vi skövlar, lika viktigt är det att skydda djurlivet på vår planet. Plaståtervinning reducerar också mängden avfall på deponeringsplatser och sparar energi som används för att skapa ny plast.

4. Glasflaskor kan ta upp till 4000+ år innan de bryts ned

Detta är bara en av de många anledningarna till att det är så viktigt att återvinna glas. Istället för att låta glas fylla upp våra deponeringsplatser där det tar århundraden för dem att brytas ned så kan vi återvinna dem. En stor fördel med glasåtervinning är att glas kontinuerligt kan återvinnas utan att tappa i kvalitet, precis som aluminium. En intressant återvinning fakta om glas är att det inte enbart minskar mängden glas i våra deponeringsplatser som hotar miljön, utan även reducerar luft- och vattenföroreningar.

5. Kartonglådor kan innehålla upp till 100% återvunna fibrer

Detta är varför kartonglådor är en av de mest återvunna sakerna. Ett av de enklaste sätten att återvinna kartong är att helt enkelt använda samma kartonglådor i ditt hem. Om du inte har plats eller behov av din kartong kan du istället besöka din lokala återvinningscentral så ser de till att det återvinns och används på nytt.

6. 5 upp till 15% av allt vi slänger innehåller farliga substanser

Farliga substanser är oftast giftiga, frätande eller börjar lätt brinna. En användbar återvinning fakta är att de kan komma från många källor såsom industriella verksamheter, tillverkningsanläggningar, sjukhus eller material från det vanliga hushållet. Dessa substanser kan vara farlig för både människa, natur och djur och behöver omhändertas med största försiktighet. Besitter du något material du tror kan vara farligt rekommenderar vi dig att besöka en av Lantz Järn & Metall återvinningscentral nära dig så hjälper vi dig.

Återvinn ditt avfall hos Lantz Järn & Metall

För mer intressant och användbar fakta om återvinning kan du läsa direkt här på vår blogg. Har du andra frågor om återvinning ber vi dig kontakta oss direkt så hjälper vi dig.

6 fördelar med vår återvinning i Nacka – Varför det är en essentiell del av det naturliga kretsloppet och vår framtid

Nedan följer 6 fördelar och anledningar till varför vår återvinning i Nacka, och för den delen alla våra andra återvinningsstationer runt om i Sverige, är så viktig – både för oss själva och vår planet.

1: Bevarar naturliga resurser

Världens naturliga resurser är inte oändliga och vissa av dem börjar det bli brist på.

Detta är vad de olika typerna av återvinning på vår återvinningsstation i Nacka innebär:

 • Återvinning av papper och träd räddar träd och skogar. Ja, du kan alltid plantera nya träd, men du kan inte ersätta den orörda regnskogen eller uråldriga skogsmarker efter de skövlats.
 • Återvinning av plast innebär att vi inte behöver skapa lika mycket ny plast, vilket är oerhört bra, speciellt då plats vanligtvis är gjort av fossila kolvätebränslen.
 • Återvinning av metall innebär att behovet av riskfyllda, dyra och skadliga gruv- och utgrävningar blir mindre då vi inte behöver bryta lika mycket metaller.
 • Återvinning av glas sänker behovet av att använda nya material som sand – de må vara svårt att tro sin ögon och öron, men utbudet av vissa typer av sand börjar redan bli lågt runt om i världen.

2: Skyddar ekosystem och naturen

Med vår återvinning i Nacka kan vi tillsammans sänka behovet av att gro, skörda och extrahera nya råmaterial från vår värld.

Det gör att vi kan reducera klimatstörningar och miljöförstöringar som påverkar vår naturliga värld: skogar som skärs ned, vattendrag som avleds, vilda djur som skadas eller fördrivs, och mindre föroreningar i vatten, jord och luft.

För att inte tala om då vårt plastavfall inte säkert återvinns och istället blåses eller sköljs ned i floder och hav och förflyttas hundratals eller tusentals mil bort och förorenar kuster och vattendrag för att bli ett problem för alla.

