2016-06-24

Återvinning av skrot med ekonomiska och miljömässiga fördelar

År 2015 antog Europeiska kommissionen “cirkulär ekonomi” riktlinjer (ec.europa.eu, “CIRCULAR ECONOMY STRATEGY”, 2016). Dessa riktlinjer föreslog ändring av lagar för avfallshantering. “Cirkulär ekonomi” innebär att alla saker bör tillverkas på ett sådant sätt att när deras användbarhet i ursprungliga form går förlorad, kan de återanvändas i en annan form.

 

I Sverige antogs detta koncept genom att komma med avfallsfallshantering och återvinning som har bidragit till“The Swedish Recycling Revolution”. Idag är det avfall som produceras i Sverige 3 gånger mer än jämfört med 1985, men med en minskning om 99% av tungmetaller (“THE SWEDISH RECYCLING REVOLUTION”, 2015). Återvinning av metallskrot har visat sig vara ett effektivt sätt för att följa med i begreppet “cirkulär ekonomi”.

 

Den största fördelen med att återvinna metall är att de flesta metaller kan återvinnas flera gånger utan att förlora sina egenskaper. Det mest återvunna skrotet är metaller som järn, stål, aluminium, bly, zink och koppar. Återvinningsprocesserna för dessa metaller, förbrukar minst energi och producerar minimum CO2-utsläpp (I. Wernick och N.J. Themelis “RECYCLING METALS FOR THE ENVIRONMENT”, 1998). Således kan skrotåtervinning bidra till kostnadseffektiva framställningar av metall som kan leda till lägre metallpriser och en bättre miljö. Två stora områden där metallskrot används med ekonomiska och miljömässiga fördelar är:

 

Industriellt bruk

 

Metallskrot återvinns för en mängd olika ändamål inom olika industrier. Många industrier använder återvunnet metallskrot vid tillverkning av produkter, vilket minskar behovet av ytterligare brytning av metall. Skrotpriser på metaller som återvunnits är billigare jämfört med nyligen bruten metall. Därför är det ekonomiskt fördelaktigt för tillverkningsindustrin att använda metallskrot. Till exempel, byggföretag använder sig av järn- och aluminiumskrot i byggprojekt. Likaså använder transportindustrin metallskrot i tillverkning av olika färdmedel, inklusive bilar och flygplan (Bureau of International Recycling “FERROUS METALS”2010)

 

Heminredning och design

 

Metallskrot används alltmer i heminredning, vilket kan passa bra då metall är ett tåligt material. Till exempel kan metallskrot användas i tillverkning av fixturer, möbler och armaturer. Det kan användas för att tillverka material för tak- och bostadsstrukturer. Dessutom kan metallskrot också användas för modern teknik.

 

Lantz Metall köper ditt skrot och ger dig bäst betalt för metall. Det kan löna sig att göra sig av med skrot!

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”