2016-08-31

Ekonomi, miljö, utveckling och skrotpris för metall – hur hänger de ihop?

Återvinning och återanvändning har kommit att bli en viktig aspekt av den globala ekonomin. Länder världen över lägger allt mer vikt vid beslutsfattande kring återvinning för att bidra till en mer hållbar utveckling. Olika initiativ, som exempelvis försäljning av metall i utbyte mot bra metallpriser, fungerar som bra incitament för både företag och privata hushåll att återvinna.

Förutom att ett fördelaktigt skrotpris för metall kan bidra till att privata företag och personer återvinner mer, kan återvinningen kan även bidra till den ekonomiska utvecklingen på större skala. Att ta fram helt ny metall tar längre tid och är dyrare än att återanvända sådant som redan existerar. Genom att återanvända material kan företag och industrier alltså bli mer produktiva samt minska på energiförbrukning och produktionskostnader. Att återanvända resurser kan på så vis stärka produktionskraften inom en ekonomi. Följande är några sätt som återvinning påverkar den svenska ekonomin:

Energi

Visste du att Sverige importerar runt 700 000 ton avfall från andra länder? Avfall är en relativt billig form av bränsle, och en del av det som importeras bränns alltså för att producera energi. En del av avfallet återanvänds även inom olika industrier, som exempelvis metaller, porslin och kakel.

Metallpriser

Sverige var det första landet som introducerade beskattning av kol, vilket skedde år 1991. Denna praxis adopterades av länder runt om i världen efter Kyotoprotokollet år 1997. Genom att beskatta kol påverkar man samtidigt priset på olika typer av metaller. Beskattningen ska enligt studier mest påverka priset för aluminium, stål, zink och bly följt av koppar och nickel.

Resurser

En av de största fördelarna är som tidigare nämnts är den positiva inverkan som återvinningen kan ha på miljön. I Sverige framställer man flera olika typer av metaller, en process som i sig är skadlig för miljön både nationellt och globalt. Genom att återvinna minskar man däremot behovet av att bryta malm och framställa nya metaller utan kan istället utnyttja de resurser som redan finns.

Vi kan alla spela en positiv roll i både den ekonomiska och miljömässiga utvecklingen i landet genom att bidra till återvinningen av olika typer av material. Ska du återvinna metaller kan du vända dig till ett återvinningsföretag som Lantz Metall. På hemsidan kan du läsa mer om processen samt hitta ditt skrotpris för järn, koppar, stål, bly, mässing och andra metaller.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”