2020-08-26

4 fördelar med att sälja koppar till Lantz Metall för återvinning

Att sälja koppar är en av de mest lönsamma metallerna man kan sälja i jämförelse med annat återvinningsbart metallskrot. Det är samtidigt också en av de bästa metallerna att återvinna då det har en återvinningsgrad på 100% där dess kvalitet aldrig försämras hur många gånger det än återvinns.

I denna artikel tänkte vi presentera 4 fördelar med att sälja koppar för återvinning hos Lantz Järn och Metall.

1. Gruvavfall och energi

Att bryta ny koppar producerar damm och avfallsgaser som svaveldioxid som bidrar till växthuseffekten. Medan gruvarbetare minimerar dessa föroreningar genom att ta tillvara på svaveldioxiden och använda det för att skapa svavelsyra, så innebär processen att återvinna koppar i princip inga ytterligare utsläpp som förorenar vår miljö.

Dessutom använder kopparåtervinning enbart ~10% av den energi som krävs för att bryta ny koppar.

2. Avgasutsläpp

Återvinningen av koppar kräver mindre energi än att utvinna ny koppar från malm. Det betyder att återvinning av koppar resulterar i mindre utsläpp i atmosfären samt tillåter oss att bevara värdefulla resurser som kol och olja. Genom att sälja koppar till en återvinningsstation som Lantz Järn och Metall kan du dra ditt strå till stacken och se till att vår natur bevaras för framtida generationer att njuta av.

3. Bevarande av koppar

Enbart omkring 12% av all koppar vi hittat i världen har brutits, och eftersom koppar är en icke-förnybar resurs så bidrar återvinning till bevaringen av kopparn. Som nämnt så är koppar 100% återvinningsbart där återvunnen koppar bibehåller upp till 90% av sitt ursprungspris.

Att bryta ny koppar kan också skada platsen och miljön runt gruvan. Eftersom återvinningen av koppar minskar behovet av att bryta nytt, så minskar det också påverkan på vår miljö.

4. Oro kring soptippar

Utan återvinning och möjlighet att sälja koppar till återvinningsföretag som Lantz Järn och Metall skulle kopparskrot i slutändan hamn på soptippen, som i dagens läge är fyllda till bredden med avfall. Behovet av utrymme på soptippar är enormt, vilket gör dumpning av avfall på dem väldigt dyrt. Dessutom skulle begravda metaller som koppar bidra till miljöförstöring i form av till exempel förorenade vattendrag. Genom att sälja kopparskrot för återvinning förhindrar du att det hamnar på soptippen där det potentiellt kan orsaka stora miljöskador.

Sälj ditt kopparskrot till Lantz Järn och Metall idag

Hos Lantz Järn och Metall kan du sälja kopparskrot av alla typer. Vi köper allt från kopparrör och kopparkabel till elektrolyter av koppar. Så kom in med din koppar till en av våra återvinningscentraler eller boka vår transportlösning för att sälja kopparskrot redan idag så ordnar vi resten.

Hur mycket kan jag sälja min koppar för?

Lantz Järn och Metall baserar sitt köppris på rådande priser på världsmarknaden där pris för att sälja koppar kan variera från dag till dag. Kontakta oss direkt så ger vi dig det rådande priset för att sälja koppar.