KONTAKTA OSS

Fyll i kontaktformuläret nedan

Sollentuna

Bor du i Sollentuna med omnejd? Eller arbetar du i regionen? I så fall har du nära till en återvinningsanläggning som hanterar, bearbetar och återvinner förbrukat gods inklusive miljövådligt avfall.

Fokus på att skapa en bättre miljö

Anläggningen har åtta år på nacken och är inredd samt anpassad för att på ett miljövänligt och effektivt sätt kunna hantera stora mängder återvinningsbart avfall. Vi sätter alltid miljön i första rummet och har därför lagt stort fokus på att utveckla arbetsmetoder som möjliggör en återvinningsprocess med minimal miljöpåverkan.

ÖPPETTIDER

Måndag – Fredag Kl. 07.00 – 16.00

Lördag och Söndag – Stängt

VÅRA TJÄNSTER

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Miljövänliga arbetsmetoder och effektiv utrustning

Att ha miljövänliga arbetsmetoder är dock inte tillräckligt. Vi har sett till att arbetsmiljön och tillhörande lokaler drivs av miljövänliga system som håller nere energiförbrukningen och minskar användningen av miljövådliga ämnen. Exempelvis har vi minimerat dieselförbrukningen genom att i så hög utsträckning som möjligt använda miljövänlig el. Vi har tillika investerat i maskiner och utrustning som gör det möjligt för oss att på ett effektivt sätt separera olika material i syfte att minska spill som annars skulle haft en negativ inverkan på miljön.

Läs mer

Den här typen av verksamhet regleras av aktörer med ansvar att säkerställa att gällande regler och lagar beträffande miljömässiga aspekter följs. För att ges tillstånd att bedriva den här formen av verksamhet fordras med andra ord att kraven efterlevs. Vi på Lantz Metall har vägt in alla relevanta miljöaspekter och på så vis skapat en anläggning som med gott samvete kan nyttjas av dig som kund.

Genom att överlämna avfallet till oss sponsrar du ett klimatsmart samhälle samtidigt som du får ekonomisk ersättning för materialet.

Läs mindre

VÅRT LAG

Möt gruppmedlemmarna i Sollentuna stad

Peter Ramstedt
Peter Ramstedt
Förman
08 – 12 10 41 18
peter.ramstedt@lantzmetall.se
Johanna Bruno
Johanna Bruno
Kundtjänst
08 – 12 10 41 11
Pierre Nyström
Pierre Nyström
Miljöansvarig
08 - 12 10 41 61
pierre.nystrom@lantzmetall.se
Caroline Landström
Caroline Landström
Kundtjänst
08 - 444 30 00
caroline.landstrom@lantzmetall.se
Patrick Neuendorff
Patrick Neuendorff
Marknad
08 - 12 10 41 05
patrick.neuendorff@lantzmetall.se
Andreas Wolf
Andreas Wolf
Marknad
08 - 12 10 41 06
andreas.wolf@lantzmetall.se
Johan Lantz
Johan Lantz
Platschef
08 - 12 10 41 02
johan.lantz@lantzmetall.se
Sven Lantz
Sven Lantz
Ägare
08 - 12 10 41 62
sven.lantz@lantzmetall.se
Daniel Lantz
Daniel Lantz
Ägare/Styrelseordförande
08 – 12 10 41 00
daniel.lantz@lantzmetall.se
Carl-Henrik Bergner
Carl-Henrik Bergner
VD
08 - 12 10 41 01
carl.bergner@lantzmetall.se
Jonas Nordström
Jonas Nordström
Ekonomichef
08 - 12 10 41 04
jonas.nordstrom@lantzmetall.se
Roger Grankvist
Roger Grankvist
Marknad
08 - 12 10 41 63
roger.grankvist@lantzmetall.se
Lena Olofsson
Lena Olofsson
Redovisningsansvarig
08 - 12 10 41 13
lena.olofsson@lantzmetall.se
Rose-Marie Flodberg
Rose-Marie Flodberg
Ekonomiassistent
08 - 12 10 41 14
rose-marie.flodberg@lantzmetall.se