2016-04-29

Hur och varför du ska återvinna blybatterier

Blybatterier används för att lagra elektricitet och är vanligen kallade bilbatterier, då de ofta används i bilar. Blybatteriets stora fördel är att det kan laddas ur och laddas upp otaliga gånger utan att förlora kraft. Batteriet används bland annat för att starta motorer samt för luftkonditionering, strålkastare och som en reservenergi.

Varje batteri innehåller ca 2-3 liter svavelsyra och bly. Bly är inte bara skadligt för levande varelser, utan även för miljön. Förbrukade blybatterier klassas därför som farligt avfall och bör inte slängas med vanliga sopor. I Europa är användning av blybatterier väldigt vanligt förekommande, men tack och lov är det också vanligt att vi återvinner dem när de slutat fungera. Förutom att vi tar hand om miljön och sparar på de naturliga resurserna och minskar utsläpp när vi återvinner, förbrukar en återvinningsprocess mindre energi än det krävs för att framställa nytt bly.

När bilbatterier återvinns kan processen i stora drag se ut på följande vis:

Sortering

Det första steget mot återvinning handlar om att sortera ut material ifrån varandra. Med hjälp av olika metoder som exempelvis med hjälp av en turbin kan man suga ut material som plast och tyg. En magnet kan användas för att sortera ut magnetiska metaller. Med hjälp av vätskor av olika densitet kan man få vissa material att flyta och andra sjunka, vilket också fungerar som en sorteringsmetod.

 

Återvinning

När de olika materialen från batteriet separerats och rengjorts skickas de för återvinning. Plast klumpas ihop och smälts samman till en rinnande vätska. Blyskrot rengörs och smälts också samman för att senare separeras vid nytillverkning. Denna vätska säljs sedan vidare till olika industrier för att användas för att tillverka nya produkter av olika slag.

 

Att lämna in metallskrot som blybatterier kan förutom att vara miljövänligt dessutom vara lönsamt. Ditt skrotpris för bly varierar beroende på marknadsvärdet. Ta kontakt med en återvinningscentral för att ta reda på vad priset för ditt blyskrot i Stockholm blir.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”