2016-07-06

Återvinning och återanvändning av byggmaterial inom byggsektorn

50% av allt avfall inom de nordiska länderna kommer enligt undersökningar från bygg- och anläggningssektorn. Men detta avfall behöver inte bara vara skräp, utan kan istället bli en värdefull inkomstkälla för de byggfirmor som väljer att återvinna. Det finns alltså en hel del att vinna på att utveckla olika metoder och lösningar för att återvinna och göra sig av med avfall och svinn på ett miljövänligt sätt. Det kan exempelvis handla om metallåtervinning, återanvändning av byggmaterial eller att installera energioptimerade lösningar i en byggnad.

Istället för att lösa återvinning på egen hand kan en byggfirma vända sig till en Lantz Järn & Metall för att på ett smidigt och effektivt sätt bli av med och eventuellt tjäna pengar på avfall och skrot. Ni kan antingen besöka en av våra återvinningscentraler på egen hand, eller beställa transport med container för att hämta upp skrot på plats hos er.

Är ni intresserade av att sälja exempelvis överblivet metallskrot kan ni kontakta oss direkt för mer information om metallpriser för olika typer av metallskrot. Följande är en översiktlig guide över hur vanliga byggmaterial kan återanvändas och återvinnas.

Betong

En hel del överbliven betong blir ofta resultatet av ett stort rivningsprojekt. För att återvinna betong använder man sig av en relativt enkel teknik där man krossar det för att sedan kunna återanvända det som ballast i ny betong eller som fyllnadsmaterial.

Asfalt

Asfalt används till största del inom vägbyggen. Det översta lagret av asfalten kallas för slitlager och byts ut varje 10de till 15de år. Asfalt är 100 % återvinningsbart och bör därför tas till vara på. Tack vare forskning och utveckling har återanvänd asfalt snart samma kvalitet som nyproducerad, främst det vi avser kall eller halvvarm asfaltåtervinning.

Återvunnen asfalt ger i snitt 50-70% kostnadsbesparingar i förhållande till nytillverkade asfalt.

Metall

Det kan vara mycket lönsamt för byggfirmor att återvinna olika former av metall. Priserna för olika sorters metall varierar, men exempelvis rostfritt stål, koppar och aluminium är alla metaller som är återvinningsbara och väldigt värdefulla. Metaller kan separeras från varandra under återvinningen i vattenkärl eller genom att använda sig av magneter.

Metaller som är vanliga att återvinna inkluderar:

Trä

Trä är ett av de mest använda materialen inom bygg och anläggning. Träet kan i vissa fall återanvändas om det inte är alltför skadat. Är träet förstört kan det istället flisas ner för att användas som bränsle. Överblivet trä kan säljas till ett återvinningsföretag som tar bort eventuella spikar och skruvar med hjälp av magneter.

Sälj ditt metallskrot till Lantz Järn & Metall

Medan ni kan lämna av avfall av alla typer på en av våra återvinningsstationer så betalar vi enbart för metallskrot. Gör en insats för miljön och få betalt för det – sälj ert metallskrot till oss.

Att återvinna metallskrot är dock inte bara för att få lite extra klirr i kassan utan handlar först och främst om att göra gott för naturen och skapa en hållbar utveckling inom branschen. Om ni har överblivet metallskrot som ni vill bli av med kan ni vända er till en av Lantz Järn & Metalls återvinningsstationer. Vi erbjuder metallåtervinning i Stockholm och på många andra orter runt om i Sverige. Vi gör återanvändning av byggmaterial till något meningsfullt. Kontakta oss för mer information eller för att boka transport med container idag.