KONTAKTA OSS

Fyll i kontaktformuläret nedan

Effektiv återvinning i Sollentuna

Bor du i Sollentuna med omnejd? Eller arbetar du i regionen? I så fall har du nära till en återvinningsanläggning som hanterar, bearbetar och återvinner förbrukat gods inklusive miljövådligt avfall. Lämna in använt material, såsom järn, koppar eller kabelskrot, för återvinning i Sollentuna och känn tryggheten i att det tas om hand på ett miljövänligt och säkert sätt.

På vår återvinningsstation Sollentuna lägger vi fokus på att skapa en bättre miljö

Anläggningen har åtta år på nacken och är inredd samt anpassad för att på ett miljövänligt och effektivt sätt kunna hantera stora mängder återvinningsbart avfall. Vi sätter alltid miljön i första rummet och har därför lagt stort fokus på att utveckla arbetsmetoder som möjliggör en återvinningsprocess med minimal miljöpåverkan. Dessutom bidrar vår återvinning i Sollentuna till ett naturligt kretslopp genom minskad energiåtgång och utvinning av nya råvaror. Materialet som återvinns kan nämligen återanvändas vid tillverkningen av nya produkter, vilket samtidigt kräver betydligt mindre energi än att utvinna nytt material ur naturen. Stålskrot och järnskrot kan återvinnas i princip hur många gånger som helst utan att tappa i kvalitet, något som gör ditt använda material till en viktig och lönsam tillgång.

LÄS MER

Återvinning i Sollentuna – öppettider

Utöver att du gör en god sak för miljön när du besöker vår återvinningsstation i Sollentuna har du möjlighet att få betalt för ditt avfall. Med hänsyn till marknadsvärde, kvalitet och mängd erbjuder vi dig ett förmånligt pris som du sedan kan godkänna för att få betalt direkt.

LÄS MINDRE

VÅRA TJÄNSTER

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

ÖPPETTIDER

Välkommen till vår anläggning för återvinning i Sollentuna under följande öppettider:

Måndag – Fredag: 07.00 – 16.00

Lördag – Söndag: Stängt

Miljövänliga arbetsmetoder och effektiv utrustning

Att ha miljövänliga arbetsmetoder är dock inte tillräckligt. Vi har sett till att arbetsmiljön och tillhörande lokaler drivs av miljövänliga system som håller nere energiförbrukningen och minskar användningen av miljövådliga ämnen. Exempelvis har vi minimerat dieselförbrukningen genom att i så hög utsträckning som möjligt använda miljövänlig el. Vi har tillika investerat i maskiner och utrustning som gör det möjligt för oss att på ett effektivt sätt separera olika material i syfte att minska spill som annars skulle haft en negativ inverkan på miljön.

Läs mer

Den här typen av verksamhet regleras av aktörer med ansvar att säkerställa att gällande regler och lagar beträffande miljömässiga aspekter följs. För att ges tillstånd att bedriva den här formen av verksamhet fordras med andra ord att kraven efterlevs. Vi på Lantz Metall har vägt in alla relevanta miljöaspekter och på så vis skapat en anläggning som med gott samvete kan nyttjas av dig som kund.

Genom att överlämna avfallet till oss sponsrar du ett klimatsmart samhälle samtidigt som du får ekonomisk ersättning för materialet.

Läs mindre

FRÅGOR OCH SVAR

Hur hittar jag till Lantz Järn & Metall i Sollentuna?

Lantz Järn & Metall återvinningsanläggning i Sollentuna ligger precis mellan E18 vid avfart 152 (Trafikplats Stäket) och E4 vid avfart 174 (Trafikplats Rotebro), norr om riksväg 267 på adressen: Nydalsvägen 5, 192 77 Sollentuna.

 

VÅRT LAG

Möt gruppmedlemmarna i Sollentuna stad

Peter Ramstedt
Peter Ramstedt
Förman
08 – 12 10 41 18
peter.ramstedt@lantzmetall.se
Frida Westerberg
Frida Westerberg
Kundtjänst
08 – 12 10 41 11
frida.westerberg@lantzmetall.se
blank
Pierre Nyström
Miljöansvarig
08 - 12 10 41 61
pierre.nystrom@lantzmetall.se
blank
Caroline Landström
Kundtjänst
08 - 444 30 00
caroline.landstrom@lantzmetall.se
blank
Patrick Neuendorff
Marknad
08 - 12 10 41 05
patrick.neuendorff@lantzmetall.se
blank
Andreas Wolf
Marknad
08 - 12 10 41 06
andreas.wolf@lantzmetall.se
blank
Johan Lantz
Platschef
08 - 12 10 41 02
johan.lantz@lantzmetall.se
blank
Sven Lantz
Ägare
08 - 12 10 41 62
sven.lantz@lantzmetall.se
blank
Daniel Lantz
Ägare/Styrelseordförande
08 – 12 10 41 00
daniel.lantz@lantzmetall.se
blank
Carl-Henrik Bergner
VD
08 - 12 10 41 01
carl.bergner@lantzmetall.se
blank
Jonas Nordström
Ekonomichef
08 - 12 10 41 04
jonas.nordstrom@lantzmetall.se
blank
Lena Olofsson
Redovisningsansvarig
08 - 12 10 41 13
lena.olofsson@lantzmetall.se
blank
Rose-Marie Flodberg
Ekonomiassistent
08 - 12 10 41 14
rose-marie.flodberg@lantzmetall.se
x OK