Hur fungerar återvinning av bilbatterier/blyackumulator?

Blybaserade bilbatterier hjälper till att starta din bil varje dag, men vad händer med dem när de inte längre fungerar? Dessa batterier, som också bland annat kan lagra energi för fristående solcellssystem, kan återvinnas för att skapa nya batterier. Blybaserade bilbatteriers avfall är väldigt återvinningsbara där många länder runt om i världen har en återvinningsgrad på över 90%, Sverige inte ett undantag. Detta betyder dock inte att du bara kan slänga ditt bilbatteri i den vanliga sophinken. Bilbatterier innehåller nämligen giftiga ämnen såsom bly som är farligt för natur, djur såväl som människa om det inte tas hand om på rätt sätt.

För återvinning av bilbatterier måste du besöka en återvinningsstation som kan ta hand om och återvinna bilbatteriavfallet korrekt. Återvinning av blybaserade bilbatterier kräver en noggrann process och är nödvändig för att allt bilbatteriavfall kan återanvändas.

Återvinningsprocessen för bilbatterier av bly

Återvinning av bilbatterier börjar i en så kallad hammarkvarn/hammarkross, en maskin som slår sönder batteriet till bitar. De sönderslagna bitarna läggs sedan in i ett kar där bly och annat tungt material sjunker till botten medan plasten stannar vid ytan. I detta skede skopas alla bitar av plast bort och all vätska dräneras för att enbart lämna kvar bly och alla tungmetaller i karet. Alla de olika delarna förs sedan in i sitt specifika återvinnings-”omlopp”.

Plast

Plastbitarna sköljs, torkas och skickas vidare för plaståtervinning där allting smälts ned till en nästan rinnande vätska. Den smälta plasten går igenom en extrudermaskin som formar pasten till små plastkulor. De är sedan dessa plastkulor som används för att skapa nya batteriboxar och processen börjar på nytt.

Bly

Blygaller, blyoxid och andra blydelar rengörs och värms upp i en smältugn. Det smälta blyet hälls sedan upp i tackformar. Efter ett par minuter flyter alla orenheter upp till ytan i tackformarna. Dessa orenheter skrapas bort och tackorna lämnas för att svalna. När tackorna är svala avlägsnas dem från tackformarna och skickas vidare till bilbatteriproducenter där de återigen smälts ned för att användas för produktion av nya bilbatterier.

Svavelsyra

Gammal batterisyra kan hanteras på ett av två olika sätt:

  1.     Svavelsyran neutraliseras med en industriell sammansättning likt vanligt bakpulver. Neutraliseringen förvandlar syran till vatten. Vattnet behandlas, rengörs och testas i ett reningsverk för att se till så att det är helt rent.
  2.     Svavelsyran behandlas och konverteras till natriumsulfat, ett luktlöst vitt puder som används i tvättmedels-, glas- och textilproduktion.

Återvinn dina bilbatterier hos Lantz Järn & Metall

Återvinning av blybaserade bilbatterier är en så kallad: ”sluten återvinningsprocess”, vilket betyder att allt batteriavfall återanvänds för att skapa ett nytt batteri. Det är uppskattat att ungefär 98% av ett blybatteri återvinns.

Hos Lantz Järn & Metall får du betalt för att återvinna dina bilbatterier. Så besök en av våra återvinningsstationer redan idag, få betalt för ditt bilbatteriavfall samtidigt som du gör en insats för miljön. Kontakta oss direkt för bilbatteriåtervinnings pris och annan information redan idag.

x OK