2017-05-09

Upphämtning av metall- och mässingskrot – för dig som vill spara tid

Att återvinna material som mässingskrot och järnskrot har som bekant många fördelar och är miljövänligt, energibesparande och ekonomiskt. Men, det kan också kännas en aning omständigt och tidskrävande att regelbundet åka fram och tillbaka till anläggningen för att lämna in skrot och skräp.

Då är det ofta ett bättre alternativ att låta återvinningsföretaget komma och hämta materialet. Framförallt i de fall som det rör sig om stora och skrymmande kvantiteter som är svåra att hantera på egen hand. 

Förutom upphämtning, transport och metallåtervinning mot betalning så erbjuder ett professionellt återvinningsföretag ofta också följande tjänster: 

Containers och kärl

Containers är användbara för företag som regelbundet slänger mycket avfall, men även för privatpersoner som kan hyra sådana behållare i samband med exempelvis renoveringar. Problemet är bara att en containers storlek gör den tung och otymplig, samtidigt som avfallet kan vara svårt att överblicka och att sortera. För ett återvinningsföretag är detta dock inget problem. De har rätt last- och kranbilar för att transportera och hantera alla olika typer av containers och skrot, oavsett storlek och vikt.   

Rivning

Genom att riva gammalt kan det bli möjligt att bygga nytt. I vissa fall är det också så att gamla konstruktioner faktiskt innebär en säkerhetsrisk, och därför måste tas ner och byggas upp igen från grunden för att klara moderna krav och riktlinjer. Oavsett anledning så kommer rivning otvivelaktigt leda till en hel del avfall, och ett återvinningsföretag kan då hjälpa dig med att direkt köpa upp och återvinna det förnyelsebara materialet. 

Invägning

Om det är fråga om mindre kvantiteter kopparskrot eller annat material så väljer du kanske att själv köra det till återvinningsföretagets skrotgård. Väl framme så kan du dock alltid räkna med att få hjälp med avlastning, invägning och utbetalning. 

Lantz Järn & Metall är återvinningsföretaget för dig som vill ha hjälp med effektiv och smidig skrothantering som både gynnar miljön och din ekonomi. Kontakta dem redan idag för mer information om deras tjänster inom skrot återvinning i Stockholm, eller läs mer på deras webbplats. 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”