2017-08-31

Sälja järnskrot till återvinning – en vinst både för dig och för miljön

Ibland tror vi kanske att återvinning är en modern företeelse. Det är klart att det är ”modernt” att tänka till och vara miljövänlig, men redan på 1800-talet utvecklades processer för att smälta om skrot. Metoderna har såklart utvecklats sedan dess och nu kan du bli en del av detta också.

Både den enskilde konsumenten och industrin vinner på att vi återanvänder det som behövs för ny produktion. Olika material har olika förutsättningar. Plast är mycket efterfrågat, den sorteras i hård och mjuk och ibland också efter olika färger. Glas återvinns både till produktion av nya flaskor och till isoleringsmaterial. Pappersfiber kan återvinnas upp till sju gånger innan den tappar sin styrka. Återvinning av tidningspapper ger en energibesparing på 70% jämfört med att tillverka nytt.

Men stålindustrin är i särklass och är en av de branscher som har högst återvinning av material i hela världen. Det förklaras av att metaller ingår i det tekniska kretsloppet och behåller sina egenskaper även som återvunna, vilket gör dem perfekta för detta.

Både privatpersoner och den som har en verkstad eller industri kan hjälpa till med kretsloppet för järnskrot. Även skrot som har ytbehandlats kan återvinnas. Det gäller till exempel bilplåt, som är förzinkad. De som arbetar professionellt med detta vet också att skrotmixen bjuder på olika förutsättningar som passar för olika nya produkter.

Det spelar ingen roll om det bara är en gammal cykel eller större volymer från en industri som ska lämnas in. Du levererar själv om du vill, eller lasten hämtas och transporteras till skrot återvinning i Stockholm. På anläggningen vägs sedan skrotet och sorteras ut. Du som lämnat in material får betalt efter marknadens aktuella pris.

Genom att återvinna metall bidrar vi till kretsloppet och en bättre miljö, idag och imorgon. Just järnet är vanligt i många stålkonstruktioner, verktyg och fordon och mycket lämpat att återvinna. Du kan sälja järnskrot i alla former, inget är för litet och faktiskt inte heller för stort! Gamla bilar, uttjänta skruvmejslar och hammare, eller större volymer från tillverkningsindustri är alla välkomna.

Stålskrot klassificeras utifrån kvalitet, ursprung och dimension. Uppdelningen styrs av regler som finns mellan skrothandeln och stålverken. Dessa utvecklas allt eftersom och har betydelse för prissättning och handel. Det finns liknande skrotklasser även i andra länder.

Många menar att stålproduktionen kommer att bli en ännu viktigare del i satsningarna på fossilfrihet. Därför forskas det nu mycket på olika tekniska lösningar som kan göra att utsläppen minskar ytterligare. Men redan idag kan du gå ut i garaget och plocka ihop de uttjänta verktygen, leksakerna och cyklarna och göra en insats för miljön!

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”