2016-10-28

Förstå skillnaden mellan järnmetaller & icke-järnhaltiga material

Metaller används it tillverkningen av många olika produkter. Dessa material bryts från jorden, långt ner under markytan. En tidskrävande process som kräver mycket energi och på flera sätt är skadlig för miljön. Metaller är också en begränsad naturresurs, och vi kan inte slösa med det lilla vi har. Återvinning metall bidrar därför effektivt till att minska nyproduktionen av metaller. Att använda till exempel återvunnen aluminium kräver bara 5 % av den energi som hade gått åt för att tillverka ny. Många metaller bibehåller sina egenskaper och sin funktion under lång tid och kan också återanvändas flera gånger om.

Under tillverkningsprocessen är det vanligt att mycket av de material om inte kommer till nytta bara slängs. Inte sällan innehåller dessa material material som istället hade kunnat återvinnas. Sådana metaller kallas för skrotmetaller, och kan av företag säljas till återvinningsfirmor och i slutändan innebära ekonomiska förtjänster. På så sätt kan exempelvis kabelåtervinning både minska produktionsavfallet och leda vidare till inkomster. Här nedanför följer ytterligare information som kan vara bra att veta om återvinning av skrotmetaller.

&nbsp

Järnmetaller & icke-järnhaltiga metaller

Skrotmetaller kan delas in i två kategorier; järnmetaller och icke-järnhaltiga metaller. Järnmetaller innehåller, som namnet antyder, järn, och är exempelvis material som kolstål, rostfritt stål, bearbetat stål och gjutjärn. Dessa metaller återanvänds i hög utsträckning och används ofta på grund av sina slitstarka och hållbara egenskaper. Ett enkelt sätt att identifiera järnmetaller är att använda en magnet, eftersom de flesta av dessa material har magnetiska egenskaper. Aluminium, koppar, nickel, silver och guld är exempel på icke-järnhaltiga metaller. Dessa innehåller inte lika hög andel kol och är heller inte lika känsliga för rost. Därför används de ofta i utrustning som utsätts för vatten och fuktighet.

&nbsp

Metallpriser

Järnmetaller är vanligt på skrotmarknaden och används i så hög utsträckning att en skrotfirma sällan betalar särskilt mycket för dessa material. Trots detta är aluminium en av de mest återanvända metallen i världen. Tillgången på icke-järnhaltiga metaller är betydligt mer knapp och efterfrågan på sådana material är hög. På grund av detta kan priserna på sådana metaller också fluktuera mycket och förändras från månad till månad. Företag i Stockholm som är intresserade av att återvinna skrotmetaller kan kontakta Lantz Metall för information om återvinning i Stockholm öppettider

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”