2020-07-30

Hur fungerar återvinning av bilbatterier/blyackumulator?

Blybaserade bilbatterier hjälper till att starta din bil varje dag, men vad händer med dem när de inte längre fungerar? Dessa batterier, som också kan lagra energi för fristående solcellssystem, kan återvinnas för att skapa nya batterier. Blybaserade bilbatteriers avfall kan återvinnas väldigt effektivt där många länder runt om i världen har en återvinningsgrad på över 90%, och Sverige är inte ett undantag. Detta betyder dock inte att du bara kan slänga ditt bilbatteri i den vanliga sophinken. Bilbatterier innehåller nämligen giftiga ämnen såsom bly som är farligt för natur, djur såväl som människa om det inte tas hand om på rätt sätt.

Återvinning av bilbatterier sker på smältverk som ser till att bilbatteriavfallet återvinns och hanteras korrekt för att materialet ska kunna återanvändas. Återvinning av blybaserade bilbatterier kräver en noggrann process och är nödvändig för att se till så att allt bilbatteriavfall kan användas för att producera nya bilbatterier.

Återvinningsprocessen för bilbatterier av bly

Återvinning av bilbatterier börjar hos smältverk där batteriet först krossas. De sönderslagna bitarna läggs sedan ned i ett kar där bly och annat tungt material sjunker till botten medan plasten och lättare material stannar vid ytan. De olika delarna separeras och påbörjar sedan sin resa inom sitt specifika återvinnings-”omlopp”.

Plast

Plastbitarna sköljs, torkas och skickas vidare för plaståtervinning där allting smälts ned till en nästan rinnande vätska. Den smälta plasten går igenom en maskin som formar plasten till små plastkulor. De är sedan dessa plastkulor som används som råmaterial som smälts ned på nytt för att skapa nya batteriboxar och andra plastprodukter.

Bly

Blygaller, blyoxid och andra blydelar rengörs och värms upp i en smältugn. Det smälta blyet hälls sedan upp i tackformar. Efter ett par minuter flyter alla orenheter upp till ytan i tackformarna. Dessa orenheter skrapas bort och tackorna lämnas för att svalna. När tackorna är svala avlägsnas dem från tackformarna och skickas vidare till bilbatteriproducenter där de återigen smälts ned för att användas för produktion av nya bilbatterier.

Svavelsyra

Gammal batterisyra kan hanteras på ett av två olika sätt:

  1.      Svavelsyran neutraliseras med en industriell sammansättning, väldigt likt vanligt bakpulver. Neutraliseringen förvandlar syran till vatten. Vattnet behandlas, rengörs och testas sedan i ett reningsverk för att se till så att det är helt rent.
  2.     Svavelsyran behandlas och konverteras till natriumsulfat, ett luktlöst vitt puder som används i tvättmedels-, glas- och textilproduktion.

Återvinn dina bilbatterier hos Lantz Järn & Metall

Återvinning av blybaserade bilbatterier är en så kallad: ”sluten återvinningsprocess”. Det betyder att majoriteten av allt batteriavfall kan återanvändas för att skapa nya batterier. Det är uppskattat att ungefär 98% av ett blybatteri återvinns och används på nytt.

Så besök en av våra återvinningsstationer idag, få betalt för ditt bilbatteriavfall samtidigt som du gör en insats för miljön redan idag. Kontakta oss direkt för bilbatteriåtervinnings pris och annan information.

Vi vill vara transparenta med att Lantz Järn & Metalls roll i återvinningsprocessen av bilbatterier är som insamlare/mottagare. Vi tar alltså emot bil-/blybatterier och transporterar dem vidare till slutanvändare, alltså smältverk, som genomför återvinningen av blyet och allt övrigt avfall. Vi har alltså ingen egen återvinningsprocess för bilbatterier på våra egna återvinningsstationer.

Lantz Järn & Metall AB är endast en insamlare, mottagare och anlitar transportör av bly/bilbatterier vilket sedan går till en slutanvändare (smältverk) där de genomför återvinningsprocessen av bly.