2015-11-30

Sälja koppar för en god sak

Att återvinna metall är ett bra sätt att tjäna pengar, speciellt om du har mycket metallskrot som ligger hemma och skräpar. På grund av olika skäl har kopparåtervinning blivit mer populärt den senaste tiden. En av dessa skäl är att man vill göra en god insats för miljön. Idag finns många återvinningsföretag som köper koppar och andra sorters metaller för marknadspriser. Många tar även emot och återvinner väldigt små mängder metall.

Det första steget i återvinningsprocessen är att samla ihop koppar som du inte använder eller som är oanvändbar. Metallen kan vara i vilken form som helst, allt från kastruller till kablar och rör. Det spelar heller ingen roll hur gamla föremålen är. Istället för att slänga bort ditt skrot lämnar du sedan över det till en återvinningsstation, eller beställer hämtning hemifrån om du har svårt att transportera det på egen hand. Att återvinna koppar har flera fördelar, några av vilka listas nedan:

1. Det sparar energi:

Det går åt mycket energi vid framställningen av koppar från malm. Vid återvinning sparas upp till 85 % av energin som annars skulle ha använts till nytillverkning.

2.Det är bra för miljön:

När man bryter malm uppstår gruvavfall av olika karaktär beroende på vilken malm som bryts. Koppar, zink, bly, silver och guld hittas ofta i sulfidmalm, vilket är en typ av malm som kan orsaka allvarliga miljöproblem om gruvavfallet hanteras på fel sätt. Eftersom koppar är 100 % återvinningsbart behöver man dock inte framställa nytt i lika stor omfattning om vi istället återvinner det vi redan har.

3. Det är billigare:

Om man jämför att bryta malm och framställa ny metall med processen av att sälja koppar och återvinna är det senare mycket billigare.

4. Du kan tjäna pengar:

Förutom att du gör en god gärning för miljön och dina medmänniskor, kan du samtidigt tjäna bra med pengar på att återvinna koppar. Både privatpersoner och företag kan sälja koppar

 

Om du vill sälja koppar kan du vända sig till Lantz Järn & Metall AB. De tar emot, hämtar, återvinner och säljer metallen vidare till tillverkare som sedan använder den för att producera nya produkter.

 

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”