2017-12-27

Tjäna en slant när du lämnar elektronikskrot för återvinning

En stor majoritet av svenskarna tycker det är viktigt att lämna in uttjänt hemelektronik för återvinning. Men ändå är det bara en fjärdedel av all småelektronik som samlas in, tyvärr hamnar så mycket som 5 000 ton i de vanliga soporna. Det betyder att miljöfarliga ämnen sprids och att vi missar möjligheten att återanvända metallen i produkterna. Många är också är osäkra på hur man ska göra sig av med begagnade mobiltelefoner, datorer eller leksaker på rätt sätt.

Dessvärre förekommer det att så kallad e-skrot exporteras olagligt till länder som Kina, Brasilien eller Nigeria. Där hamnar det på vanliga soptippar och förbränns utan kontroll. Det innebär stora risker för både miljö och människor. I slutändan kan metallerna dyka upp till exempel i smycken, även i vårt land. I dem har man hittat giftiga metaller, som kommer från elektronik. Ingen av oss kan rädda hela världen, men vi kan ta ansvar för vår bit och lära oss hur elektronikskrot återvinning ska gå till. Kanske är det inspirerande att veta att det finns anledning att vara lite stolt över hur duktiga vi redan är i Sverige. Vi har den bästa återvinningen i hela världen och ligger långt över EU-målet på 4 kg person, med våra 16 kg.

När du gör en utsortering hemma kan det vara svårt att ha koll på alla detaljer. I vilken hög ska kretskort, gamla cyklar eller vitvaror läggas? Ta kontakt med professionella aktörer; beskriv vad du behöver hjälp med och hur mycket det handlar om. Allt går att lösa. Du kan komma över med grejerna själv eller be att de hämtas upp. Såväl privatpersoner som industrier och verkstäder kan använda tjänster för elektronikskrot och återvinning. Betalningen baseras sedan på volym och kvalitet. Du kan vara trygg med att alla metaller som kan sorteras ut går vidare på ett kontrollerat sätt till exempelvis smältverk, industrier eller kraftverk.

En viktig poäng med återvinning av elektronik och metaller är att vi minskar behovet av energi när vi återbrukar istället för att producera nytt. Viktiga råvaror som bly, koppar och kadmium sorteras ut och får nytt liv som komponenter i nya mobiltelefoner, datorer eller tv-apparater.

Den här typen av resursanvändning är väldigt effektiv. Ta exempelvis aluminium från läskburkar som kan återanvändas ett obegränsat antal gånger. Detta innebär en besparing på uppemot 95% – det vill säga den vinst som görs om vi återanvänder istället för att utvinna metallen som råvara. Så, gå en runda på vinden, i garaget eller i barnens rum och samla ihop sådant som inte används längre. Ditt elektronikskrot kan bli en viktig resurs i framtida smarta vitvaror, sportprylar eller fordon.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”