2023-11-20

Ny skrotningspremie 2024: Ersätter tidigare klimatbonus (bonus malus)

I dagens värld är hållbarhet och miljömedvetenhet av allt större vikt. Ett av de sätt som Sverige främjar för att minska utsläppen och främja återvinning är genom skrotningspremien, eller “bilskrotningspremie” som den ofta kallas. Här kommer vi att utforska vad skrotningspremien är, hur den fungerar och vilka fördelar den erbjuder både för miljön och din plånbok. 

Vad är skrotningspremien?

Skrotningspremien är ett statligt incitament från Sveriges regering som syftar till att uppmuntra ägare av äldre, mer miljöskadliga fordon att skrota sin bil för att byta ut dem mot mer bränsleeffektiva och miljövänliga alternativ som exempelvis elbilar. Detta initiativ har som mål att minska koldioxidutsläppen från äldre bilar och främja användningen av mer hållbara transportmedel. Tidigare kallades denna typ av premie för klimatbonus (bonus malus). Läs mer om nya skrotningspremien för äldre bilar på regeringens hemsida.

Hur fungerar skrotningspremien?

Processen att dra nytta av skrotningspremien för bil är relativt enkel:

1. Bedömning av ditt fordon

Först måste du kontrollera om ditt fordon är kvalificerat för skrotningspremien. Vanligtvis gäller den för bilar med förbränningsmotor som är äldre än 15 år och har höga utsläppsnivåer.

2. Besök en auktoriserad skrotanläggning

När det har fastställts att ditt fordon är berättigat, måste du kontakta en auktoriserad skrotanläggning. Där kommer de att bedöma ditt fordon och ge dig ett intyg om skrotning.

3. Köp av nytt fordon

Efter att ha fått intyget om skrotning kan du använda det för att få rabatt när du köper en ny, eller leasar en elbil. Denna rabatt kan vara betydande och kan vara ett incitament att uppgradera till en mer bränsleeffektiv modell, som exempelvis en elbil.

Fördelar med skrotningspremien

Skrotningspremien erbjuder en rad fördelar, både för individer och samhället som helhet.

Minskade koldioxidutsläpp

Genom att uppmuntra äldre fordon att tas ur trafik minskar skrotningspremien koldioxidutsläppen. Nya bilar är generellt sett mer bränsleeffektiva och har lägre utsläpp, vilket bidrar till att bevara vår miljö.

Ekonomiska fördelar

För bilägare är skrotningspremien ett sätt att få ekonomiskt stöd när de köper en ny elbil. Detta kan göra övergången till en nyare och mer pålitlig bil mer prisvärd.

Skapar arbete

Skrotningspremien har även en positiv påverkan på skrotanläggningar och fordonsindustrin i stort genom att skapa arbete och efterfrågan på nya bilar.

Skrotningspremien är ett kraftfullt verktyg för att främja hållbarhet och minska miljöskadliga utsläpp. Genom att byta ut äldre fordon mot mer miljövänliga alternativ kan vi alla bidra till att bevara vår planet och samtidigt få ekonomiska fördelar.

Ett steg i rätt riktning för både miljön och din plånbok! 

Vi erbjuder skrotning av bil

Lantz Järn & Metall erbjuder skotning av bil i Stockholm och skrotning av bil i Dalarna. Vi erbjuder även återvinning av metallskrot, uthyrning av container och mycket mer.

Kontakta oss idag!

 

FAQs

Hur mycket får man i skrotningspremie?

Svaret varierar beroende på ditt gamla fordon och ditt nya köp, så skrotningspremien skiljer sig beroende på flera faktorer. 

Vad händer med de gamla fordonen som skrotas?

De demonteras och återanvänds eller återvinns på ett miljövänligt sätt. 

Finns det några begränsningar för skrotningspremien?

Ja, det finns kriterier som ditt gamla fordon måste uppfylla för att vara berättigat.

Kan jag använda skrotningspremien för att köpa en elbil?

Ja, du kan använda den för att köpa en elbil eller andra miljövänliga fordon.

Hur ansöker jag om skrotningspremien?

Kontakta en auktoriserad skrotanläggning för att komma igång och få mer information.