Privatpersoner

Rensa förrådet på sådant som inte längre används

Vår återvinningsanläggning i Borlänge, liksom våra övriga anläggningar, är utformade på ett miljömedvetet sätt i syfte att arbetsuppgifterna ska kunna utföras med minsta möjliga belastning på miljön. Vi tar miljöfrågorna på allvar och strävar efter att vara drivande i arbetet för en bättre och hållbar framtid. Samtliga verksamhetsled är därför anpassade för att gå i linje med en stram miljöpolicy och genom att återvinna material för att kunna bedriva vidareförsäljning gör vi det möjligt för företag att tillverka nya produkter av nyvunna råvaror. På så vis slipper nya råvaror utvinnas i onödan och förutsättningarna att bevara miljön i nuvarande skick ökar.

KONTAKTA OSS

Fyll i kontaktformuläret nedan

  LANTZ METALL AB

  Få betalt för ditt skrot

  Om du väljer att överlämna ditt skrot till Lantz Metall kan du vara säker på att du får betalt för besväret. Vi hanterar ditt skrot, separerar materialen och väger upp de råvaror som går att återvinna vartefter vi fastställer volymen och gör en uträkning baserad på det rådande kilopriset. Därefter får du ta del av din ekonomiska ersättning samtidigt som återvinningsprocessenpåbörjas. Genom att vända dig till oss slår du kort och gott två flugor i en smäll då du hjälper till att upprätthålla ett miljövänligt kretslopp och på samma gång får betalt för din goda gärning.

  Vi erbjuder oss dessutom att köra ut till dig samt hämta upp och transportera bort avfallet om du exempelvis skulle uppleva att tiden inte räcker till eller att volymerna är alltför stora för att hantera på egen hand.

  VÅRA TJÄNSTER

  Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
  och återvinning av förbrukade produkter.

  FRÅGOR OCH SVAR

  Ja, dock erbjuder vi huvudsakligen möjligheten att sälja metallskrot som privatperson. Vill du köpa metallskrot kan du vända dig till vår återvinningsanläggning i Nacka, notera dock att vårt utbud av metallskrot är begränsat.

  Vill du köpa metallskrot som privatperson kan du kontakta vår återvinningsstation i Nacka. Eftersom efterfrågan i dagsläget är begränsat innehar vi inte ett komplett utbud och har inga leveransmöjligheter.

  Det finns två sätt att sälja metallskrot som privatperson till oss:

  • Besök en av våra återvinningsanläggningar med ditt metallskrot direkt.
  • Använd dig av vår transporttjänst.

  Vi väger ditt metallskrot och beroende på skrotets kvalitet och kilovikt ger vi ett pris baserat på rådande marknadspriser. 

  Lantz Järn & Metall erbjuder privatpersoner möjligheten att återvinna sitt metallskrot och få betalt baserat på kilopris och kvalitet av materialet.

  Vi erbjuder även möjligheten att hämta ditt återvinningsbara avfall direkt via vår transporttjänst med hjälp av antingen bakgavelbil, lastväxlare, liftdumper, kranbil eller lastbil + släp, samt att det möjlighet att hyra eller låna containrar.

  Priset för metallskrot beror på två faktorer:

  • Världsmarknaden, där Lantz Metall & Järn följer priserna enligt London Metal Exchange – råvarubörsen för metaller.
  • Våra egna prismarginaler i koppling till olika prisfaktorer såsom hur stora volymer du som privatperson vill sälja – de som säljer mest får också bäst pris.
  x OK
  Hoppa till verktygsfältet