2017-01-30

Att tänka på inför försäljning av metallskrot i Stockholm

Även om hållbarhet och miljö har blivit viktigare frågor för allt fler under det senaste decenniet, så är inte återvinning någon ny företeelse. Framförallt inte vad gäller skrotåtervinning. Redan under industrialismen, som växte sig stark under 1800-talet, började man ta testa sig fram till processer som bidrog till att man kunde återanvända stål och järn på effektiva sätt. Till exempel utvecklade man då metoder för att smälta ned metaller, för att sedan kunna använda dem på nytt. Ett tillvägagångssätt som används än idag, om än i utvecklad och förfinad form.

Även handel med skrot har en lång historia. Helt enkelt eftersom man tidigt insåg att skrotvärdet höll i sig även efter att metallerna gjort sitt inom ett visst användningsområde. Idag har detta område vuxit och metallpriserna styrs numera av börsen. Huruvida priserna stiger eller sjunker beror då på en mängd olika faktorer, som till exempel utvecklingar i valutakurser eller förväntningar på tillväxt inom olika områden. Innan du kontaktar en skrotfirma som köper metall är det bra om du först har kollat aktuella prislistor, som du hittar i till exempel dagstidningarnas börssidor. För dig som vill få mesta möjliga betalt för ditt skrot kan det också vara bra att tänka på följande:

Kontakta flera aktörer

Genom att ringa runt till olika återvinningsföretag och köpare kan du få reda på eventuella prisvariationer, och enkelt komma fram till vilken aktör som ger dig mest betalt. Tänk också på att metallpriserna varierar från dag till dag och på att marknaden kan svänga snabbt. Bara för att du har undersökt priserna i början av en vecka så innebär det inte att de ligger på samma nivå i slutet av samma vecka. 

Sortera skrotet

Det flesta avfallsföretag erbjuder sortering av avfallet för dig som snabbt vill bli av med ditt skrot, och som i första hand inte prioriterar att få så bra betalt som möjligt. Om du däremot vill tjäna mer på affären så bör du ägna tid och energi att separera de olika materialen från varandra, på så vis höjer du nämligen värdet på metallerna. Genom att ägna lite tid åt detta kommer du också få bättre kunskap och koll på olika metaller och bli skickligare på att avgöra vad som är värt vad.

Genom att lämna in metaller som aluminium, koppar, stål, järn, mässing och kabelskrot för återvinning bidrar du inte bara till att spara in på värdefulla resurser. Du kan dessutom stärka din egen ekonomi. Kontakta Lantz Metall redan idag när du vill sälja ditt metallskrot i Stockholm. De hjälper dig och informerar snabbt om aktuella priser för just ditt skrot. 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”