2022-02-09

Skrotvärde koppar ー därför tjänar du på att sälja kopparskrot

Koppar är värdens tredje mest använda metall. Visste du att du i genomsnitt använder 600 kilo koppar under ditt liv? Så med största sannolikhet har du någon typ av kopparskrot hemma. Att det är ett högt skrotvärde på koppar vet de allra flesta. Men varför är det färre som har koll på. Varför koppar är så värdefullt och vad man får för kopparskrot ska vi reda ut här. 

Varför är koppar så värdefullt?

Att koppar har en bra ledande förmåga, är smidig att forma och har en hög motståndskraft mot korrosion är anledningen till varför metallen är så användbar. Metallen har använts av både privatpersoner och företag i många århundraden. Falu koppargruva är Sveriges mest kända koppargruva och under 1600- och 1700-talet stod gruvan för cirka 70 % av västvärldens kopparproduktion. Numera är kopparbrytningen nedlagd i gruvan och i dag står Sverige för 10 % av kopparproduktionen i Europa (statistik från 2013). 

Trots den höga efterfrågan på koppar är det inte lönsamt att öppna nya gruvor i Sverige på grund av byråkrati och miljölagstiftning. Att metallen är så eftertraktad är förstås anledningen till varför det är så högt skrotvärde på koppar

Vad får man för kopparskrot?

Priset på koppar har gått upp sedan 2005. Förra året översteg kopparpriset sitt rekord på 9000 dollar per ton. Orsaken till det höga priset beror på den höga efterfrågan, framför allt i Kina som förbrukar hälften av världens koppar. Priset på koppar väntas stiga ännu mer eftersom metallen behövs i framställningen av till exempel elbilar. En elbil kräver fyra gånger mer koppar än en bil med diesel- eller bensinmotor.

Att priset på nybruten koppar är högt påverkar förstås också skrotvärdet på koppar. Vad får man för kopparskrot är en fråga med ett svar som ändras dag för dag. Priset på kopparskrot beror på vad det är för marknadspris som gäller i dagsläget, hur mycket koppar du säljer och på metallens kvalitet. Kontakta oss om du vill veta vad det är för skrotvärde på koppar just idag. 

Var finns koppar?

Koppar finns i många av de produkter som används varje dag. Du hittar koppar i till exempel mobiltelefoner, datorer, värmeelement och bilar. Koppar finns också i äldre rör, gamla kablar och i många blåsinstrument. Bor du i en äldre byggnad är det inte osannolikt att ditt tak är gjort av kopparplåt.

Varför är det smart att återvinna koppar?

Förutom att det är ett högt skrotvärde på koppar gör du också miljön en tjänst genom att sälja kopparskrot. När koppar bryts uppstår damm och avfallsgaser som bidrar till växthuseffekten. Genom att återvinna koppar sparas upp till 85 % energi jämfört med att utvinna ny kopparmalm från naturen. Koppar kan dessutom återvinnas till i princip 100 % utan att förlora i kvalitet. 

Återvinner du kopparskrot hos ett seriöst återvinningsföretag tas metallen om hand på ett miljövänligt sätt och säljs sedan vidare till smältverk som smälter ner kopparn och bistår industrin med återvunnen metall. 

Till vem kan man sälja koppar?

Du kan sälja kopparskrot till oss. Vi tar hand om kopparn och ser till att den återvinns på rätt sätt. Du får betalt för ditt skrot enligt råvarubörsen för metalls priser.