2020-12-30

3 Anledningar till att besöka vår återvinningscentral i Sollentuna

För att minska avfallets negativa effekter på hälsan och den kringliggande miljön behövs en god avfallshantering. På vår återvinningscentral i Sollentuna kan du lämna

förbrukat gods i olika typer av material för bearbetning, inklusive miljöfarligt avfall. För att kunna återvinna så mycket som möjligt är det viktigt att du sorterar ditt avfall korrekt. En säker och kvalitativ hantering av ditt avfall är därmed väsentligt för att ta hand om dina restprodukter och för att säkerställa att så mycket material som möjligt kan återanvändas.

Anledningar till att besöka en återvinningscentral i Sollentuna

Vi har bara en planet. Det är viktigt att vi värnar om den så gott vi kan och ibland räcker det med relativt små saker för att göra stor skillnad. En av dessa saker är att besöka vår återvinningscentral i Sollentuna när du ska slänga diverse grejer som du inte längre använder. Det finns många anledningar till varför detta är rätt sak att göra. I den här bloggen kommer vi att gå igenom 3 anledningar till varför du ska besöka vår återvinningscentral i Sollentuna när det är dags för dig att göra dig av med ditt skrot.

1.   En källa för råmaterial  

Järn, koppar och kabelskrot utgör alla värdefulla tillgångar – även när du som företag eller privatperson anser att deras nytta är förbrukad. Material som återvinns på ett korrekt sätt kan användas på nytt vid framställningen av nya produkter. Stål och järn har ett fantastiskt återvinningsvärde och kan återanvändas oändligt många gånger utan att man behöver kompromissa med materialets kvalité. Genom att lämna ditt avfall till vår återvinningscentral i Sollentuna minskar du energiåtgången som krävs vid utvinning av helt nya råvaror samtidigt som du bidrar till en bättre miljö.  

2.   Hantering av avfall

När du lämnar ditt skrot till oss kan du vara trygg i att ditt avfall hanteras med största varsamhet och korrekthet. Vår tillmötesgående personal har goda kunskaper inom återvinning och finns på plats för att hjälpa dig med eventuella frågor som kan uppkomma i samband med ditt besök.

3.   Få betalt för att återvinna

Att besöka vår återvinningscentral i Sollentuna medför många fördelar. En av dem är att du kan få betalt när du lämnar in material som inte längre tjänar dig någon nytta. 

När vi fått avfallet tillhanda vägs det in och med hänsyn till marknadsvärde, kvalité och mängd beräknas därefter ett pris. Att återvinna kommer påverka både miljön och storleken på plånboken positivt.  

Våra öppettider 

Du är varmt välkommen till vår återvinningscentral i Sollentuna.

Öppettider för vår miljöstation är enligt följande:

Måndag – Fredag: 07.00 – 16.00

Lördag – Söndag: Stängt