3: Minska efterfrågan på nya råmaterial

Precis som med de första två punkterna så har världens ökade begär efter nya saker lett till att några av de fattigaste och mest utsatta personerna (till exempel de som lever runt skogar eller floder) tvingats flytta från deras hem eller på andra sätt blivit utnyttjade. Skogssamhällen kan finna sig bli fördrivna från sina hem som ett resultat av någons jakt på billigt virke. Floder kan bli igentäppta eller förorenade av industriavfall vilket kan skada den lokala befolkningen.

Det är mycket bättre att återvinna och återanvända de materialen än att skada någon annans samhälle eller land i jakt på nya råmaterial.

4: Sparar energi

Att producera nya produkter från återvunna material kräver mindre energi än att göra dem från nya råmaterial. Det kan vara enorma skillnader i energiförbrukning, till exempel:

 • Att producera nytt aluminium från återvunnen metall (som återvunna konservburkar eller folie) använder 95% mindre energi än att göra det från grunden. För stål är det ungefär en 70% lägre energiförbrukning.
 • Att producera papper från återvunnen pappersmassa använder 40% mindre energi än att göra det från nyskördade träfibrer.
 • Mängden energi som sparas från en glasflaska kan förse en gammal 100-watts glödlampa med energi som varar i fyra timmar – och en ny jämbördig lågenergi LED-lampa mycket längre.

5: Skär ned på klimatförändrande koldioxidutsläpp

Eftersom vår återvinning i Nacka betyder att du använder mindre energi på att köpa in och bearbeta nya råmaterial resulterar det i lägre koldioxidutsläpp.

Att reducera mängden utsläppet av koldioxid och andra växthusgaser från att släppas ut i atmosfären är en vital del för att stoppa klimatförändringar.

6: Billigare än avfallsinsamling och bortskaffning

2017 påpekade Lambeth-rådet i London att ”det är 6 gånger så billigare att göra sig av med återvunnet avfall än allmänt avfall”. Så desto mer du återvinner och ju mindre du stoppar ned i din soptunna, desto mer pengar sparas – vilket är en bra sak för hem, företag och den lokala samhällsservicen.

Att återvinna matavfall och grönt avfall är också en bra idé då det genererar värdefull kompost som kan användas för att gro mer mat och andra grödor.

Vår återvinning i Nacka

Letar du efter återvinning i Nacka? Då har du kommit rätt. Dra ditt strå till stacken med Lantz Järn & Metalls återvinningsstation i Nacka och gör en insats för miljön – samtidigt som du får betalt för det!

Öppettider för vår återvinning i Nacka:

På vår återvinningsstation i Nacka gäller följande öppettider:

Måndag – Torsdag: 07.00-16.00

Fredag: 07.00-15.00

Dag före helgdag: 07.00-14.00

Lördag – Söndag: Stängt

Bra saker att veta när det kommer till återvinning i Norrköping

För dig som bor eller arbetar i närheten av Norrköping kan det vara bra att veta om var du kan göra dig av med förbrukade produkter eller material. Du bör nämligen sortera allt ditt avfall för att säkerställa en hållbar och effektiv återvinningsprocess. Det är inte bara viktigt för miljön, utan kan också ha en positiv inverkan på din plånbok. Fortsätt läsa för att ta reda på mer om återvinning i Norrköping.

Idag finns det mängder av professionella företag som arbetar för att främja återanvändandet av gamla material och produkter. Mycket av det material vi gör av med går nämligen att återvinna i princip hur många gånger som helst utan att tappa i kvalitet och kan därför fungera som utmärkt resurs för olika tillverkningsföretag. I stället för att behöva utvinna nya material, och därmed minska på naturens resurser, kan de använda sig av ditt förbrukade material vid framställandet av nya produkter. Att arbeta hållbart är otroligt viktigt för att skapa en hållbar framtid och för att kunna lämna över en välmående planet till kommande generationer.

Arbetar du inom industri och gör av med stora mängder metall- eller elskrot, eller om du som privatperson har samlat på dig en stor mängd järn i garaget kan du besöka en central för återvinning i Norrköping och göra en god sak för miljön och framtiden. Många återvinningscentraler ger dig även betalt för ditt insamlade skrot utefter de marknadspriser som gäller för tillfället. Win win alltså!

