2020-12-01

Återvinning av elektronik – 8 anledningar varför det är viktigt

Det finns flera orsaker till att man ska fundera en extra gång innan man slänger sin gamla dator i soptunnan när livet i den slocknat. Lantz Järn & Metall listar de 8 främsta skälen till varför återvinning av elektronik är viktigt.

 

1. Elektronik innehåller miljöskadliga kemikalier och ämnen

Om elektroniken inte tas hand på rätt sätt och istället hamnar på en soptipp eller kastas ute i naturen kan de orsaka allvarliga luft- och vattenföroreningar. Genom återvinning av elektronik förebygger vi klimatförändringar och miljöförstöring. 

 

2. Skyldighet att se till att framställd elektronik återvinns 

Som tillverkare av elektronik är man enligt EU:s direktiv om producentansvar ansvarig för de produkter man framställer både under och efter dess livstid. Genom ett samarbete mellan producenter och kommuner har insamlingen av elavfall lösts på ett enkelt sätt. Kommunerna tar på sig uppgiften att samla in el-avfall från privatpersoner mot ersättning från producenterna som vidare ansvarar för återvinningen av elektroniken. 

 

3. Material kan återanvändas  

Om man lämnar in sin elektronik till en certifierad återvinnare innebär det att många av de elektroniska komponenterna kommer kunna återanvändas. I dagens “slit och släng”-samhälle får elektronikprodukter en allt kortare livslängd och samtidigt framställs nya produkter i snabbare takt än någonsin. När återvinning av elektronik sker behöver det inte brytas lika mycket nya råmaterial vilket är fördelaktigt ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

 

4. Minskad risk för informationsstöld

Genom att slänga din gamla telefon eller datorn på en soptipp ökar risken för informationsstöld. Trots att du noggrant raderat alla dina filer på din till synes trasiga enhet finns det fortfarande risk för digitala intrång. Skydda din identitet och viktiga filer genom återvinning av din elektronik.  

 

5. Leder till illegal försäljning  

Mycket av det elektroniska avfallet som inte hanteras av en certifierad återvinnare hamnar via illegal försäljning i länder som är oförmögna att ta itu med skrotet på ett korrekt sätt. Återvinningen av elektroniken görs då felaktigt vilket resulterar i att miljön i området hotas. Låt istället en certifierad återvinnare ta hand om din utslitna tjock-TV och bidra till en bättre miljö.

 

6. Det skapar nya jobb

I denna yrkesroll arbetar man för en bättre miljö och en bättre framtid. Återvinningsbranschen är arbetskrävande och innefattar många olika typer av arbetsuppgifter så som insamling, sortering och bearbetning av avfallet. Det kan även röra sig om ansvar för återvinningsanläggningens drift, försäljning och logistiksupport. Desto fler som återvinner sin elektronik ju större blir behovet av arbetskraft inom den här sektorn. 

 

7. Elektroniskt skrot är guld värt

Elektroniskt avfall innehåller stora mängder ädelmetaller. För varje miljon mobiltelefoner vi återvinner kan ca 15 kg koppar, 250 kg silver och 34 kg guld framställas. Det innebär guldläge för återvinning av elektronikskrot! 

 

8. Det är helt enkelt rätt sak att göra!