2016-09-29

De mest värdefulla skrotmetallerna

De som handlar med skrot är väl medvetna om metallers olika värden, och gör sina investeringar utifrån dessa kunskaper. För att maximera vinsten är det också avgörande att ha insikt om aktuella metallpriser, då dessa ändras löpande. Skrot har alltid ett värde, men vilket värde beror på materialens kvalitet och mängd i kombination med efterfrågan. För den som vill säkra sina investeringar i skrot följer här några exempel på skrotmetaller som är mer lönsamma än andra:

Koppar

Koppar är en av den mest efterfrågade metallen och dess värde hänger nära samman med kvalitet. Alla återvinningscentraler tar emot koppar, och därför är det också ett tacksamt metallval för alla som är intresserade av återanvändande. Koppar kan under återvinningsprocessen enkelt konverteras för att passa nya användningsområden och är betydligt billigare än nyframtagna resurser. För företag och privatpersoner är det gynnsamt att sälja sådant material medan skrotpris järn och koppar ligger som högst. Sådan skrothantering kan i förlängningen leda till stora vinster.

Aluminum

En av de mest lönsamma metallerna när det kommer till återvinning är aluminium. Återanvändning av denna metall kan bidra till energiminskningar på upp till 95% samtidigt som det minskar utsläppen av växthusgaser. Dessutom reducerar återvinning i det här fallet användningen av råvaror som kalk, natriumkarbonat och aluminiumfluorid. En av de viktigaste anledningarna till att aluminium återanvänds i så hög utsträckning är att metallen fortsätter vara användbar även efter flera återvinningscykler. Därför har aluminium också många användningsområden och används exempelvis ofta i dragfönster. Oavsett produkt så är det bra om säljaren själv sorterar sitt aluminiumskrot. Detta gör det lättare att avgöra materialets värde.

Mässing

Mässing används vanligen i tillverkning av lås, valv och andra produkter som kräver låg friktion. Till skillnad från metaller som koppar och zink är mässing dock inte av något större ekonomiskt värde. Företag och industrier använder det istället för dess hållbarhet och adaptiva egenskaper. Marknadsvärdet på mässing kan fluktuera, och därför är det viktigt för de som återvinner eller planerar att sälja mässing att hålla sig ajour med aktuella skrotpriser. Allt för att säkerställa mesta möjliga vinst i samband med försäljningen.

För dig som är intresserad av att sälja skrot erbjuder Lantz Metall flera anläggningar och prisvärda lösningar i fråga om att samla in och återvinna metaller. Mer information och detaljer om metallåtervinning hittar du alltid på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Lantz Metall.”