2017-06-30

Stålskrot är miljöns bästa vän och kan återvinnas oändligt antal gånger

Metall i form av aluminiumburkar, kastruller, fälgar eller gamla diskbänkar går utmärkt att återvinna. Kanske har du en gammal stupränna eller ett kassaskåp som är redo för skroten? Har du renoverat så finns det hjälp att få när du ska göra dig av med uttjänta diskbänkar eller element. Ingen blir gladare än de som professionellt arbetar med rostfritt skrot för ditt bidrag till att återanvända istället för att gjuta helt nytt stål.

Behöver du hjälp med transport, så går det att ordna, oavsett om volymen är stor eller liten. Slutprodukten säljs sedan vidare till tredje part. Alla tjänar på detta upplägg – de som lämnat in materialet, återvinningsföretaget och miljön. På anläggningarna för skrotåtervinning i Stockholm, Norrköping och Tierp eller andra städer fortlöper arbetet med att utveckla metoder och utrustning för att ta hand om skrotet på ett säkert och effektivt sätt. En växande andel av det stål som produceras i världen består av återvunnet stålskrot

Enligt Wikipedia baseras ungefär  40 % av världens stålframställning idag på återvunnet material. Eftersom stål är magnetiskt är det enkelt att skilja ut från aluminiumburkar, metallskrot och diverse återvunnet material. Det fraktas genom Sverige till smältverken, där det utgör den viktigaste ingrediensen i de olika stålsorterna. I alla led har utsorteringen av returmaterialet utvecklats och kunskaperna har ökat. Kraven är höga och målet är att tillsätta så mycket returmaterial som möjligt, utan att urholka produkternas kvalitet.

Sortering är A och O

Det är avgörande att de olika sorternas stål sorteras i olika skrotklasser för att returanvändningen ska bli effektiv. Det finns tusentals olika sorters stål i kanske hundratusentals olika typer av applikationer. Skrotklasserna är ett viktigt underlag för alla berörda i skrotbranschen och stålindustrin.

Bli en länk i kedjan

Stål kan återvinnas ett oändligt antal gånger. Atomerna i järn är eviga och inordnar sig på nytt hur många gånger som helst i nya sammansättningar och med nya egenskaper.

När man återvinner istället för att utvinna ny malm förbrukas knappt en tredjedel av energin i ståltillverkningen. Koldioxidutsläppen minskar med nära 60 procent.

Ibland talas det om behovet av en övergång till en ”cirkulär ekonomi”. Den kan beskrivas som ett sätt att efterlikna naturens kretslopp. Det innebär att de delar i en produkt som inte går att föra tillbaka i det biologiska kretsloppet, istället återvinns och återförs i det tekniska kretsloppet. På så sätt blir metaller som återvinns bli komponenter i nya produkter. Var med och gör en insats!

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”