Olika typer av återvinningstjänster i Norrköping

När du besöker en central för återvinning i Norrköping erbjuds en mängd tjänster för både företag och privatpersoner. Du väljer själv om du vill lämna in dina använda produkter eller ditt avfall på egen hand eller om du vill låta det hämtas upp av företaget. Det sistnämnda kan vara otroligt smidigt för dig som har samlat på dig större mängder skrot.

På en anläggning för återvinning i Norrköping kan du lämna in alltifrån elektronikskrot och blyskrot till mässingsskrot och järn för säker hantering. Detta kommer att klassas och bearbetas för att sedan kunna återanvändas på ett optimalt sätt vid nytillverkning hos andra företag. Du är alltså med och bidrar till ett naturligt kretslopp där alla tillsammans tar tillvara på de produkter och material som redan finns tillverkade och utvunna.  

Hitta återvinningscentraler i Norrköping med bra öppettider

När du vill besöka en central för återvinning i Norrköping kan du enkelt kika runt online för att se var den närmaste ligger placerad. Där kan du även ta reda på vilka tjänster återvinningen i Norrköping erbjuder och vilka öppettider som gäller. Hör gärna av dig till återvinningsföretaget för att be dem att hämta upp ditt avfall om du har hunnit samla på dig större mängder! Perfekt för företag som inte har möjlighet att transportera sitt skrot själva.

Viktiga saker att veta om återvinning i Västerås

Det är viktigare än någonsin att alla tar sitt ansvar när det kommer till klimat- och miljöfrågor. För att vi ska kunna efterlämna en välmående planet till efterkommande generationer måste alla hjälpas åt att göra vad de kan för att minska på konsumtionen, utsläppen och användandet av naturens ändliga resurser.

En stor del i detta är att både företag och privatpersoner ser till att återvinna sitt förbrukade material och avfall. Att sortera de olika materialen och lämna in dem till en återvinningscentral gör att de kan användas på nytt i skapandet av nya produkter och därmed inte sätta press på jordens naturresurser. Det skapar ett naturligt kretslopp som bidrar till mindre energiåtgång och mindre utsläpp, men ser också till att inga farliga ämnen eller material hamnar ute i naturen och skadar människor, djur eller miljö. Bor du i eller befinner dig i närheten av Västmanland är du varmt välkommen att besöka en miljöcertifierad återvinningsstation i Västerås för säker och miljöbar återvinning. Nedan kan du läsa mer om vilka typer av material du kan lämna in för återvinning i Västerås och också all typ av praktisk information som du kan tänkas behöva. Och det bästa av allt – genom att lämna in ditt avfall till ett professionell återvinningsföretag har du möjlighet att få betalt för materialet!

Vad kan du återvinna på en återvinningsstation i Västerås?

På en central för återvinning i Västerås kommun har du möjlighet att lämna in allt ifrån järnskrotmässingsskrot och kopparskrot till kabelskrot, elavfall och batterier. Tack vare skrotgård och fragmenteringsanläggning har de möjlighet att på ett säkert sätt ta hand om ditt skrot och avfall och därefter skicka det vidare till företag som kan använda de bearbetade materialen vid tillverkningen av helt nya produkter. De kommer även gå igenom det material du lämnar in för att se om några delar går att återanvända direkt och också för att ge dig som företag eller privatperson betalt för den mängd metallskrot du lämnar in.

Vilka öppettider gäller för återvinning i Västerås?

Oavsett om du vill bli av med elektronikskrot, järn eller metall hjälper återvinningscentralen till att sortera detta på rätt sätt. Sedan kommer kommer skroten klassas och bearbetas för att kunna återanvändas på ett optimalt och energibesparande sätt av stålverk eller gjuterier vid produktionen av nya produkter. Genom återvinning i Västerås främjar du alltså det naturliga kretsloppet och gör samtidigt en god sak för din egen plånbok. Vill du lämna in ditt skrot och metall för återvinning i Västerås gäller följande öppettider:

Måndag – fredag : kl. 07.00 – 16.00 (Lunch kl. 12.00 – 13.00)

Lördag – söndag: stängt

Dag före helgdag: kl. 07.00 – 12.00

Välkommen till din central för återvinning i Västerås!

ÖPPETTIDER (HUVUDKONTORET)

Måndag – Fredag | 07:00 – 16:00
Lördag – Söndag | STÄNGT

x OK