2016-04-29

Fördelarna med att återvinna metallskrot

Ungefär 45 % av dagens stålproduktion använder sig av återvunnet återvunnen metall. Det gör även en tredjedel av världens aluminiumproduktion samt 40 % av vårt koppar. Under 2008 återvanns ca 150 miljoner ton metall, och siffrorna har sedan dess fortsatt att öka.

 Sverige går just nu igenom något som kallas “återvinningsrevolutionen” där mindre än 1 % av det skräp företag gör sig av med hamnar på soptippen. Skräpet säljs istället till återvinningscentraler som gör sig av med det på miljövänliga och ansvarsfulla sätt.

Följande är några bra skäl till att företag bör använda sig av järn återvinning och även återvinna annan metall:

Det sparar energi

Att återvinna metall kräver mindre energi än att bryta malm och producera ny metall. För att ta några exempel kan vi säga att du sparar ungefär:

  • 95 % av energin för aluminium
  • 90 % för koppar
  • 60 % för järn och stål

Det värnar om våra naturliga resurser

Metall kan återvinnas och återanvändas i all evighet. Om vi skulle återvinna all vår metall skulle vi alltså inte behöva producera nytt i lika stor utsträckning, och kan på så sätt spara på de naturliga resurserna. När du exempelvis återvinner järnskrot sparar du på jordens malm.

Du kan tjäna pengar på det

Att återvinna har flera fördelar för ett företag som väljer att sälja sitt skrot. Metall är värdefullt, och en stor fördel ligger i att du kan få bra betalt. Ditt skrotpris för järn varierar dock beroende på marknadsvärdet, vilket påverkas av tillgång och efterfrågan. För ett företag som återvinner kan miljömedvetenheten även vara ett sätt att skapa välvilja hos kunderna. Idag väljer många hellre ett grönare alternativ om möjligheten finns.

Fler och fler upptäcker alltså fördelarna med att återvinna metall istället för att bara slänga det. I Sverige finns många företag med återvinningscentraler som tar emot metallskrot. Ett av dessa företag är Lantz Metall. Till dem kan du lämna bland annat järn, koppar, aluminium, stål, mässing och bly.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”