2021-08-02

Fördelar med att sälja ditt skrot på vår återvinningscentral i Västerås

Utan metallskrot blir tillverkare tvungna att investera i nya råmaterial som kostar mera, finns i begränsad mängd och är påfrestande för miljön att bryta och processa. Att återvinna sitt metallskrot på vår återvinningscentral i Västerås innebär en rad fördelar, inte bara för miljön, utan även för privatpersoner och företag. 

För att enkelt sammanfatta den främsta fördelen med att sälja metallskrot till vår återvinningscentral i Västerås:

Du får betalt för att göra en miljöinsats. 

Svårare än så är det inte. I denna artikel tänkte vi konkretisera alla fördelar med att sälja ditt metallskrot för återvinning på vår återvinningsstation i Västerås. 

1. Tjäna pengar

För många är pengar den främsta anledningen att sälja deras metallskrot. Nedan är några av faktorerna som påverkar hur mycket du får betalt för ditt metallskrot på vår återvinningsstation i Västerås:

  • Typ av metall
  • Volym
  • Kvalitet
  • Tillgång och efterfrågan (marknadspris)

2. För en bättre miljö

Men vad är syftet med pengar om en värld och ett samhälle inte existerar? Miljöaspekten av att återvinna har kommit att bli ett likvärdigt, om inte viktigare, incitament till att sälja ditt metallskrot. 

Att använda återvunnet metallskrot är i många fall många gånger mer skonsammare mot miljön än att bryta nytt. Det kräver enbart en bråkdel av energin, och många metaller såsom stål och järn går att återanvända gång på gång på gång utan att tappa kvalitet. 

Återvunnen koppar förbrukar till exempel upp till 90% mindre energi än att bryta nytt.

3. Frigöra utrymmen (x2)

Genom att sälja ditt metallskrot till vår återvinningscentral i Västerås frigör du utrymmen på två olika sätt:

  • Först och främst frigör du dina egna utrymmen, till exempel förråd, bakgårdar eller vindar, där gammalt metallskrot bara ligger och tar plats.
  • Men samtidigt, genom att återvinna dem på vår återvinningsstation i Västerås, frigör du också utrymmen på soptippar. Många soptippar världen är i dagsläget överfyllda till bredden av skräp och avfall.

Genom att sälja ditt metallskrot till oss riskerar inte heller kemikalier och andra farliga material och substanser att sippra ut från soptippen ut i naturen. 

4. Främja ekonomin

Du främjar också ekonomin när du väljer att sälja ditt metallskrot på vår återvinningsstation i Västerås. Du bidrar till ett naturligt kretslopp som inte bara skapar otaliga jobbmöjligheter, utan även utnyttjar kraften av återvinning fullt ut där tillverkningsföretag kan köpa in material till ett billigare pris, och på så vis dra sitt strå till stacken för miljön.

5. Bibehålla låga metallpriser

Nya råmaterial kostar mera än återvunna. Har tillverkningsföretag inte tillgång till återvunnet material blir inköpspriset dyrare. Det leder till dyrare tillverkningskostnader, och i slutändan ett dyrare slutpris för produkten. 

Sälj ditt metallskrot till vår återvinningscentral i Västerås så säkerställer du att tillverkningsföretagen alltid har tillgång till återvunna material. 

Du får alltså pengar för ditt metallskrot när du säljer det på vår återvinningsstation i Västerås samtidigt som det hjälper till att hålla priserna för produkter du potentiellt ska köpa i framtiden.

 

Så vad väntar du på? Beställ transport eller besök vår återvinningsstation i Västerås idag. Sälj ditt metallskrot till oss, gör en insats för miljön och tjäna samtidigt en hacka!