2016-11-04

Sälj skrotmetaller och öka lönsamheten

Metaller är material som bryts från jorden, långt ner under markytan. En tids och energikrävande process som också är skadlig för miljön. Metaller är dessutom en begränsad naturresurs, och vi kan inte slösa med det lilla vi har. Återvinning metall är då ett bättre alternativ. Dels eftersom det är energisparande, och dels på grund av att metall kan återvinnas flera gånger om utan försämrad funktion.

 

Under tillverkning av olika produkter är det vanligt att slänga en stor del av de metallmaterial som inte kommer till nytta. Företag som vill öka lönsamheten och arbeta miljömedvetet kan istället sälja dessa skrotmetaller till olika återvinningsaktörer och till exempel bidra till effektiv kabelåtervinning.

 

För dig som vill veta mer följer ytterligare information om skrotmetallernas värde och egenskaper här nedanför:

 

Järnmetaller & icke-järnmetaller

 

Skrotmetaller kan delas in i två kategorier; järnmetaller och icke-järnmetaller. Järnmetaller innehåller, som namnet antyder, järn, och är material som kolstål, bearbetat stål och gjutjärn. Dessa material återanvänds i hög utsträckning och är populära på grund av sina slitstarka och hållbara egenskaper. Ett enkelt sätt att identifiera järnmetaller är att använda en magnet, eftersom de flesta av dessa material har magnetiska egenskaper.

 

Aluminium, koppar, nickel, silver och guld är exempel på icke-järnmetaller. Dessa innehåller inte lika hög andel kol och är heller inte lika känsliga för rost. Därför används de ofta i utrustning som utsätts för vatten och fuktighet.

 

Metallpriser

 

Järnmetaller är vanliga inslag på skrotmarknaden och används i så hög utsträckning att en skrotfirma sällan betalar särskilt mycket för dem. Trots detta är aluminium en av de mest återanvända metallen i världen. Tillgången på icke-järnmetaller är betydligt mer knapp och efterfrågan på sådana material är hög. På grund av detta kan priserna på sådana metaller också fluktuera mycket och förändras från månad till månad.

 

Företag i Stockholm som är intresserade av att återvinna skrotmetaller kan kontakta Lantz Metall för information om återvinning i Stockholm öppettider.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”