2021-11-10

Återvinningsstation Osby ー allt du behöver veta

Behöver ditt företag bli av med järn- eller metallskrot? Lantz Metalls 50 000 kvadratmeter stora återvinningsstation i Osby tar hand om ditt skrot och du får pengar för det uttjänta godset. Här får du veta allt du behöver om vår anläggning i södra Sverige och vilka tjänster vi erbjuder. 

Material som återvinns

Varje år hanterar vi tusentals ton järn- och metallskrot på vår återvinningsstation i Osby. Järn är en mycket värdefull komponent som används inom den svenska industrin och genom att återvinna ditt järnskrot förser du smältverk och industriella verksamheter med det eftertraktade järnet. 

De här materialen hanterar vi på Lantz Metalls återvinningsstation i Osby:

Vi tar hand om hela processen

Tid är pengar. Genom att anlita Lantz Metall slipper du själv jaga transportfirmor för att forsla bort uttjänt gods och kan istället lägga tiden på din kärnverksamhet. Vi erbjuder en helhetslösning där våra miljöklassade lastbilar kommer ut till din verksamhet för att hämta upp skrotet och ger dig ett pris på tjänsten genom att uppskatta hur lång tid arbetet kommer att ta. Späckat schema? Vi hämtar upp järn- och metallskrotet när det passar dig bäst ー oavsett om det är i övermorgon eller nästa månad.

Det här påverkar priset för transporten 

Vilken typ av fordon som krävs för att hämta ditt skrot påverkar priset. Kontakta oss så kommer vi gemensamt fram till om det är en bakgavelbil, lastväxlare, liftdumper, kranbil eller en lastbil med släp som bör hämta upp företagets metallskrot. 

Så här går processen till

  1. Vi hämtar skrotet från både stora och små industriföretag. 
  2. Skrotet sorteras.
  3. Vi transporterar de återvinningsbara produkterna till den anläggning som är mest lämpad för att upparbeta materialet och sedan förse smältverken med råvaror av högsta kvalitet.
  4. Ditt företag får betalt för järn- och metallskrotet enligt rådande priser.  

Fyra bra certifieringar

Vårt jobb är att göra det möjligt att återanvända jordens resurser och ta tillvara på potentialen i uttjänta produkter. Lantz Metall arbetar kontinuerligt för att göra vår återvinningsprocess ännu mer miljövänlig. Det har gjort att vi uppfyller de strängaste miljökraven. Vi verkar också för att involvera våra medarbetare i processerna och att reducera risker. 

Lantz Metalls återvinningsstation i Osby är certifierad med:

ISO 9001 ー Certifieringen visar att Lantz Metall arbetar aktivt för att överträffa kundernas förväntningar, att medarbetare är involverade i företagets kvalitetsarbete och att vi arbetar proaktivt istället för att justera i efterhand.

ISO 14001 ー Certifieringen visar att vi minimerar hur våra arbetsprocesser påverkar miljön negativt, att vi följer lagar och krav på vårt företag utifrån ett miljöperspektiv och att vi ständigt förbättrar vår verksamhet utifrån miljöanpassade processer.

TransQ ー Certifiering inom TransQ (Trafikverkets kvalificeringssystem och leverantörsregister) visar att Lantz Metall är kvalificerad för upphandlingar inom den nordiska transportbranschen. 

Achilles Joint Qualification System ー Achilles certifiering visar att vi uppfyller alla kvalitetsparametrar, att vi agerar ansvarsfullt och aktivt minskar risker. 

Kan man återvinna allt på återvinningscentralen i Osby?

Nej, vår återvinningsstation i Osby har endast hand om järn- och metallskrot. Behöver ditt företag återvinna farligt avfall, trädgårdsavfall eller grovsopor som inte är metall hänvisar vi dig till en annan återvinningscentral i södra Sverige. 

Vill du att vi ska hjälpa ditt företag att bli av med skrymmande metallskrot? Kontakta Lantz Metall för hjälp med transport och återvinning.