2024-05-23

Vem köper metallskrot

Vad är metallskrot?

Metallskrot är ett samlingsnamn för alla typer av metall som inte längre kan användas i sin ursprungliga form. Det kan vara allt från exempelvis gamla bilar och hushållsapparater till byggmaterial och industriskrot. Metallskrot inkluderar både järnmetaller, såsom stål och järn, och icke-järnmetaller, som aluminium, koppar, mässing och bly. Återvinning av metallskrot är en viktig del av cirkulär ekonomi eftersom metaller kan återvinnas om och om igen utan att förlora sina egenskaper.

 

Vem köper metallskrot?

Många olika aktörer köper metallskrot, inklusive återvinningsföretag, skrothandlare och industriella återvinnare. På Lantz Metall specialiserar vi oss på att köpa in och återvinna metallskrot från både privatpersoner och företag. Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom metallåtervinning och kan erbjuda konkurrenskraftiga priser samt effektiva tjänster för insamling och hantering av skrot. Genom att sälja ditt metallskrot till oss bidrar du inte bara till en mer hållbar framtid utan får också en rättvis ersättning för ditt avfall.

 

Vad kan man få för sitt metallskrot?

Priset för metallskrot varierar beroende på flera olika faktorer, inklusive typen av metall, mängden, kvaliteten och den aktuella marknadspriset för metaller. Till exempel är koppar och aluminium vanligtvis mer värdefulla än järn och stål. På Lantz Metall erbjuder vi alltid transparenta och uppdaterade priser baserat på marknadsförhållandena. För att få en mer exakt uppskattning av vad du kan få för ditt metallskrot rekommenderar vi att du läser vårt tidigare inlägg: Kan man tjäna pengar på att sälja och köpa metallskrot?

Vad händer med metallskrot?

När metallskrot har samlats in, bearbetas det för att separera och behandla de olika metallerna. Processen inkluderar ofta sortering, fragmentering, och smältning. Efter att metallerna har återvunnits kan de användas för att tillverka nya produkter. Denna process sparar enorma mängder energi och naturresurser jämfört med att utvinna nya metaller från malm. Återvinning av metallskrot minskar också avfallsmängderna och minimerar de negativa miljöeffekterna av gruvdrift och metallbearbetning.

 

Här hittar du våra återvinningsstationer i Sverige

Lantz Metall har återvinningsstationer strategiskt placerade runt om i Sverige för att göra det enkelt för dig att lämna in ditt metallskrot. Våra stationer finns i Borlänge, Norrköping, Nacka, Sollentuna, Västerås, Visby m.fl. städer. Vi strävar efter att erbjuda smidig service och korta väntetider. Besök våra anläggningar för att hitta din närmaste återvinningsstation och få mer information om våra öppettider och tjänster.

Genom att återvinna ditt metallskrot hos Lantz Metall bidrar du till en hållbar framtid och får samtidigt en ekonomisk ersättning för ditt avfall. Tillsammans kan vi göra skillnad och främja en cirkulär ekonomi där vi återanvänder och sparar resurser för framtida generationer.